todo

Forhåndsdialoger i kommuner - 1 dag (AARHUS)

Kurset er for dig, som allerede arbejder med forhåndsdialoger, da det tager udgangspunkt i konkrete eksempler og dine erfaringer. Kurset er designet specielt til at styrke kommunale ledere, sagsbehandlere, bygherrer og deres rådgivere i optimering af processen med forhåndsdialogerne.

todo

Kursus: Forhåndsdialoger i kommuner

Kurset er for dig, som allerede arbejder med forhåndsdialoger, da det tager udgangspunkt i konkrete eksempler og dine erfaringer. Kurset er designet specielt til at styrke kommunale ledere, sagsbehandlere, bygherrer og deres rådgivere i optimering af processen med forhåndsdialogerne.

todo

Forhåndsdialoger i kommuner - 1 dag (KØBENHAVN)

Kurset er for dig, som allerede arbejder med forhåndsdialoger, da det tager udgangspunkt i konkrete eksempler og dine erfaringer. Kurset er designet specielt til at styrke kommunale ledere, sagsbehandlere, bygherrer og deres rådgivere i optimering af processen med forhåndsdialogerne.

todo

Hvorfor du gør, som du gør?

Kurset henvender sig til alle, som ønsker en bred forståelse af egne intentioner, kollegers og medarbejderes væremåder samt dynamikker og kommunikation i virksomheden.

todo

Findes der røvhuller og hvordan håndterer du dem? - 1 dag

Kurset er for alle der har svært ved at takle personer, som har en udfordrende eller meget egoistisk adfærd. Hvis du synes, at det er stort set alle omkring dig, der skal ændre deres adfærd, skal du ikke tilmelde dig.

todo

Generationsforståelse - Styrk samarbejde og synergi imellem generationer

Kurset er ideelt for ledere, projektledere, koordinatorer og HR-konsulenter, som oplever et behov for at forstå dynamikken imellem forskellige generationer på arbejdspladsen samt et behov for at skabe et positivt samarbejde, der inkluderer, fastholder og udvikler medarbejdere fra alle generationer.

todo

Generationsforståelse - Styrk samarbejde og synergi imellem generationer - 1 dag

Kurset er ideelt for ledere, projektledere, koordinatorer og HR-konsulenter, som oplever et behov for at forstå dynamikken imellem forskellige generationer på arbejdspladsen samt et behov for at skabe et positivt samarbejde, der inkluderer, fastholder og udvikler medarbejdere fra alle generationer. Både yngre og ældre ledere kan drage nytte af kurset.

todo

God kommunikation - med kunder, kollegaer og borgere - 2 dage
Nuuk, Grønland - Dansktalende underviser

Dette kursus er designet til at styrke færdighederne i borgerservice og kundekommunikation for både offentligt og privat ansatte i Grønland.

todo

PRINCE2® - FOUNDATION

På kurset opnår du en grundlæggende og bred forståelse af metoden og dens praktiske anvendelse i et projektarbejde, og du vil kunne deltage på alle niveauer i et projektarbejde PRINCE2.

todo

Adfærdsdesign og nudging – med et visuelt perspektiv - 1 dag

Dette kursus er for alle faggrupper, som ønsker at forstå mennesker bedre og lære en metode til at påvirke adfærd – på en god og etisk måde. Du får indsigt i den menneskelige og kreative hjerne, der styrer vores tanker og handlinger, så du kan designe konkrete indsatser, der kan give mere af den adfærd, du gerne vil se.

todo

Telefonkommunikation - 1 dag

Kurset er for dig, der vil være god til at kommunikere i telefonen.

todo

God service - 1 dag

Kurset er for alle der har direkte kundekontakt eller virksomhedskontakt, som ønsker at styrke deres kommunikationsevner for at yde en endnu mere professionel service.

todo

Stærke teams

Kurset Stærke teams er for jer der ønsker at styrke team med en bedre indbyrdes forståelse, fællesskab og mentale sundhed. Skab et stærkere team.

todo

7 trin til at navigere i en travl hverdag

Kurset er for dig, der er klar over, at der er travlt på arbejde, men at din egen indstilling og tilgang til livet og arbejdet har meget stor betydning for, hvordan den travle hverdag takles, så du kan bevare arbejdsglæden.

todo

7 trin til at navigere i en travl hverdag - 1 dag

Kurset er for dig, der er klar over, at der er travlt på arbejde, men at din egen indstilling og tilgang til livet og arbejdet har meget stor betydning for, hvordan den travle hverdag takles, så du kan bevare arbejdsglæden.

