Konstruktiv feedback

Vil I have en god, sund og konstruktiv feedbackkultur og et godt samarbejde?
Vil I være endnu bedre til at give brugbar feedback, som gavner den der får feedback?
Vil I være gode til at give feedback som en gave og en hjælp til den, der får feedback?
Vil I have viden og metoder til give og modtage anerkendende og god feedback?
Er I klar til at få træning og feedback, så I kan udvikle jer sammen med kollegaerne?

Seminaret “Konstruktiv feedback” er for en arbejdsgruppe, der gerne vil være gode til at give og modtage feedback, udvikle sig mere, skabe et bedre samarbejde og en bedre livskvalitet. Kurset er for jer, der vil tage fælles ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø ved at sætte fokus på egen, teamets og kollegaernes kommunikation og feedback til hinanden.

Udbytte – formålet med kurset er at styrke jeres:

 • Evne til at give kvalificeret feedback på en venlig måde.
 • Robusthed og evne til at give og modtage konstruktiv feedback.
 • Evne til at være med til at skabe en sund feedbackkultur.
 • Evne til at bruge feedbackmetoder og redskaber.
 • Selvtillid og gå på mod, når den vanskelige samtale skal tages.
 • Mulighed for at strukturere en god feedbacksamtale.
 • Mulighed for at bruge egne stærke sider og evner.
 • Motivation til at gå i kast med at give feedback og spørge efter feedback.

Indhold på kurset “Konstruktiv feedback”:

 • Metoder til at give god konstruktiv feedback, der gavner.
 • Hjernens funktion og reaktioner, når vi giver og modtager feedback.
 • Metoder og strukturer til at give god feedback.
 • Hvorfor give denne fedback? Hvem skal have hvad ud af det?
 • Kontekst og personer: Hvornår virker feedback godt?
 • Virksomme indledninger og afslutninger på samtalen.
 • Forskellige mennesker – forskellig tilgang til feedback.
 • Hvordan skabes et godt og sundt team med en konstruktiv feedback?
 • Vigtigheden af kropssproget, når du giver feedback.
 • Skabe lydhørhed og velvilje hos den anden.
 • Tryghed til at tage den vanskelige samtale og give kritisk feedback.
 • Masser af træning og feedback på din feedbackstil gennem praktiske øvelser.

Form:

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte oplæg og træning gennem mange praktiske øvelser. Alle får feedback og bliver trænet i at give feedback til hinanden.

Kursusindhold

At give feedback
Gode respektfulde feedbackmetoder.
Anerkendende og udviklende feedback.

Kontakt
Hvordan skaber jeg en god kontakt til den jeg vil give feedback?
Hvordan kan jeg være med til at skabe en god venlig atmosfære?

Kollegial feedback
Kollegaerne Peter og Else er forskellige.
Hvordan give personlig feedback til dem på hver sin måde?

Timing og kontekst
Hvornår er det bedste tidspunkt?
Hvornår kan den anden ikke modtage?

Magt og relationer
Unødig angst eller klog varsomhed?
Hvad skal jeg være opmærksom på?

Konflikter og feedback
Hvordan giver jeg feedback, når vi er i konflikt?
Hvordan vise, at jeg vil den anden det bedste?

At modtage feedback
Hvordan modtager jeg selv feedback?
Hvad kan jeg gøre for at lære af feedback?

Kropssproget
Hvad skal jeg passe på med?
Hvad er godt at gøre?

Min egen feedbackstil
Styrker og ømme punkter.
Hvordan bruger jeg mig selv bedst muligt?

Min personlig facon
Hvordan oplever andre mig og min kommunikation?
Hvad kan jeg gøre bedre og hvad skal jeg holde fast i?

Den sunde feedbackkultur
Hvordan skaber vi en god og sund feedbackkultur i vores team?
Hvad kan mit bidrag være til at alle har det godt og tør give hinanden konstruktiv feedback?

Forkert feedback kan virke modsat
Hvad kan jeg gøre for at undgå, at andre bliver kede af det eller sure på mig, fordi jeg giver dem feedback?
Hvad er fælderne, som jeg skal undgå?

Positiv psykologi og hjernens funktion
Hvad sker der i hjernen, når vi får og giver feedback?
Hvad er positiv psykologi og hvorfor er det så effektivt?

Feedforward og undgå at støde din kollega
Undgå at støde andre og skabe negative konfrontationer.
Hvad er feedforward og hvordan skabe en god atmosfære.

Kursusprogram

Deltagernes ønsker og behov er udgangspunkt for kursets program. Hvilke emner, vi kommer ind på, hvor meget emnerne fylder, og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagernes behov og ønsker.
Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Kl. 9 – 12
Konstruktiv feedback – metoder, mennesker og kultur
Hvordan er feedbackkulturen i vores team? Hvad er vi gode til og hvad kan vi blive bedre til?
Hvordan kan jeg forstå min egen feedbackstil og dens betydning for at give og modtage konstruktiv feedback?
Metoder og strukturer til at give god feedback. Forskellige mennesker og forskellige situationer – hvornår og hvordan gives den gode feedback? Masser af øvelser.

Kl. 12.45 – 16
Mine egne og andres behov og grænser
Hvordan kan jeg blive bedre til at give konstruktiv, respektfuld og venlig feedback til mine kollegaer? Hvordan kan jeg samtidigt fastholde mine ønsker, krav og grænser? Eftermiddagen fokuserer på metoder til at blive bedre til at møde, forstå og lytte til den anden og samtidigt få kommunikeret, at du vil have vedkommende til at ændre adfærd eller gøre tingene anderledes.
Fokus er både på at blive bedre til at give og modtage feedback – og på at skabe et sundt og velfungerende team med et godt samarbejde gennem en stærk feedbackkultur.
Du vil igen blive involveret i masser af øvelser, få konstruktiv feedback og lære at give konstruktiv feedback.

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
1 dags kursus koster 23.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv. Prisen er baseret på max 12 deltagere. Hvis deltagerantallet overstiger 12 personer vil der blive pålagt kr. 500 pr. person + moms pr. dag for forplejning

Pris når kurset holdes hos jer:
1 dags kursus koster 18.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer, mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt – lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Kurset “Konstruktiv feedback” har en varighed på 1 kursusdag, men kan laves i en kortere/længere udgave alt efter jeres behov. Kontakt os for at modtage et forslag til jeres interne kursus.

Deltagerantal:
Kurset “Konstruktiv feedback” har et maksimum deltagerantal på 20 personer . Kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.