Persondata og it-sikkerhed

For MBK A/S er det vigtigt, at du føler dig tryg ved, hvordan vi anvender og opbevarer dine persondata.

MBKs datapoltik og datasikkerhed

Din persondata-sikkerhed
For MBK A/S er det vigtigt at du føler dig tryg ved hvordan vi anvender og opbevarer dine persondata. Derfor har vi opdateret vores persondatapolitik så den klart afspejler EU's Persondataforordning der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Vi respekterer dit privatliv. Derfor beder vi dig heller ikke om personfølsomme oplysninger, og holder os til at afkræve et absolut minimum af data fra dig. Hvis vi beder dig om yderligere personoplysninger, så er det kun til formål hvor du aktivt skal give dit samtykke.

Hos MBK A/S holder vi privatliv og arbejdsliv adskilt. Derfor beder vi kun om oplysninger der kan henføres til din arbejdsplads. Vi har ikke behov for at vide hvor du bor, eller andre af dine personlige kontaktdata.

Denne Persondataerklæring forklarer, hvilke personlige data MBK A/S indsamler, når du tilmelder dig og deltager i et af vores kurser, eller lejer et af vores lokaler, samt hvordan vi bruger disse data. Persondata er enhver form for oplysninger, der kan bruges til at identificere dig eller som kan tilknyttes dig.

Vi gør følgende for at sikre dine data:

 • MBK A/S beder kun om de oplysninger der er nødvendige for at vores undervisere ved hvem der deltager i vores kurser, og for at vi kan give din arbejdsgiver information om hvem vi fakturerer for, samt sørge for at din tilbagemelding på kurset kommer tilbage til din leder/HR-afdeling.
 • Vi opbevarer oplysningerne i separate systemer med begrænset adgang, så informationerne ikke kan kædes sammen og danne et billede af hvem du er.
 • Adgangen til vores systemer er sikret i flere niveauer og med høj-sikkerheds-adgangskoder.
 • Vi efterspørger, opbevarer og behandler ingen personfølsomme oplysninger. 
 • Vi har aldrig solgt og vil aldrig videregive dem til tredjeparter uden dit samtykke.

Hvordan bruger MBK A/S dine data:
MBK A/S udbyder 4 former for ydelser:

 • Åbne Kurser (for enkeltpersoner fra forskellige virksomheder)
 • Interne Kurser (for gruppe af medarbejdere fra samme virksomhed)
 • Lokaleudlejning
 • Gratis foredrag

Herunder kan du se en beskrivelse af hvordan MBK A/S bruger dine personoplysninger i de enkelte ydelser vi tilbyder:

Åbne Kurser:
På de åbne kurser der afholdes af MBK A/S tilmelder / tilmeldes du selv individuelt til det enkelte kursus.

Det sker via kursusadministrations-systemet Nemtilmeld, som vi har indgået databehandlingsaftale med, så vi derigennem er garanteret at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre.

Du kan altid bede om få oplyst, rettet eller slettet dine oplysninger og bemærkninger i Nemtilmeld ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

 1. Når du har tilmeldt dig, eller bliver tilmeldt et af vores åbne kurser, så sender vi dig en bekræftelse på din deltagelse og en påmindelse - hvor du får nogle praktiske oplysninger om kurset. Blandt andet derfor har MBK A/S brug for dit fulde navn og dine kontaktoplysninger.
 2. På vores deltagerlister som MBK A/S udleverer til underviserne skriver vi kun dit fornavn og hvilket firma/ afdeling du arbejder i, hvis du tilmeldes gennem firmaet. Deltagerlisten makuleres efter kursusbeviserne er udstedt, men opbevares dog elektronisk i minimum 5 år som dokumentation i forhold til fakturering.
 3. På vores fakturaer til din arbejdsgiver påfører MBK A/S dit fulde navn, det kursus du har deltaget i og den periode kurset har varet i - så fakturaen kan godkendes af den rette person.
 4. Til kursusbeviset, som du får afleveret efter kurset, skal MBK A/S bruge dit fulde navn.
 5. På evalueringsskemaet som MBK A/S beder dig om at udfylde efter kurset, har vi brug for dit fulde navn, din e-mailadresse, firmanavn og kursustitlen. Skemaet sender vi til din nærmeste leder / HR afdeling efter kurset, så de kan vurdere om kvaliteten af MBK A/S kurser svarer overens med deres forventning i forhold til kursusbeskrivelsen i det indgåede tilbud. Se nærmere om evalueringsskemaet herunder.