todo

Intro til online marketing

Kurset er for jer, der vil have et overblik over mulighederne indenfor online marketing og øvelse i at bruge redskaberne, så I kan komme godt i gang med online marketing.

todo

LinkedIn og nye kunder

Kurset er for jer, der ønsker at benytte LinkedIn mere effektivt til leadgenerering i det daglige arbejde.

todo

LinkedIn og rekruttering

Kurset er for jer, der vil bruge LinkedIn mere effektivt og målrettet til rekruttering.

todo

Grafisk og kreativ formidling – Videregående

Kurset “Grafisk og kreativ formidling – Videregående” er for dig, der tidligere har deltaget i det grundlæggende kursus ”Grafisk og kreativ formidling” eller tilsvarende. Typisk undervisere, facilitatorer, mødeledere eller dig, der udvikler visuelle materialer.

todo

Grafisk og kreativ formidling - Videregående - 1 dag

Kurset i Grafisk og kreativ formidling - Videregående er for dig, der har deltaget i det grundlæggende kursus ”Grafisk og kreativ formidling” eller tilsvarende. Typisk undervisere, facilitatorer, mødeledere eller dig, der udvikler visuelle materialer.

todo

Positiv psykologi for ledere

Kurset i Positiv psykologi for ledere er for dig, der vil styrke og udvikle dit personlige lederskab gennem viden og værktøjer fra Positiv psykologi.

todo

Konflikthåndtering for ledere

På dette kursus lærer ledere at forebygge og løse konflikter – både konflikter, som de selv er en del af og konflikter mellem andre.

todo

Distanceledelse

Kurset er for jer, som gerne vil gøre noget for at ruste jeres ledere til at lede teams, hvor de ikke ser medarbejdere dagligt, fordi de arbejder fra hjemmearbejdspladser eller kontorer forskellige steder i Danmark eller i udlandet.

todo

Personlig planlægning og effektivitet - 2 dage

Kurset Personlig planlægning og effektivitet er et 2-dags kursus, hvor du får redskaber til at blive bedre til at planlægge og udnytte dine ressourcer mere målrettet.

todo

Positiv psykologi

Kurset i Positiv psykologi er for alle, der vil styrke eget selvværd, have en positiv tankegang og indstilling til livets store og små udfordringer og øge arbejdsglæden.

todo

Positiv psykologi - 1 dag

Kurset i Positiv psykologi er for alle, der vil styrke eget selvværd, have en positiv tankegang og indstilling til livets store og små udfordringer og øge arbejdsglæden.

todo

Konstruktiv feedback

Dette seminar er for en arbejdsgruppe, der gerne vil være gode til at give og modtage feedback, udvikle sig mere, skabe et bedre samarbejde og en bedre livskvalitet.

todo

Ny leder

Kurset er for nye ledere, der ønsker redskaber til at håndtere de ledelsesmæssige og kommunikative udfordringer, de står overfor i deres nye rolle.

todo

Adfærdsdesign og nudging – med et visuelt perspektiv

Dette kursus er for alle faggrupper, som ønsker at forstå mennesker bedre og lære en metode til at påvirke adfærd – på en god og etisk måde. Du får indsigt i den menneskelige og kreative hjerne, der styrer vores tanker og handlinger, så du kan designe konkrete indsatser, der kan give mere af den adfærd, du gerne vil se.

todo

Hold gode onlinemøder (Onlinekursus)

Dette kursus er for jer, der gerne vil blive bedre til at holde effektive, konstruktive og produktive onlinemøder, hvor alle deltagerne er engagerede og bidrager.

todo

Hold gode onlinemøder -1 dag (onlinekursus)

Kurset er for dig, der gerne vil blive bedre til at holde effektive, konstruktive og produktive onlinemøder, hvor alle deltagerne er engagerede og bidrager.

todo

Webinar – Gode onlinemøder (1 time)

Webinaret “Gode onlinemøder" er for alle, der gerne vil blive bedre til at holde og lede onlinemøder.

todo

Webinar – Gode onlinemøder (1 time)

Webinaret “Gode onlinemøder" er for alle, der gerne vil blive bedre til at holde og lede onlinemøder.

todo

Trivsel på hjemmearbejdspladsen

Kurset er for dig der vil skabe gode og effektive hjemmearbejdsdage, hvor du stortrives. Du arbejder altid hjemmefra eller har dage af og til, hvor du er på hjemmearbejdspladsen.

todo

Webinar – Når organisationens sociale kapital udfordres af en pandemi (1½ time)

Webinaret “Når organisationens sociale kapital udfordres af en pandemi" er for jer der ønsker at tage ansvar for Coronakrisens konsekvenser for tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen.

