Kend dig selv og forstå andre bedre – med DiSC

Oplever du, at samarbejdet nogle gange strander i ineffektiv kommunikation?
Fungerer nogle af dine samarbejdsrelationer smertefrit, mens andre kan være en udfordring?
Vil du bruge dine ressourcer bedst muligt – uden at gå på kompromis med dig selv?
Vil du have redskaber til at håndtere samarbejde mere professionelt med fokus på det fælles bedste?
Vil du have redskaber til at bedre at imødekomme forskellige mennesker og deres behov?

Kurset er for alle, der vil have et dybere indblik i dine egne og andres præferencer gennem DiSC, indblik i hvad der motiverer dig og andre, og hvorfor I opfatter og reagerer forskelligt. Kurset er for dig, der vil være bedre til kommunikation og samarbejde, bedre til at forstå og motivere andre.

Udbytte:

 • Mere konstruktive og behagelige samarbejdsrelationer – hvad er vigtigt for dig og andre?
 • At kunne tilpasse din kommunikation til forskellige personligheder og arbejdsfunktioner.
 • At forstå, hvad du og dine kolleger har brug for under forandringer og pres.
 • Viden om hvad der motiverer giver dig og andre og giver energi og arbejdsglæde.
 • Viden om hvad der kan vække din og andres irritation og frustration.
 • At kunne imødekomme egne og andres motivations- og stressfaktorer i jeres arbejde.
 • Redskaber til at forstå og bruge egne og andres ressourcer bedre.
 • At øge glæden ved samarbejde, arbejdslivskvaliteten og arbejdsglæden.

Indhold:

 • Everyting DiSC-modellen.
 • Præsentation af de forskellige adfærdsstile.
 • Tilpasset adfærd til de forskellige adfærdsstile i samarbejdssituationer.
 • Tilpasset adfærd til at håndtere forskellige udfordringer i afdelingen.
 • Hvordan håndteres forandringer på en god og effektiv måde.
 • Fokus på den enkeltes adfærdsstil, behov, ressourcer og stressmomenter.

Form:

Kursets form bliver en vekselvirkning mellem underviserens oplæg, læsning, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser. Der forventes stor deltageraktivitet.
Alle deltagere får ca. 14 dage før kurset tilsendt en mail med link til udfyldelse af en DiSC profil, som skal være lavet senest 5 dage før kursusstart. Afsæt 30 min. til udfyldelse af spørgsmålene. Profilen bliver udleveret til kursusstart og inddrages i kurset sammen med en gruppekultur rapport (skal ikke udfyldes på forhånd).

Om DiSC:

Seminaret vil tage udgangspunkt i Everything DiSC-modellen, et evidensbaseret værktøj til at forstå og tale om samarbejde på en ny måde. Ideen bag Everything DiSC er, at vi alle har forskellige adfærdspræferencer og deraf følgende forskellige motivationsfaktorer, behov og prioriteter i vores samarbejde med andre.
Everything DiSC-modellen giver dig mulighed for at undersøge jeres interne forskelligheder, professionelt og kollegialt. Du får også mulighed for at undersøge under hvilke betingelser du vil føle jer mest effektive i forhold til de forskellige elementer af jeres arbejdsliv. Everything DiSC vil eksempelvis belyse, hvordan en medarbejder motiveres af at skabe nye resultater, mens en anden motiveres af at gøre sig umage og være grundig med opgaven. Everything DiSC-modellen kan således sætte ord på, hvorfor vi går til opgaven, som vi gør – og hvad vi skal gøre mere af for at blive mere effektive.

Kursusindhold

Din egen DiSC profil
Hvad viser min DiSC Team Profil? Hvilke styrker og udfordringer har du i dit arbejde? Hvad skal du være opmærksom på, når du samarbejder med andre? Hvordan virker din stil, fremtoning og kommunikation på andre? Du får en konstruktiv tilbagemelding på din egen DiSC profil.

DiSC-modellen
Vil du have værktøjer til at afklare din og andres indfaldsvinkler til teamarbejde? Kunne du tænke dig at se dine teamopgaver i et nyt perspektiv?

Forskellige adfærdsstile
Har du lyst til at forstå forskellighederne i måden at arbejde på? Ved at forstå værdien i de forskellige adfærdsstile, kan vi hurtigere opnå succes.

Håndtering af forandringer
Kunne du godt tænke dig at være på forkant med konflikter i forhold til samarbejdsrelationer?