Evalueringsskemaet:
På MBK A/S evalueringsskema for Åbne Kurser beder vi dig om at tage stilling til nogle spørgsmål ud fra en karakterskala på 1-5. For dette online evalueringsskema benytter vi Google som online platform og lagring af denne data.

MBK A/S bruger gennemsnittet på deltagernes svar for at måle niveauet af vores kurser, undervisere, lokalitet og service generelt. For at kunne følge op på MBK A/S’ kvalitetsniveau i forhold til din arbejdsgiver/HR-afdeling ved en senere lejlighed noterer vi dit fulde navn, hvilket kursus du har deltaget i, samt det gennemsnit du har givet os, i vores CRM-system, Sugar – og som dokumentation opbevarer vi en kopi af evalueringsskemaet elektronisk i vores arkiv hos Dropbox Business Advanced samt på Google Drive.

Vi vil, hos MBK A/S, naturligvis gerne udbrede kendskabet til vores kurser. Derfor beder vi dig også om at give os tilladelse til at skrive dine eventuelle bemærkninger om os på MBK A/S hjemmeside, om du har lyst til at anmelde kurset på Trustpilot, Google og/eller FindUddannelse samt om du ønsker at modtage vores nyhedsmails.

Dette gør vi selvfølgelig kun hvis du aktivt giver os dit samtykke til det. Giver du os samtykke så bruger vi dine oplysninger på følgende måde:

 1. Hvis vi må skrive dine bemærkninger om kurset på MBK A/S hjemmeside, så angiver vi dit fornavn, firma - og dine bemærkninger.
 2. Hvis du gerne vil anmelde kurset, så bruger MBK A/S dit fulde navn og din e-mailadresse til at sende et link til Trustpilot, FindUddannelse eller Google, hvor du så anmelder os
 3. Hvis du gerne vil modtage nyhedsmails fra MBK A/S, så tilføjer vi dit fulde navn og din mailadresse til vores liste i MailerLite (https://www.mailerlite.com/).

MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med både Trustpilot, FindUddannelse, Google og MailerLite, så vi derigennem er garanteret, at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre. Alle vores leverandører har deres data placeret på datacentre i EU.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, få rettet eller slettet dine oplysninger og bemærkninger på vores hjemmeside hos Trustpilot, FindUddannelse, Google og MailerLite, samt framelde dig vores nyhedsbrev ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

MBK A/S har ligeledes også indgået databehandlingsaftale med både Dropbox Business Advanced, Google og med ARK Systems (Sugar), så vi derigennem er garanteret, at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre. Alle leverandører har deres data placeret i datacentre i EU.

Du kan til enhver tid få rettet eller slettet dine oplysninger i Sugar, ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

Interne kurser:
Det interne kursus arrangeres af din arbejdsgiver/organisation i samarbejde med MBK A/S, og du deltager derfor sammen med dine kolleger, eventuelt fra andre afdelinger, virksomheder eller lignende.

 1. Fra arrangøren/HR afdelingen i dit firma får MBK A/S udleveret en deltagerliste med dit fulde navn, stilling og den afdeling/firma du kommer fra.
 2. Deltagerlisten makuleres efter kursusbeviserne er udstedt, men opbevares dog elektronisk i minimum 5 år som dokumentation.
 3. Til kursusbeviset, som du får afleveret efter kurset, skal MBK A/S bruge dit fulde navn.
 4. På vores fakturaer til arrangøren påfører MBK A/S ordregivers fulde navn, navnet på det kursus du har deltaget i og den periode kurset har varet i - så fakturaen kan godkendes af den rette person. Dine personoplysninger som deltager fremgår altså ikke af fakturaen.
 5. På evalueringsskemaet som MBK A/S beder dig om at udfylde efter kurset, har vi brug for dit fulde navn, din e-mailadresse, firmanavn og kursustitlen. Skemaet sender vi til din nærmeste leder / HR afdeling efter kurset, så de kan vurdere om kvaliteten af MBK A/S kurser svarer overens med deres forventning i forhold til det indgåede tilbud. Se nærmere om evalueringsskemaet herunder.

Evalueringsskema:
På MBK A/S evalueringsskema for Interne Kurser beder vi dig om at tage stilling til nogle spørgsmål ud fra en karakterskala på 1-5. For dette online evalueringsskema benytter vi Google som online platform og lagring af denne data.

MBK A/S bruger gennemsnittet på deltagernes svar for at måle niveauet af vores kurser, undervisere, lokalitet og service generelt. For at kunne følge op på MBK A/S’ kvalitetsniveau i forhold til din arbejdsgiver/HR-afdeling ved en senere lejlighed noterer vi hvilket kursus du har deltaget i, samt det gennemsnit I samlet har givet os, i vores CRM-system, Sugar – og som dokumentation opbevarer vi en kopi af evalueringsskemaet elektronisk i vores arkiv hos Dropbox Business Advanced samt på Google Drive.