todo

Webinar – Når organisationens sociale kapital udfordres af en pandemi (1½ time)

Webinaret “Når organisationens sociale kapital udfordres af en pandemi" er for jer der ønsker at tage ansvar for Coronakrisens konsekvenser for tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen.

todo

Webinar – Skab overskud i en Coronatid (1½ time)

Webinaret “Skab overskud i en Coronatid” henvender sig til alle der ønsker at erstatte bekymringer med ro, energi og overskud.

todo

Grundlæggende projektledelse

Kurset er for projektledere og andre, som gerne vil have en god basisviden om projektledelse og konkrete værktøjer, så du bliver endnu bedre til at indtage rollen som projektleder.

todo

Effektive arbejdsdage - sådan!

Kurset er målrettet dig, der vil have effektive teknikker til at prioritere og planlægge arbejdet, så du undgår spildtid og uoverkommelige arbejdslister. På en enkelt dag lærer du at få overblik og blive mere effektiv.

todo

Webinar – As a hostage at your home-office (1½ hours)

The webinar is for you who feel isolated working at home during the Corona crisis and need to acquire more coping tools to deal with this unfamiliar situation and keep up your productivity.

todo

Webinar – Dealing with change (1 hour)

Anyone who wants to be better at change management and get rid of the fear of change.

todo

Webinar – Personal planning and stress management (1 hour)

Anyone who wants to be better at stress management and have better control of their workload.

todo

Webinar – Personal power and impact (1 hour)

Anyone who wants to be able to take charge of a meeting and get their message through.

todo

Webinar – Project management with impact (1 hour)

Anyone who wants to be able to be a better project manager.

todo

Webinar – Hvor skal kommaet stå? Er du i tvivl? (1 time)

Webinaret “Hvor skal kommaet stå? Er du i tvivl?” henvender sig til alle, der ønsker at få opdateret deres kommaviden.

todo

Webinar – Skriver du korrekt dansk? (1 time)

Webinaret “Skriver du korrekt dansk?” henvender sig til alle, der kunne tænke sig at blive opdateret på det drilske danske sprog.

todo

Webinar – Stresshåndtering (1 time)

Webinaret “Stresshåndtering” er for alle der kunne tænke sig at sænke stressniveauet og få bedre overblik.

todo

Webinar – Motivation i ledelse (1½ time)

Webinaret “Motivation i ledelse” er for dig, der gerne vil kunne arbejde med motivation på arbejdspladsen og således give organisationen et blidt skub i ryggen gennem krisen og ramme jorden løbende på den anden side.

todo

Webinar – Præsentationsteknik (1 time)

Webinaret “Præsentationsteknik ” er for alle der kunne tænke sig at blive bedre og mere rolige i præsentationssituationer.

todo

Webinar – Kommunikation og konflikthåndtering (1 time)

Webinaret “Kommunikation og konflikthåndtering ” er for alle der kunne tænke sig at blive bedre til at kommunikere og konflikthåndtere.

todo

Webinar – Effektive arbejdsdage (2 timer og 15 minutter)

Webinaret “Effektive arbejdsdage” er for alle der vil vide, hvordan man kan prioritere, planlægge og arbejde lidt smartere og dermed nå det nødvendige uden stress.

todo

Webinar – Som gidsel på hjemmearbejdspladsen (1½ time)

Webinaret “Som gidsel på hjemmearbejdspladsen” er for dig, der føler et behov for værktøjer til at håndtere et arbejdsliv i hjemmets isolation.

todo

Webinar – Lynopdatering på det danske sprog (2 timer og 15 minutter)

Webinaret “Lynopdatering på det danske sprog” henvender sig til alle, der ønsker at få opdateret deres viden om de danske kommaer og den finurlige grammatik.

todo

Webinar – Professionelle arbejdsmails – takt og tone på nettet (2 timer og 15 minutter)

Webinaret “Professionelle arbejdsmails” henvender sig til alle, der skriver mange mails på jobbet. Det kan både være interne og eksterne mails.

todo

Webinar – Skriv og bliv læst (2 timer og 15 minutter)

Webinaret “Skriv og bliv læst” henvender sig til alle, der til dagligt skriver tekster, fx mails og breve, og som gerne vil blive bedre til det.

todo

Multikulturelt samarbejde og ledelse

Kurset i Multikulturelt samarbejde og ledelse er for dig, der gerne vil styrke din kommunikation og samarbejde med dine kolleger, medarbejdere eller samarbejdspartnere med andre kulturelle baggrunde.

