Kursus i Det dynamiske samarbejde

Vil I være en samarbejdspartner, som skaber fremdrift og tillidsskabende relationer?
Har I lyst til at få redskaber til at arbejde fleksibelt og målrettet?
Skal I kunne tilpasse jer mange forskellige fagligheder, mennesker og situationer?
Vil I gerne udnytte potentialet i jeres tværfaglige samarbejdsrelationer?
Vil I være bedre til at påvirke jeres omgivelser gennem autenticitet og tydelighed?
Ønsker I at blive bedre til at kunne melde klart ud?
Ønsker I at holde alle i teamet ansvarlige for at være konstruktive i jeres hverdag?

Dette seminar er for jer, der ønsker at sætte fokus på evnen til at indgå konstruktivt i et samarbejde. I ønsker, at alle i teamet bidrager til, at I er en velanset, dynamisk samarbejdspartner udadtil – og har et godt dynamisk samarbejde indadtil.

Udbytte:

 • Redskaber til at skabe succesfulde samarbejdsrelationer.
 • Styrke til at fastholde en ansvarlig og fremadrettet kommunikation.
 • Evnen til at se hvad der er på spil i samarbejdsrelationer.
 • En fleksibel og nuanceret tilgang til nye måder at arbejde på.
 • Nye metoder til tværfaglig kommunikation og samarbejde.
 • Redskaber til at kunne holde overblikket i vanskelige og pressede situationer.
 • Evne til at takle konflikter konstruktivt og skabe gode, dynamiske relationer.

Indhold:

 • Systemisk spørgeteknik – afdæk 360 grader af sagen og kom hele vejen rundt.
 • Sprogets betydning for direkte kommunikation.
 • Konstruktive feedbackmetoder til at justere samarbejdet.
 • Aktiv lytning – bliv bedre til at høre hvad den anden siger og mener.
 • At sætte dig i den andens sted og forstå den andens perspektiv.
 • At holde fast i, at problemet er problemet, og ikke at personen er problemet.
 • Redskaber til at bevare overblikket og roen i pressede samarbejdssituationer.
 • Fleksibel tænkning og værdien i tværfaglige samarbejder.
 • Indblik i egne styrker og udfordringer – og muligheder.
 • Hvordan arbejdes med forskellige fagligheder og måder at arbejde på.

Form:

Kurset bliver en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og virkelighedstræning. I kommer til at bruge jeres egne erfaringer, at øve jer i teknikker og få nye ideer. Det forventes, at alle deltager positivt og aktivt.

Kursusindhold

Sprogets betydning for direkte kommunikation
Hvordan kan vi formulere os overfor hinanden og overfor eksterne samarbejdspartnere, så vi både er direkte og samtidigt respektfulde, når vi giver udtryk for vores meninger og idéer? Hvordan præsenterer vi vores idéer for andre, så de aktivt tager stilling til forslagene?

Konstruktive feedbackmetoder til at justere samarbejdet
Når noget i samarbejdet skal ændres for at vi bidrager bedst muligt. Hvordan får vi nye ændringsforslag sagt på en venlig og tydelig måde? Hvordan bevarer vi en positiv og imødekommende tilgang til kollegaerne? Hvordan giver vi udtryk for utilfredshed med visse aspekter af vores samarbejde?

Aktiv lytning
Hvad er aktiv lytning? Hvordan kan vi bruge aktiv lytning?
Hvordan forholder vi os nysgerrigt og åbent til perspektiver, der ligger langt fra egen måde at tænke og forstå tingene på?
Træning af aktiv lytning, der sikrer, at vi rent faktisk hører hvad vores samarbejdspartnere siger, og ikke hvad vi antager, at de vil sige?

Systemisk spørgeteknik
Hvordan få flere nuancer ind i forståelse af en sag, som en anden præsenterer? Hvilke spørgsmål skal vi stille, så vi får afdækket sagen mere dybdegående? Hvordan udforsker vi sagen grundigt, inden vi springer til konkrete løsningsforslag?

Kunsten at sætte sig i den andens sted
Hvordan bliver vi bedre til at forstå den andens perspektiv? Hvordan trænes egen evne til at forholde sig empatisk og anerkendende til andre? Hvordan kan man nærme sig den anden igen, hvis der er kommet distance i samarbejdsrelationen?

Bevar overblik og ro
Hvad kan vi gøre fælles – og hvad kan den enkelte helt konkret gøre – for at holde hovedet koldt, når man står i pressede samarbejdsrelationer? Hvordan tages hensigtsmæssige beslutninger, når situationer bliver anspændte, og der skal meldes noget ud?

Det tværfaglige samarbejde
Hvad skal vi være opmærksom på, når vi møder samarbejdspartnere med andre fagligheder og tænkemåder end os selv? Hvordan skabes effektive samarbejdsrelationer på tværs af fagligheder? Hvad er mine egne styrker og udfordringer som fagperson og som den jeg er? Hvad er mine blinde vinkler i min måde at gå til opgaven på?

Kursusprogram

Kl. 9-12.00
Du får indblik i hvor betydningsfuldt sproget er for vores måde at samarbejde og forstå andre på. Formiddagen koncentrerer sig om måder at give direkte meddelelser og tilbagemeldinger, og vi træner metoder til at skabe en åben, direkte kommunikation med et minimum af misforståelser.
Samspil. Hvordan kan vi optimere vores bidrag til det gode samarbejde, så vi spiller hinanden gode? Hvad kan jeg selv gøre? Hvordan kan jeg være tro over for mine egne idéer og samtidig være åben overfor andres forslag?

Kl. 12.45-16.00
Konstruktiv konflikt. Hvordan vi holder hovedet koldt i pressede situationer. Hvordan udnyttes pressede situationer bedst muligt, så vi finder de mest hensigtsmæssige løsninger? I kommer til at træne, hvordan I forstår jeres kollegaer og samarbejdspartnere bedst muligt. Hvordan kan vi optimere vores bidrag til det gode samarbejde, så vi spiller hinanden gode? I får værktøjer til at undgå og nedtrappe konflikter, der kan ende i afbrudt samarbejde.
Konstruktivt samarbejde: Forstå værdien af forskellige tilgange til arbejdet, forskellige arbejdsgange og fagligheder. Hvordan opbygger man et stærkt team med mange forskellige idéer – og hvordan kan vi arbejde sammen ud fra vores forskelligheder?

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
1 dags kurser koster 23.000 kr.
½ dags træning koster 16.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv.

Pris når kurset holdes hos jer:
1 dags kurser koster 18.000 kr.
½ dags træning koster 10.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer, mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt – lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Dette kursus afholdes bedst som 1-dags kursus.

Deltagerantal:
Kurset Det dynamiske samarbejde har et maksimum deltagerantal på 12 personer. Kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.