Vi vil, hos MBK A/S, naturligvis gerne udbrede kendskabet til vores kurser. Derfor beder vi dig også om at give os tilladelse til at skrive dine eventuelle bemærkninger om os på MBK A/S hjemmeside, om du har lyst til at anmelde kurset på Trustpilot, FindUddannelse og/eller Google samt om du ønsker at modtage vores nyhedsmails.

Dette gør vi selvfølgelig kun hvis du aktivt giver os dit samtykke til det. Giver du os samtykke så bruger vi dine oplysninger på følgende måde:

   1. Hvis vi må skrive dine bemærkninger om kurset på MBK A/S hjemmeside, så angiver vi dit fornavn, firma - og dine bemærkninger.
   2. Hvis du gerne vil anmelde kurset, så bruger MBK A/S dit fulde navn og din e-mailadresse til at sende et link til Trustpilot, FindUddannelse eller Google, hvor du så anmelder os.
   3. Hvis du gerne vil modtage nyhedsmails fra MBK A/S, så tilføjer vi dit fulde navn og din mailadresse til vores liste i MailerLite (https://www.mailerlite.com/).

MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med både Trustpilot, FindUddannelse, Google og MailerLite, så vi derigennem er garanteret, at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre. Alle vores leverandører har deres data placeret på datacentre i EU.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, få rettet eller slettet dine oplysninger og bemærkninger på vores hjemmeside hos Trustpilot, FindUddannelse, Google og MailerLite, samt framelde dig vores nyhedsbrev ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

MBK A/S har ligeledes også indgået databehandlingsaftale med både Dropbox Business Advanced, Google og med ARK Systems (Sugar), så vi derigennem er garanteret, at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre. Alle leverandører har deres data placeret i datacentre i EU.

Du kan til enhver tid få rettet eller slettet dine oplysninger i Sugar, ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

Lokaleleje:
MBK A/S udlejer også vores møde- og undervisningslokaler til andre virksomheder

I forbindelse med bookning af lokaler anvender vi to systemer:

Bookingsystemet Picasso fra firmaet Techotel, og CRM-systemet Sugar fra firmaet ARK Systems.

MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med både Techotel og ARK Systems, så vi derigennem er garanteret at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre.

Du kan altid bede om få at få oplyst og/eller rettet dine oplysninger i Picasso og Sugar ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

 1. Når du booker lokaler hos MBK A/S, enten via vores hjemmesider, mbkkursuslokaler.dk og www.mbk.dk, pr. e-mail eller telefon, har vi brug for dit fulde navn, firma-telefonnummer, arbejds-e-mail og faktureringsoplysningerne på firmaet du booker lokalerne for.
 2. For at MBK A/S kan reservere lokalet i Picasso korrekt, skal vi indtaste de ovenstående firmaoplysninger for at fakturaformalia overholdes. Her noterer vi også om der er forskellige ønsker i forbindelse med lokalebookingen. Når oprettelsen er færdig sender vi en ordrebekræftelse til dig. I den forbindelse kan du anføre om der skal sættes et referencenummer/person på, en e-mailadresse som fakturaen skal sendes til – og derefter skal ordrebekræftelsen godkendes ved underskrift. For at vi kan sende ordrebekræftelsen skal vi bruge dine kontaktoplysninger.
 3. Efter reservationen i Picasso, opretter MBK A/S en firmaprofil i CRM-systemet Sugar, hvor vi registrerer firmaoplysningerne. Der oprettes ydermere en booker-profil hvor dine kontakt-oplysninger noteres.

Her indskrives historikken på lokalelejen, så vi nemt og effektivt kan se om der eventuelt er specielle forhold der skal tages hensyn til ved fremtidige reservationer.

Da MBK A/S bl.a. bruger oplysningerne som dokumentation, opbevarer vi dem i minimum 5 år

Evalueringsskema:
På MBK A/S evalueringsskema for lokaler beder vi dig om at tage stilling til nogle spørgsmål ud fra en karakterskala på 1-5.

Dine svar på skemaet bliver registreret i anonym form, dvs. dit navn bliver ikke kædet sammen med dine svar. MBK A/S bruger kun tallene statistisk for at måle på niveauet af lokaler og service generelt.