todo

Kursus i Samarbejde på tværs

Kurset er for dig, der skal samarbejde med andre faggrupper eller afdelinger. Du får viden, værktøjer og træning, så du bliver god til at skabe positive, effektive og konstruktive relationer og samarbejde på tværs.

todo

Anerkendende ledelse

Kurset for ledere, konsulenter, uddannelsesansvarlige og andre, der gerne vil have viden, redskaber og træning til at skabe et innovativt og anerkendende arbejdsmiljø med motiverede medarbejdere.

todo

Datainformeret ledelse

Kurset er for private og offentlige ledere, der vil udvide og udvikle forståelsen for, hvad data kan bruges og anvendes til. Du får ny viden, indsigt og ideer til, hvordan du kan bruge data i din ledelse.

todo

Videoer til SoMe (Sociale medier)

Kurset er til dig, der vil i gang med at producere videoer til markedsføring og branding på sociale medier som LinkedIn, Facebook, YouTube og Instagram. Du lærer at komme sikkert fra idé til video til sociale medier.

todo

Den effektive sælger

Dette kursus er målrettet dig, der har personlig kundekontakt og erfaring med salg.
Du vil have redskaber og træning, så du bliver endnu bedre til at sælge ideer, varer og ydelser.

todo

Takt og tone i mails

Kurset “Takt og tone i mails” henvender sig til alle, der skriver mange mails på jobbet. Det kan både være interne og eksterne mails.

todo

Det danske sprog – hvad sker der?

Kurset “Det danske sprog – hvad sker der” henvender sig til alle, der ønsker at få opdateret deres viden om de danske kommaer og den finurlige grammatik.

todo

Skriv og bliv læst

Kurset Skriv og bliv læst er for alle, der til dagligt skriver tekster, fx mails og breve, og som gerne vil blive bedre til det.

todo

Effektiv notat- og referatteknik

Kurset Effektiv notat- og referatteknik henvender sig til alle, der skriver eller skal til at skrive notater og referater og gerne vil blive bedre til det.

todo

Webinar – As a hostage at your home-office (1½ hours)

The webinar is for you who feel isolated working at home during the Corona crisis and need to acquire more coping tools to deal with this unfamiliar situation and keep up your productivity.

todo

Webinar – Hvor skal kommaet stå? Er du i tvivl? (1 time)

Webinaret “Hvor skal kommaet stå? Er du i tvivl?” henvender sig til alle, der ønsker at få opdateret deres kommaviden.

todo

Webinar – Skriver du korrekt dansk? – (1 time)

Webinaret “Skriver du korrekt dansk?” henvender sig til alle, der kunne tænke sig at blive opdateret på det drilske danske sprog.

todo

Webinar – Stresshåndtering (1 time)

Webinaret “Stresshåndtering” er for alle der kunne tænke sig at sænke stressniveauet og få bedre overblik.

todo

Webinar – Motivation i ledelse (1½ time)

Webinaret “Motivation i ledelse” er for dig, der gerne vil kunne arbejde med motivation på arbejdspladsen og således give organisationen et blidt skub i ryggen gennem krisen og ramme jorden løbende på den anden side.

todo

Webinar – Præsentationsteknik (1 time)

Webinaret “Præsentationsteknik ” er for alle der kunne tænke sig at blive bedre og mere rolige i præsentationssituationer.

todo

Webinar – Kommunikation og konflikthåndtering (1 time)

Webinaret “Kommunikation og konflikthåndtering ” er for alle der kunne tænke sig at blive bedre til at kommunikere og konflikthåndtere.

todo

Webinar – Effektive arbejdsdage (1 time)

Webinaret “Effektive arbejdsdage” er for alle der vil vide, hvordan man kan prioritere, planlægge og arbejde lidt smartere og dermed nå det nødvendige uden stress.

todo

Webinar – Som gidsel på hjemmearbejdspladsen (1½ time)

Webinaret “Som gidsel på hjemmearbejdspladsen” er for dig, der føler et behov for værktøjer til at håndtere et arbejdsliv i hjemmets isolation.

todo

Webinar – Skab overskud i en Coronatid – (1½ time)

Webinaret “Skab overskud i en Coronatid” henvender sig til alle der ønsker at erstatte bekymringer med ro, energi og overskud.

todo

Få styr på de kommaer

Kurset er for dig, som ønsker et mere sikkert greb om opbygning af sætninger og sammenhængen mellem dem. Kommalæren hænger uløseligt sammen med læren om sætninger. Du bliver bedre til det.

todo

Opfølgningskursus: Konflikthåndtering og assertiv kommunikation

Kurset er for dig, der før her været på vores kursus i Assertiv kommunikation eller kurset Konflikthåndtering og kommunikation. Du vil have teknikkerne opfrisket og fortsætte din udvikling, så du bliver endnu bedre.