Personlig DiSC-profil og mønstre i teamarbejdet
Et team består af en gruppe mennesker, som har samme overordnede mål. Vil du gerne forstå, hvordan vi hver især har forskellige veje til at nå i mål? Lær hvordan andre oplever dig i teamarbejdet.

Team og innovation
Ønsker du nemt at kunne se andres styrker tidligt i samarbejdet? For at dine personlige styrker i innovationsprocessen bruges optimalt, er det nødvendigt at din profil bliver synlig for de andre i teamet.

Handlemønstre
Kunne du godt tænke dig, at I hurtigere blev enige om rollefordelinger og løsningsmuligheder i jeres teamarbejde? Vi skal ikke kunne alting i en arbejdsproces, derfor er det vigtigt at sammensætte et varieret team. Kunne du godt tænke dig at rumme idéforslag, der ikke kommer fra dig selv eller følger dine præferencer?

Kursusprogram

Udgangspunkt for kurset er deltagernes ønsker og behov. Kurset er for alle, der vil have et dybere indblik i dine egne og andres præferencer, indblik i hvad der motiverer dig og andre, og hvorfor I opfatter og reagerer forskelligt. Kurset er for dig, der vil være bedre til kommunikation og samarbejde, bedre til at forstå og motivere andre. Et foreløbigt program kunne se sådan ud:

Dag 1:
Formiddag: DiSC-modellen og de forskellige adfærdsstile
Formiddagen koncentrerer sig om at skabe forståelse for DiSC adfærdsstile, og hvad der kendetegner de forskellige typer. Der er ikke gode eller dårlige profiler, men forskellige behov, motivation og adfærd i arbejdet – og derved er det også forskelligt, hvad der motiverer og frustrerer forskellige typer. Forståelse for de forskellige adfærdsstile hos den enkelte medarbejder kan bruges til at forstå sig selv og andre bedre. Derved kan man forbedre samarbejdet med chef og kollegaer, forøge effektiviteten og skabe mere arbejdsglæde.

Eftermiddag: Min egen DiSC profil
Alle deltagerne får udleveret og læser deres egne DiSC-profiler. De bliver overraskede over hvor godt profilen stemmer med deres motivation, adfærd og kommunikation på arbejdet. De ser på hvilke styrker og udfordringer de har i forhold til kollegaer, chef og arbejdet? Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg samarbejder med andre? Hvordan virker min stil, fremtoning og kommunikation på andre? Alle får en konstruktiv tilbagemelding på egen DiSC profil og får drøftet de områder af deres profil, som giver anledning til spørgsmål.

Dag 2:
Formiddag: Samarbejdet på arbejdspladsen
Formiddagen fokuserer på at anvende DISC-modellen og den enkeltes profil i forhold til arbejdssammenhænge, arbejdsfunktioner og samarbejdet på arbejdet.

Gennem praktiske øvelser er der fokus på, hvordan den enkelte kan understøtte kolleger gennem tilpasset adfærd, således de bliver mere effektive og får større arbejdsglæde uden at den enkelte medarbejder oplever at gå på kompromis med egen faglighed.

Eftermiddag: Hverdagen, tilpasset adfærd og den personlige DiSC-profil
Eftermiddagen bruges på at overføre den nye viden til arbejdet efterfølgende.
Hvordan kan den nye viden bruges til at styrke arbejdsglæde og gennemslagskraft i almindelige samarbejdssituationer og i pressede situationer? Alle får redskaber til at styrke samarbejdet med kollegaer og eksterne, når de kommer tilbage til arbejdet. Kurset sluttes af med individuelle handlingsplaner.

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
2 dags kurser koster 40.000 kr.
1 dags kurser koster 23.000 kr.
½ dags træning koster 16.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv.
Desuden koster selve DiSC-profilerne 500 kr. pr. deltager. Priserne for disse profiler lægges oveni kursusprisen.

Pris når kurset holdes hos jer:
2 dags kurser koster 32.000 kr.
1 dags kurser koster 18.000 kr.
½ dags træning koster 10.000 kr.

Desuden koster selve DiSC-profilerne 500 kr. pr. deltager. Priserne for disse profiler lægges oveni kursusprisen.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

OBS! Prisen for selve DiSC-profilerne er ikke inkluderet i de nævnte priser – kontakt os for at få tilbud på selve  DiSC-profilerne.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt – lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Dette kursus afholdes bedst som 2-dags kursus – men kan ligeledes afholdes som ½-, 1- og 3-dags kursus.

Deltagerantal:
Kurset Kend dig selv og forstå andre bedre med DiSC har ikke et deltagermakisum, kurset er for arbejdsgrupper og afdelinger, kontakt MBK ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.