Vi vil hos MBK A/S naturligvis gerne udbrede kendskabet til vores lokaler. Derfor beder vi dig også om at give os tilladelse til at skrive dine eventuelle bemærkninger om os på MBK A/S hjemmeside, om du har lyst til at anmelde vores lokaler på Trustpilot, samt om du vil modtage vores nyhedsmails.

Dette gør vi selvfølgelig kun hvis du aktivt giver os dit samtykke til det. Giver du os samtykke så bruger vi dine oplysninger på følgende måde:

 1. Hvis vi må skrive dine bemærkninger om lokalerne på MBK A/S hjemmeside, så angiver vi dit navn, firma - og dine bemærkninger.
 2. Hvis du gerne vil anmelde vores lokaler, så bruger MBK A/S dit fulde navn og din e-mailadresse til at sende et link til Trustpilot, hvor du så anmelder os (https://dk.trustpilot.com).
 3. Hvis du gerne vil modtage nyhedsmails fra MBK A/S, så tilføjer vi dit fulde navn og din mailadresse til vores liste i MailerLite (https://www.mailerlite.com/).

MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med både Trustpilot og med MailerLite, så vi derigennem er garanteret, at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, få rettet eller slettet dine oplysninger og bemærkninger på vores hjemmeside hos Trustpilot og MailerLite, samt framelde dig vores nyhedsbrev ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

Gratis Foredrag:
Hos MBK A/S afholder vi jævnligt gratis foredrag ”efter arbejdstid” for alle som har lyst til at deltage. Det kræver dog at du tilmelder dig via NemTilmeld – så vi ved hvem der kommer og besøger os.

NemTilmeld er et online tilmeldingssystem som vi har indgået databehandlingsaftale med, så vi derigennem er garanteret at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre.

Du kan altid bede om få oplyst, rettet eller slettet dine oplysninger og bemærkninger i NemTilmeld ved at sende en en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

 1. Ved tilmeldingen beder NemTilmeld dig om dit fulde navn, stilling, firmanavn og e-mail.
 2. MBK A/S bruger dit navn og din e-mailadresse til at sende en bekræftelse på, og senere en påmindelse om foredraget, og hvis du giver aktivt samtykke til det, så giver vi dig besked om nye spændende foredrag i fremtiden.
 3. På evalueringsskemaet som MBK A/S beder dig om at udfylde efter foredraget, har vi brug for dit fulde navn, din e-mailadresse og firmanavn. Se nærmere om evalueringsskemaet herunder.

Dine personoplysninger bliver ikke videregivet til foredragsholder eller den organisation han/hun kommer fra.

Da MBK A/S bl.a. bruger oplysningerne som dokumentation, opbevarer vi dem i minimum 5 år.

Evalueringsskema:
På MBK A/S evalueringsskema for Gratis Foredrag beder vi dig om at tage stilling til nogle spørgsmål ud fra en karakterskala på 1-5.

Dine svar på skemaet bliver registreret i anonym form, dvs. dit navn bliver ikke kædet sammen med dine svar. MBK A/S bruger kun tallene statistisk for at måle på niveauet af vores foredragsholdere, lokalitet og service generelt.

Vi vil, hos MBK A/S, naturligvis gerne udbrede kendskabet til vores gratis foredrag. Derfor beder vi dig også om at give os tilladelse til at skrive dine eventuelle bemærkninger om os på MBK A/S’ hjemmeside, om du har lyst til at anmelde foredraget på Trustpilot, samt om du ønsker at modtage vores nyhedsmails.

Dette gør vi selvfølgelig kun hvis du aktivt giver os dit samtykke til det. Giver du os samtykke så bruger vi dine oplysninger på følgende måde:

 1. Hvis vi må skrive dine bemærkninger om foredraget på MBK A/S hjemmeside, så angiver vi dit navn, firma - og dine bemærkninger.
 2. Hvis du gerne vil anmelde foredraget, så bruger MBK A/S dit fulde navn og din e-mailadresse til at sende et link til Trustpilot hvor du så anmelder os (https://dk.trustpilot.com).
 3. Hvis du gerne vil modtage nyhedsmails fra MBK A/S, så tilføjer vi dit fulde navn og din mailadresse til vores liste i MailerLite (https://www.mailerlite.com/).

MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med både Trustpilot og med MailerLite, så vi derigennem er garanteret, at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, få rettet eller slettet dine oplysninger og bemærkninger på vores hjemmeside hos Trustpilot og MailerLite, samt framelde dig vores nyhedsbrev ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

Hvilke andre oplysninger indsamler MBK A/S?