todo

Kend dig selv og forstå andre bedre - med DiSC

Kurset er for dig, som ønsker et dybere indblik i dig selv og andre – og vide hvad der motiverer dig selv og andre. Kurset er for dig, som vil have endnu bedre relationer, kommunikation og samarbejde.

todo

Everything DiSC Workplace - Supplerende 1 dags kursus med træning af tilbagemelding

Kurset er for dig, der har gennemført vores 2-dags certificeringskursus i Everything DiSC Workplace eller allerede er certificeret i DiSC. Du får træning i at forklare indholdet i andres rapport og give gode konstruktive tilbagemeldinger.

todo

Stresshåndtering

Kurset er for dig, der vil have større arbejds- og livsglæde. Du får redskaber til at skabe mere ro og forebygge stress. Kurset henvender sig ikke til dig, der er sygemeldt på grund af stress.

todo

Det dynamiske samarbejde

Dette seminar er for jer, der ønsker at sætte fokus på evnen til at indgå konstruktivt i et samarbejde. I ønsker, at alle i teamet bidrager til, at I er en velanset, dynamisk samarbejdspartner udadtil - og har et godt dynamisk samarbejde indadtil.

todo

Skab overskud

Kurset er for dig, der vil have overskud i hverdagen. Du vil tage styringen og skabe mere glæde i dit liv og arbejde. Du får teknikker, der giver dig mulighed for at tage ansvar og skabe overskud.

todo

Indre ro - ydre styrke

Dette kursus er for dig, der ønsker mere selvindsigt, mere ro, mere harmoni og større styrke udadtil. Du får styrket din evne til at skabe øget overskud og redskaber til takle pressede situationer.

todo

Præsentationsteknik - 2 dage
Nuuk, Grønland - dansktalende underviser
Saqqummiissinermi pikkorissarneq - ullut 2

todo

Konflikthåndtering og kommunikation - 2 dage
Nuuk, Grønland - Dansktalende underviser
Aaqqiagiinngissutinik suliaqartarneq, attaveqarnerlu - ullut 2

todo

Excel Grundlæggende

Kurset for dig, der skal bruge Excel på dit arbejde og ønsker viden, forståelse og træning i at bruge redskaberne i Excel på en effektiv måde. Du kan være nybegynder eller have erfaring.

todo

Excel Videregående

Kurset er til dig, der allerede bruger Excel og kender de grundlæggende funktioner. Du får større viden og et bedre kendskab til de udvidede faciliteter i Excel, så du kan udnytte alle mulighederne i Excel.

todo

Outlook organisering

Kurset er for dig, der vil spare tid og blive mere effektiv. Du får masser ideer, redskaber og viden, så du kan organisere din Outlook med nogle enkle vaner, som vil give dig stor tilfredsstillelse i dagligdagen.

todo

PowerPoint - Den visuelle og effektive præsentation

Kurset er for dig, der vil være god til at bruge PowerPoint og lave slides, der fænger dine tilhørere. Du får et godt grundlag til at bruge teknikkerne i PowerPoint, så du hurtigt og nemt kan opbygge en god præsentation.

todo

Excel Videregående - 2 dage

Kurset er til dig, der allerede bruger Excel og kender de grundlæggende funktioner. Du får større viden og et bedre kendskab til de udvidede faciliteter i Excel, så du kan udnytte alle mulighederne i Excel.

todo

Excel Grundlæggende - 2 dage

Kurset for dig, der skal bruge Excel på dit arbejde og ønsker viden, forståelse og træning i at bruge redskaberne i Excel på en effektiv måde. Du kan være nybegynder eller have erfaring.

todo

Præsentationsteknik - 3 dage

Kurset i Præsentationsteknik er for dig, der vil styrke din formidlingsevne og gennemslagskraft, når du skal holde oplæg på møder, præsentere til kunder, kollegaer og chefer. Du får mange redskaber og træning.

todo

Robusthed og overskud

Kurset er for dig, der vil have mere selvindsigt, større mentalt overskud og redskaber til at styrke din egen robusthed. Du får viden og værktøjer til selv at skabe flere handlemuligheder og større overskud.

todo

Motivationsledelse

Kurset i Motivationsledelse er for dig som leder der vil skabe et innovativt og blomstrende arbejdsklima med selvledende medarbejdere i et moderne samfund, hvor forandring er et livsgrundlag.

todo

Skriv gode mails - 1 dag

Kurset er for dig, som ønsker at skrive gode og professionelle e-mails på jobbet og have nogle klare retningslinjer for, hvad der kendetegner gode e-mails. Lær at skrive logiske, klare og professionelle e-mails.