   • Når du besøger MBK A/S’ hjemmesider (pt. MBK.dk og MBKkursuslokaler.dk) indsamler vi din IP-adresse for at gøre anvendelsen af hjemmesiden mere brugervenlig. Ip-adressen slettes automatisk igen når du forlader hjemmesiden. Se mere om hjemmesiderne og cookies længere nede i Persondataerklæringen.
   • Når du sender en e-mail til MBK A/S, eller en af vores medarbejdere, indsamles og gemmes din e-mailadresse, dine andre kontaktoplysninger og indholdet af din e-mail i vores indbakker.
   • Når du eller din virksomhed betaler for en af MBK A/S’ ydelser, indsamler vi kontakt og betalingsdata for at behandle indbetalingen.

MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med både aimIT og med Economics, så vi derigennem er garanteret, at oplysningerne er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler disse oplysninger med andre.

Dine rettigheder:
Vi vil gerne give dig så meget kontrol over dine persondata som muligt. Overfor MBK A/S kan du gøre det på følgende måder:

   • Du kan anmode om en kopi af dine persondata, som vi er i besiddelse af.
   • Du kan oplyse os om enhver form for ændring i dine persondata, eller om du gerne vil have, at vi foretager en rettelse i nogle af de persondata, som vi opbevarer om dig.
   • Du kan altid anmode om at få slettet, blokeret eller begrænset de persondata, vi opbevarer om dig eller fremsætte indsigelse mod bestemte måder, vi bruger dine persondata på
   • Du kan ligeledes anmode om at få sendt de persondata, som du har givet til os, til en tredjepart.

Når MBK A/S bruger dine data med dit forudgående samtykke, kan du når som helst tilbagetrække dit samtykke. Skulle MBK A/S komme i en situation hvor vi skal behandle dine persondata i offentlighedens interesse, ved et salg eller fusion mellem selskaber, har du når som helst ret til at fremsætte indsigelse imod denne brug af dine personlige oplysninger.

Det kan du gøre ved at sende en e-mail til os på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

Vi stoler på, at de persondata, som du eller din arbejdsgiver har givet os er fuldstændige, nøjagtige og opdaterede. Du bedes venligst meddele os enhver form for ændring eller om en hvilken som helst unøjagtighed i dine persondata ved at rette henvendelse til mail@mbk.dk eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

Vi svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt, og i alle tilfælde inden for 10 arbejdsdage.

Retsgrundlaget for brug af persondata:

   • Det er nødvendigt for MBK A/S at bruge dine personlige oplysninger for at sikre korrekt dokumentation i forhold til tilmelding, deltagelse, fakturering og betaling af vores kurser og lokaler.
   • Vi mener at ovenstående påstande giver legitimt grundlag for, at de krævede data er af ren administrativ karakter og derfor ikke kan fravælges i vores databaser, ERP- og CRM- systemer.
   • Vi mener at vi har behov/ret til ovenstående data for at sikre at vi kan gennemføre vores kurser på behørig vis, bl.a. for at kunne udstede kursusdiplomer, sørge for forplejning og kursusmateriale til deltagerne.
   • Vi ser det også som en legitim interesse at kunne sende informationer til vores kunder/interessenter om nyheder, tilbud og events i MBK regi.

Det gør vi dog kun efter aktivt samtykke fra dig.

Samtykke:
Hos MBK A/S vil vi gerne give dig så meget kontrol over dit privatliv som muligt. Derfor sender vi, eller tilmelder vi, dig ikke noget uden at du har givet dit samtykke til det.

Vi beder dig om samtykke på 4 punkter:

   • Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev en gang om måneden med nyheder, tilbud og invitationer til gratis foredrag?
   • Har du lyst til at anmelde MBK A/S’ kurser, lokaler og service på Trustpilot, Google eller FindUddannelse?
   • Må vi skrive dine bemærkninger om os på vores hjemmeside?
   • Ønsker du at udfylde din DiSC profil? (Hvis du deltager i et kursus hvor DiSC profiler bruges i undervisningen).

Du kan altid trække dit samtykke tilbage, og vi vil gerne hjælpe dig med dette.

   • Hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev mere, kan du framelde dig i nyhedsmails -pop-up-vinduet på vores hjemmeside. Du kan også bare klikke på linket i bunden af det sidste nyhedsbrev, eller også udfylder du formularen i nedenstående link – og så fjerner MBK A/S dig fra mailinglisten hurtigst muligt.
   • Hvis du ønsker at slette eller redigere din anmeldelse af MBK A/S’ kurser, lokaler og service på Trustpilot, Finduddannelse eller Google, så kan du enten følge dette link: https://support.trustpilot.com/hc/da/articles/201839063-Hvordan-redigerer-eller-sletter-jeg-mine-anmeldelser-, eller blot kontakte os via nedenstående formular
   • Hvis du gerne vil have rettet eller slettet dine kommentarer på vores hjemmeside, så udfylder du formularen i nedenstående link, hvorefter vi retter eller sletter dem hurtigst muligt.
   • Du kan altid afbryde udfyldelsen af din DiSC profil ved at forlade det link du er blevet videresendt til. Det betyder dog at en stor del af det kursus du deltager i bliver uden værdi for dig, da vores erhvervspsykolog ikke kan målrette sin coaching specielt til dig.

Efter kurset har du fuld og direkte adgang til din DiSC profil via https://myeverythingdisc.com hvor du altid kan slette din profil.

MBK A/S hjælper dig også gerne med det. Du kan bare udfylde formularen i nedenstående link, hvorefter vi sørger for at det bliver gjort hurtigst muligt.

Brug venligst dette link hvis du ønsker vores hjælp til at rette eller slette dine oplysninger, eller du vil trække dit samtykke tilbage til ovenstående punkter: https://www.mbk.dk/persondata/

Oplysninger om børn:
MBK A/S udbyder ikke kurser eller udlejer lokaler til børn. Derfor indsamler vi ikke bevidst oplysninger om børn. Hvis du har modtaget information om, at et barn under 16 år skulle være blevet registreret i vores system, beder vi dig om at kontakte os på mail@mbk.dk så vi straks kan slette disse oplysninger.

Videoovervågning:
MBK A/S har opsat videokameraer i vores fællesarealer og ved vores garderobeområder.

Dette har vi gjort for at sikre os at vi i de yderst sjældne tilfælde af tyveri fra vores områder, har mulighed for at myndighederne kan identificere den mulige gerningsmand.

MBK A/S overvåger ikke aktivt lokaliteterne og optagelserne benyttes ikke til andre formål. Der er ikke installeret kameraer i undervisningslokalerne.

Optagelserne slettes automatisk efter 14 dage.

MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med aimIT https://aimit.dk/ , som er vores primære IT- og e-mailkommunikations-leverandør så vi derigennem er garanteret at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre.

Tredjepartsleverandører:
MBK A/S bruger en række forskellige tredjepartsleverandører til at udføre serviceydelser, så som webadministration, hosting og e-mailkommunikation. Vi deler kun de af dine persondata, som er nødvendige for at afslutte en transaktion eller udføre en service, som du har anmodet om og eller godkendt, og kun med leverandører eller agenter, som arbejder på vores vegne.

MBK A/S kan modtage oplysninger om dig fra andre kilder, så som bookingagenter og -sider. Vi kan også modtage oplysning om dig fra sociale medieplatforme, hvis du skriver til os gennem disse platforme. MBK A/S beskytter naturligvis de data, som vi har modtaget fra tredjeparter i lighed med de procedurer vi har beskrevet i denne Persondataerklæring.

MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med aimIT https://aimit.dk/ , som er vores primære IT- og e-mailkommunikations-leverandør så vi derigennem er garanteret at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre.

Her kan du se den komplette liste over de systemleverandører MBK A/S samarbejder med:

Leverandør Lokation/Land Land Funktion
365-Office EU Mailsystem
AimIT Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte, Danmark

CVR 20978937

EU Hovedleverandør af IT-løsninger og software. Herunder Dropbox Business Advanced, virusscanner.

Videoovervågningshost.

Visma DataLøn A/S Lautrupbjerg 6, 2750 Ballerup, Danmark

CVR-nr. 48117716

EU Lønsystem
Digitalcab Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngby, Danmark

CVR: 27135781

EU Infrastruktur til at sende elektroniske fakturaer til EAN numre.
Danske Konferencecentre Blokken 17, 3460 Birkerød,

Danmark
CVR: 14450793

EU Videreformidling af lokalebooking forespørgsler
Economic Langebrogade 1, 1411 København K, Danmark

CVR: 29403473

EU Regnskabssystem
FindUddannelse Njalsgade 21F 6. sal, København, Danmark

CVR: 33264291

EU Videreformidling af kursusbooking forespørgsler
Simply.com A/S Højvangen 4

8660 Skanderborg
CVR. nr. 29 41 20 06

EU Hosting af MBK.dk og MBKkursuslokaler.dk
Konference.dk c/o Kursuslex

Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

CVR: 3605 1167

EU Videreformidling af lokalebooking forespørgsler
Larsik Group v/ Lars Koudal 1965 South Ocean Drive, Apt 16-R, Hallandale Beach, FL 33009, USA NA Website udvikling, opdatering

Ekstern konsulent.