todo

Træningskursus i ledelse

Kurset er for dig, der vil styrke din evne som leder af medarbejdere. Kurset er for dig, der ønsker enkle og konkrete redskaber til at udvikle din organisation. Du kan være ny eller kommende leder.

todo

Grafisk og kreativ formidling - 1 dag

Kurset i grafisk og kreativ formidling er for dig, der vil være bedre til at bruge illustrationer, billeder og grafiske virkemidler i din formidling – f.eks. når du skal præsentere, undervise eller fremlægge på møder.

todo

Grafisk og kreativ formidling

Kurset i grafisk og kreativ formidling er for dig, der vil være bedre til at bruge illustrationer, billeder og grafiske virkemidler i din formidling – f.eks. når du skal præsentere, undervise eller fremlægge på møder.

todo

Præsentationsteknik - 2 dage

Kurset er for dig, der vil have viden, redskaber og træning til at formidle med gennemslagskraft. Du bliver mere selvsikker, får mere struktur på dine præsentationer og bliver mere interessant for dine tilhørere.

todo

Skab overskud - 1 dag

Kurset er for dig, der vil have overskud i hverdagen. Du vil tage styringen og skabe mere glæde i dit liv og arbejde. Du får teknikker, der giver dig mulighed for at tage ansvar og skabe overskud.

todo

Præsentationsteknik på engelsk

Kurset er for dig, der vil være bedre til at formidle, inspirere og præsentere på engelsk. Du får mere selvtillid og redskaber til at præsentere med større variation. Du finder din egen stil, når du skal holde præsentationer på engelsk.

todo

Formidling og undervisning - kursus for undervisere

Kurset er for dig, der skal underviser. Uanset om du er nybegynder eller erfaren i at undervise, vil du få mange nye redskaber, tips og feedback, så du bliver bedre til og mere glad for at undervise.

todo

Konflikthåndtering og kommunikation

Kurset er for dig, der gerne vil være god til at takle pressede og konfliktfyldte situationer. Du får viden, redskaber og øvelse, så du kan skabe gode relationer og resultater – og samtidigt holde fast i dig selv.

todo

Gennemslagskraft i samarbejdet

Kurset er for dig, der vil styrke din selvtillid og kunne kommunikere konstruktivt, når du samarbejder med andre. Du vil gerne have mere gennemslagskraft og være bedre til at sige din mening - også under pres.

todo

Godt samarbejde

Dette kursus er et samlet kursus for jeres afdeling. Hvis I vil have jeres kommunikation og samarbejde til at fungere endnu bedre, er dette kursus relevant.

todo

Projektleder med gennemslagskraft

Kurset er for projektledere og andre, der ikke bare kan bestemme, men skal være gode til at kommunikere, motivere og overbevise. Du får ny viden, strukturer og øvelse, så du kan få flere af dine ønsker og ideer igennem.

todo

Mødefacilitering

Kurset Mødefacilitering er for dig, der vil være bedre til at planlægge og facilitere effektive møder på arbejdspladsen.

todo

Lederens hverdag

Kurset er for ledere – nye som erfarne – der ønsker nye vinkler, ny viden og konkrete redskaber til at håndtere de situationer, relationer og udfordringer, som dagligdagen er fyldt med.

todo

Formidling og kommunikation for ledere

Kurset Formidling og kommunikation for ledere er for nye og erfarne ledere, der vil styrke deres formidlingsevne og gennemslagskraft, fordi mundtlig kommunikation er en vigtig del af ledelse.

todo

Den vanskelige samtale

Kurset er for dig som leder der skal du kunne gennemføre vanskelige samtaler. Kurset er for dig, der ønsker enkle og konkrete redskaber til at forberede og gennemføre vanskelige samtaler.

todo

Personlig lederudvikling

Kurset er for ledere eller strategiske vidensarbejdere, der vil perspektivere deres arbejdsrolle, samt bringe mere balance mellem personlige behov og organisationens krav. Du får mulighed for at træffe mere bevidste valg i din hverdag.

todo

Personal Impact

The course Personal Impact is for you who want to build chemistry and rapport with colleagues, managers and teams. And for you who want to build confidence at meetings, business events and interviews.

todo

Personlig gennemslagskraft på engelsk

Kurset er for dig, der vil styrke din gennemslagskraft og kommunikation med kollegaer, chefer, kunder og samarbejdspartnere. Kurset er på engelsk, men fungerer godt med deltagere, der ikke har engelsk som hovedsprog.