MailerLite De har kontorer og hele verden. EU Håndtering og registrering af nyhedsmail
MeetingManager Brogårdsvej 22

2820 Gentofte

Danmark

CVR 3231 2470

EU Videreformidling af lokalebooking forespørgsler
NemTilmeld.dk ApS Strømmen 6, 9400 Nørresundby, Danmark

CVR: 27673120

EU Tilmeldings- og eventuelt betalingsløsning til brug for arrangementer og events
AK Techotel A/S (Picasso) Sandager 8,
2605 Brøndby
DanmarkCVR: 75456611
EU Bookingsystem for lokaler
Asnæs & Vangstrup ApS

(RelationManager)

Holte Stationsvej 14, 2840 Holte

CVR: 32265707

EU Håndtering af kundeanmeldelser/evalueringer på vegne af Danske Konferencecentre
Ark Systems AB (Sugar) Södra Kyrkogatan 6, 652 22 Karlstad, Sweden

Org. Nr.: 559117-8032

EU CRM system
Trustpilot Pilestræde 58, 5. sal, 1112 København K, Danmark

CVR: 30276582

EU Udsender invitationer til evalueringer af lokaler og kurser
John Wiley & Sons, Inc. 400 Highway 169 S., Suite 300, Minneapolis, MN 55426 EU-U.S. Privacy Shield Framework Udbyder af personanalyse værktøjet DiSC
Google
Deling af indsamlede oplysninger:

MBK A/S deler i visse tilfælde oplysninger med en tredjepart.

Dette gør vi dog kun efter dit udtrykkelige samtykke.

Når du deler dine persondata med tredjeparter, kan dine persondata blive overført til lande, hvor lovgivningen om databeskyttelse af dine personlige oplysninger kan være mindre omfattende end den er i dit eget land. Vi er meget omhyggelige med at beskytte dine persondata og deler kun dit navn og din e-mailadresse med Wiley, så de kan lave linket som du skal bruge for at tilgå DiSC spørgeskemaet. MBK A/S har indgået databehandlingsaftale med John Wiley & Sons, Inc. (Wiley), så vi derigennem er garanteret at dine oplysninger er sikret mod misbrug fra deres side, og at de ikke videresælger eller på anden måde deler dine oplysninger med andre.

Se nærmere om DiSC profiler i nedenstående afsnit.

DiSC profiler:
I forbindelse med nogle af MBK A/S kurser anvender vi personanalyseværktøjet DiSC.

I den forbindelse får du tilsendt et link til Wileys hjemmeside, hvorfra du udfylder din personlighedprofil. Du bliver ikke bedt om at oplyse personfølsomme oplysninger der kan identificere dig som person, men du skal angive dine præferencer i forhold til visse spørgsmål og situationer, og ud fra det kan Wileys måle din foretrukne adfærd. Dette bruger vores konsulenter i undervisningen og vi udleverer materialet til dig i den forbindelse.

MBK A/S deler ikke andre oplysninger med Wiley end dit navn og din e-mailadresse

MBK A/S opbevarer ikke DiSC profiler i vores systemer og kun MBK-sikkerhedsgodkendte medarbejdere har adgang til dem i Wiley-systemet.

Når MBK A/S har gennemført kurset har du fuld og direkte adgang til dine oplysninger via https://myeverythingdisc.com hvor du altid selv har mulighed for at slette din profil. Du kan også få slettet profilen ved at rette henvendelse til os ved at sende en e-mail på mail@mbk.dk, eller udfylde vores formular https://www.mbk.dk/persondata/

MBK A/S bruger på ingen måde dine oplysninger eller din profil når kurset er gennemført.

Wiley har indgået EU-U.S. Privacy Shield, der er en aftale mellem EU og USA, der bl.a. fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de amerikanske virksomheder der tilslutter sig ordningen er forpligtet til at overholde.

Disse databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger består bl.a. i regler om 1) løbende kontrol af deltagende virksomheder, 2) snævre rammer for muligheden for videreoverførsel, 3) klare begrænsninger m.v. i amerikanske myndigheders mulighed for at tilgå overførte oplysninger, 4) klare regler om sletning m.v.

Ønsker man at se Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse og selve EU-U.S. Privacy aftalen kan de findes her.

MBK.dk og MBKkursuslokaler.dk
MBKs hjemmesider (pt. MBK.dk og MBKkursuslokaler.dk) er udarbejdet med softwaren ”Wordpress”. Wordpress er ikke et program men blot en software der er stillet til rådighed, derfor bliver ingen persondata/oplysninger opbevaret direkte hos Wordpress.