todo

Interkulturel Kommunikation

Kurset er for dig, der skal kunne begå dig i kommunikation med mennesker fra andre kulturer. De får viden, redskaber og træning til at takle situationer med samarbejdspartnere og kunder fra andre kulturer.

todo

Presentation Skills in English

This course is ideal for those giving stand-up presentations, pitches, conferences, briefings and other formal speaking situations. This course is in English for all nationalities and your English need not be perfect.

todo

Intercultural communication

The course is for anyone working in a global organization or work with clients in various countries. And for those who have face-to-face meetings, telephone calls or conference calls.

todo

Mundtlig kommunikation - med styrke og selvtillid

Kurset er for dig, der vil styrke din selvtillid og lyst til at sige noget fornuftigt og forståeligt på møder. Du vil blive bedre til at klare almindelig kommunikation og bedre til at sige til og fra på en ordentlig måde.

todo

Styrk din personlige gennemslagskraft

Dette kursus er for alle, der vil styrke deres gennemslagskraft, integritet og evne til at overbevise og motivere. Kurset er for dig, der vil være bedre til at motivere, overbevise og få andre med på dine ideer og ønsker.

todo

Professionel borgerkontakt

Dette kursus er for dig, der har direkte kunde-, borger- eller virksomhedskontakt, og ønsker at styrke dine kommunikationsevner. Du får redskaber og træning til at skabe god service og takle vanskelige situationer.

todo

Fokus på frontmedarbejdere

Kurset er for dig, der har kontakt med kunder eller borgere. Du får redskaber og træning, så du bliver bedre til at takle alle de situationer, der kan opstå i mødet med andre mennesker på jobbet.

todo

Telefonkommunikation

Kurset er for dig, der vil kommunikere respektfuldt og effektivt i telefonen. Du får redskaber og træning, så du bliver bedre til at takle pressede situationer og forklare om vanskelige emner i telefonen.

todo

Professionel kundekontakt

Dette kursus er for dig, der har direkte kundekontakt. Du får redskaber til at kommunikere bedre og mere klart. Redskaber til at yde end endnu bedre service, men også takle vanskelige kunder og situationer.

todo

Personlig planlægning og stresshåndtering

Kurset er for dig, der vil have større arbejds- og livsglæde. Du får redskaber til at skabe mere ro og forebygge stress. Kurset henvender sig ikke til dig, der er sygemeldt på grund af stress.

todo

Personlig planlægning og effektivitet

Kurset Personlig planlægning og effektivitet er et 2-dags kursus, der kan skræddersys til jeres virksomhed/afdeling. I får redskaber til individuelt og fælles at blive bedre til at planlægge og udnytte jeres ressourcer mere målrettet.

todo

Skriv korrekt dansk

Kurset er for dig, der vil have styr på grammatikken for at give et godt, kompetent indtryk. Du bliver bedre til at skrive korrekt på dansk. Kurset er for dig, der er vokset op med dansk som hovedsprog.

todo

Skriv gode e-mails

Kurset er for dig, som ønsker at skrive gode og professionelle e-mails på jobbet og have nogle klare retningslinjer for, hvad der kendetegner gode e-mails. Lær at skrive logiske, klare og professionelle e-mails.

todo

Skriv levende og klart

Kurset er for dig, som ønsker at skrive godt. Du får viden, værktøjer og træning, så du kan bruge skriftlig kommunikation bevidst og professionelt. Dine tekster, breve og e-mails bliver mere levende og nemme at forstå.

todo

Forhandlingsteknik

Kursus i Forhandlingsteknik hos MBK. Bliv bedre til forhandle og skabe vind-vind situationer. Opnå gode forhandlingsresultater her med effektive værktøjer.

todo

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Kurset er for dig, der har erfaring med at forhandle og er klar til at tage næste skridt, så du bliver endnu bedre til forhandlinger. Du vil udvide dit repertoire, have feedback og øve dig med en professionel.

todo

Forhandlingsteknik for advokater

Kurset er for dig, der er vant til at forhandle og skabe et godt resultat for din klient. Men du vil gerne have flere strenge at spille på, udvide dit repertoire, have feedback og øve dig med en professionel.

todo

Salg for ikke-sælgere

Kurset er for dig, der egentlig ikke er ansat som sælger, men som har salg som en del af jobbet. Du får redskaber og træning, så det bliver nemmere for dig at kommunikere, præsentere og skabe mersalg.

todo

Personlig fremtræden

Kurset i Personlig fremtræden er for dig, der har behov for at blive mere selvsikker og rolig, når du skal tale til flere mennesker. Du har ikke ret megen erfaring med at holde oplæg.

todo

Individuel træning/coaching

Vil du eller din kollega trænes og have nye redskaber? Være endnu bedre til at takle kundemøder? Have feedback? Være bedre til at overbevise og præsentere? Være bedre til at holde oplæg og præsentere? Styrkes inden et vigtigt oplæg?

todo

Kollegacoaching – bliv en bedre sparringspartner

Kurset er for dig, der vil være en endnu bedre sparringspartner og lære de vigtigste og mest grundlæggende teknikker i coaching. Du får redskaber og lærer stille spørgsmål på en udviklende og coachende måde.

todo

God service

Kurset er for dig, der vil være endnu bedre til at tale og kommunikere med kunder og kollegaer. Du får viden, redskaber og træning til at yde en endnu bedre service – også i telefonen.

todo

Præsentationsteknik for øvede

Kurset er for dig, der har været på kursus i præsentationsteknik før – hos os eller andre – og ønsker at komme et skridt videre i din evne til at præsentere med gennemslagskraft og få andre med.

todo

Afdelingsseminar med DiSC

Kurset er for jer, der vil have meget større indblik i, hvordan I er forskellige og motiveres forskelligt. Dette er virkelig teambuilding, der giver jer ny erkendelse og virker på den lange bane.

todo

Assertiv kommunikation

Kurset er for dig, der vil blive bedre til at skabe gode relationer. Du får redskaber til bedre kommunikation – uanset om du er typen, der nogen gange bliver lidt for tromlende eller typen der lader dig tromle.

todo

Præsentationsteknik - 2 dage

Kurset er for dig, der vil have viden, redskaber og træning til at formidle med gennemslagskraft. Du bliver mere selvsikker, får mere struktur på dine præsentationer og bliver mere interessant for dine tilhørere.

todo

Præsentationsteknik - 3 dage

Kurset i Præsentationsteknik er for dig, der vil styrke din formidlingsevne og gennemslagskraft, når du skal holde oplæg på møder, præsentere til kunder, kollegaer og chefer. Du får mange redskaber og træning.

todo

Konflikthåndtering og kommunikation - 2 dage

Kurset er for dig, der gerne vil være god til at takle pressede og konfliktfyldte situationer. Du får viden, redskaber og øvelse, så du kan skabe gode relationer og resultater – og samtidigt holde fast i dig selv.

todo

Mundtlig kommunikation - med styrke og selvtillid - 2 dage

Kurset er for dig, der vil styrke din selvtillid og lyst til at sige noget fornuftigt og forståeligt på møder. Du vil blive bedre til at klare almindelig kommunikation og bedre til at sige til og fra på en ordentlig måde.

todo

Styrk din personlige gennemslagskraft - 2 dage

Dette kursus er for alle, der vil styrke deres gennemslagskraft, integritet og evne til at overbevise og motivere. Kurset er for dig, der vil være bedre til at motivere, overbevise og få andre med på dine ideer og ønsker.

todo

Effektive arbejdsdage - sådan! - 1 dag

Kurset er målrettet dig, der vil have effektive teknikker til at prioritere og planlægge arbejdet, så du undgår spildtid og uoverkommelige arbejdslister. På en enkelt dag lærer du at få overblik og blive mere effektiv.

todo

Præsentationsteknik på engelsk - 2 dage

Kurset er for dig, der vil være bedre til at formidle, inspirere og præsentere på engelsk. Du får mere selvtillid og redskaber til at præsentere med større variation. Du finder din egen stil, når du skal holde præsentationer på engelsk.

todo

Forhandlingsteknik - 2 dage

Kursus i Forhandlingsteknik hos MBK. Bliv bedre til forhandle og skabe vind-vind situationer. Opnå gode forhandlingsresultater her med effektive værktøjer.

todo

Gennemslagskraft i samarbejdet - 2 dage

Kurset er for dig, der ønsker at sætte fokus på din gennemslagskraft og evne til at indgå konstruktivt i et samarbejde.

todo

Projektleder med gennemslagskraft - 2 dage

Kurset er for projektledere og andre, der ikke bare kan bestemme, men skal være gode til at kommunikere, motivere og overbevise. Du får ny viden, strukturer og øvelse, så du kan få flere af dine ønsker og ideer igennem.

todo

Mødefacilitering - 1 dag

Kurset Mødefacilitering er for dig, der vil være bedre til at planlægge og facilitere effektive møder på arbejdspladsen.

todo

Assertiv kommunikation - 2 dage

Kurset er for dig, der vil blive bedre til at skabe gode relationer. Du får redskaber til bedre kommunikation – uanset om du er typen, der nogen gange bliver lidt for tromlende eller typen der lader dig tromle.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.