Selve hostingen af hjemmesiden er foretaget af virksomheden ”Simply.com”. MBK har indgået databehandleraftale med Simply.com, så vi derigennem er garanteret, at dine oplysninger du efterlader på hjemmesiderne er sikret mod misbrug og at hjemmesiderne altid har det højeste sikkerhedsniveau.

Som besøgende er der altid mulighed for at slette sit ”elektroniske spor” der er efterladt på hjemmesiden, herunder IP-adresse, dette kan gøres direkte på www.mbk.dk/persondata.

Vi benytter det eksterne konsulentfirma, Mediebureauet Larsik, til udarbejdelse af hjemmesiderne. MBK har ligeledes indgået databehandleraftale med Larsik, så vi derigennem er garanteret, at alle oplysninger på hjemmesiden er sikret mod misbrug.

Cookies:
Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få en hjemmeside til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, der lægges på f.eks. din computer eller smartphone. Generelt bruges cookies til at genkende dig når du besøger en hjemmeside igen og kan hjælpe med f.eks. at huske indholdet i en indkøbskurv og levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som f.eks. Google Analytics. Andre cookies bruges til at gøre din søgeoplevelse på hjemmesiden bedre. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

MBK A/S hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. Det er vi - og alle andre - forpligtede til. – Og du skal samtykke ved at trykke ”Accepter Cookies” før de bliver sat.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke logge på eller bruge andre funktioner, der forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, hvis du bruger flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

På dette link: https://minecookies.org/cookiehandtering/ kan du se hvordan du ændrer indstillingerne i din browser.

 

Dette er de cookies som MBK anvender på sin hjemmeside:

Nødvendige cookies:
JSESSIONID:
Denne cookie er en såkaldt ”session cookie”, der husker de indtastninger og valg du udfører under dit besøg på hjemmesiden, så anvendelsen er mere brugervenlig.

Denne cookie og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

Statistik-cookies:

_gid:
Denne cookie gør det muligt for MBK A/S at spore individuelle besøgende og deres brug af webstedet. Den gemmes, når du besøger webstedet og opdateres på efterfølgende besøg. MBK A/S bruger ikke Google Analytics til at indsamle personlige oplysninger, bortset fra IP-adresse, fra vores besøgende.

Cookien og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

_ga:
Denne cookie gør det muligt for MBK A/S at spore individuelle besøgende og deres brug af webstedet, så du f.eks. kan se hvilke kurser du tidligere har deltaget i. Den gemmes, når du besøger webstedet og opdateres på efterfølgende besøg. MBK A/S bruger ikke Google Analytics til at indsamle personlige oplysninger, bortset fra IP-adresse, fra vores besøgende.

Cookien, og dens oplysninger, slettes fra din computer efter 2 år

_gat:
Denne cookie bruges til at drosle hastigheden på forespørgsler, så anvendelsen er mere brugervenlig.

Cookien og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

Marketing-cookies:
Ads/ga-audiences:
Anvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende, som sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder.

Cookien og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

Collect:
Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.

Cookien og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

Antispam-cookies:
_wpss_h_:
Benyttes til anti-spam funktioner

Cookien og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

_wpss_p_:
Benyttes til anti-spam funktioner

Cookien og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

JCS_INENTIM:
Benyttes til anti-spam funktioner

Cookien og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

JCS_INENREF:
Benyttes til anti-spam funktioner

Cookien og dens oplysninger slettes fra din computer, når du forlader hjemmesiden igen.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at rette henvendelse til os:

MBK A/S
Pilestræde 61
1112 København K
Danmark

Telefonnummer: 3543 4474
Email-adresse: mail@MBK.dk

Kontaktperson: Direktør, Michael Brorsen, michael@MBK.dk

www.mbk.dk
CVR: 30721195

Administration af mine persondata hos MBK

Du har mulighed for at slette dit "elektroniske spor" efter besøg på MBK.dk direkte på denne side. Følg venligst nedenstående vejledning.

Identificer dig selv via e-mail

Mine persondata hos MBK - slet/oplys

Hos MBK gør vi alt for at du nemt og enkelt skal have kontrol over de persondata vi har gemt om dig.

Udfyld venligst nedenstående Persondataformular - nemt - enkelt og sikkert:

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

*Sletbar data omfatter al data vi har mulighed for at slette i henhold til gældende lovgivning.

Ønsker du at blive afmeldt nyhedsmailen? Klik hér og gør det helt automastisk.

Thanks!

Har du brug for hjælp? Lad os ringe til dig.

"*" indikerer påkrævede felter

"*" indikerer påkrævede felter

Datapolitik*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.