Adfærdsdesign og nudging – med et visuelt perspektiv – 1 dag

Vil du vide mere om, hvordan mennesker tænker?
Vil du vide hvorfor den ’forkerte’ adfærd oftest slet ikke er ’med vilje’?
Vil du have et bibliotek af nudgeeksempler og en afprøvet designmetode?
Vil du føres igennem nogle enkle analysefaser og få redskaber til at finde nudges, der virker?

Med udgangspunkt i ny forskning fra både adfærdsøkonomi, psykologi og hjerneforskning får du større forståelse for, hvordan adfærdsdesign, nudging og visuel kommunikation går hånd i hånd, når vi taler om påvirkning af både forståelse og adfærd.

Med nudging og visuel kommunikation kan du give din målgruppe et kærligt puf og skabe effekter i den virkelige verden.

Dette kursus er for alle faggrupper, som ønsker at forstå mennesker bedre og lære en metode til at påvirke adfærd – på en god og etisk måde. Du får indsigt i den menneskelige og kreative hjerne, der styrer vores tanker og handlinger, så du kan designe konkrete indsatser, der kan give mere af den adfærd, du gerne vil se.

Læringsmål for kurset i Adfærdsdesign og Nudging:

 • Viden om menneskets to måder at tænke på.
 • Evne til at analysere adfærd og de fysiske, mentale og sociale omgivelsers indflydelse.
 • Evne til at designe og tilrettelægge adfærdsindsatser og nudges.
 • Brug af visuelle virkemidler til at opnå større engagement, motivation og ønsket adfærd.
 • Lær enkel tegneteknik med stor effekt.
 • Anvendelse af få enkle streger til at få dit budskab ud klart og tydeligt.
 • Erfaring med at arbejde med både egne og andres adfærdsudfordringer.

Indhold på kurset i Adfærdsdesign og Nudging

 • Hvad er adfærdsdesign og nudging, hvordan virker det, og hvorfor er det vigtigt?
 • Om menneskets bevidste og ubevidste tænkesystemer.
 • Hvorfor nudging og visuel kommunikation virker til at ændre andres adfærd.
 • En konkret 7 trins nudgingmodel til at analysere og designe ønsket adfærd.
 • Grundelementerne i det visuelle sprog.
 • Med få visuelle virkemidler kan du gøre det tydeligt, hvad du ønsker, folk skal gøre.
 • Fælles arbejde med jeres udfordringer fra det virkelige liv.

Form:

Kurset gennemføres som en vekselvirkning imellem korte oplæg og træning ved hjælp af praktiske øvelser, og du får mulighed for at arbejde med konkrete eksempler fra din hverdag. Du skal også tegne en del, så du bliver tryg med det samme og kan bruge det allerede dagen efter.

Kursusindhold

Nudging – adfærdsdesign
Hvad er adfærdsøkonomi og adfærdspsykologi?
Hvad er det videnskabelige fundament for nudging, og hvilke faglige felter er vigtige elementer i den bagvedliggende teori?
Hvad betyder det, at mennesker tænker både hurtigt – og langsomt?
Nudging og hvilke forskellige typer nudging er der?
Hvorfor er det ikke altid med vilje, når mennesker ikke gør det rigtige?

7 trins nudgedesign model
Hvordan arbejder man med nudging?
Designmodellen er som et nudge i sig selv, derhjælper dig til at komme omkring alle de vigtige elementer. Vi arbejder med de 6 første faser – og gør dig i stand til at gennemføre testfasen efter kurset.

Den kreative hjerne
Vi opfatter visuelle budskaber ca. 60.000 gange hurtigere end tekst. Størstedelen af de sanseindtryk vores hjerne bearbejder er visuelle indtryk. Det visuelle sprog er derfor enormt effektivt og kraftfuldt, så hvordan kan vi bruge det, når vi skal designe nudges?

Det visuelle sprog og din visuelle værktøjskasse
Det visuelle sprog bliver også kaldt for det 3. sprog. (vi har også det skriftlige og det mundtlige sprog). Billeder og kombinationen af ord og billeder er en langt mere effektiv form for kommunikation end ord alene, og vores behov for let aflæselig og overskuelig kommunikation stiger i takt med den øgede kompleksitet, hvor vi eksponeres for ufatteligt mange budskaber hver dag. Alt sammen noget som ellers hurtigt opbruger menneskets begrænsede kognitive kapacitet.

Grundelementerne i det visuelle sprog bliver gennemgået og trænet. Du får øvet en masse enkle illustrationer og ikoner og begynder at skabe din helt egen visuelle værktøjskasse. Du vil hurtigt finde ud af, at alle kan lære det, og du kan med få streger kommunikere et budskab klart og tydeligt. Men brug af visuelle virkemidler kræver at kommunikationen og budskaberne tilpasses til menneskets måde at opfatte på samt vores begrænsede kognitive kapacitet.

Kursusprogram

Kl. 9.00 – 12.30
Teorien bag nudging samt opstart af dit eget visuelle sprog
Vi begynder med at gennemgå det teoretiske fundament for nudging, der baserer sig på flere forskellige videnskabelige områder. Det er alt sammen med fokus på mennesket og menneskets udvikling, tænkning og adfærd. Vi gennemgår teorien bag system 1 og system 2, tænkning og menneskets begrænsninger. Vi ser på nudge-eksempler og de forskellige typer af nudges. Deltagerne præsenteres for 7 trins nudgedesign modellen og deltagerne starter på de første trin.

Vi får tegnet de første streger sammen og får indsigt i, hvordan vores hjerner opfatter og bearbejder information, samt hvilken effekt visuel kommunikation har for vores forståelse og adfærd.

Kl. 13.15 – 16.00
7 trins nudgemodellen og din visuelle værktøjskasse
Vi arbejder fortsat med grundelementerne i det visuelle sprog, og deltagerne får begyndt deres eget ikonbibliotek, som de kan anvende i deres designs. De lærer, hvordan de med pile og mennesker kan fremhæve og skabe opmærksomhed om et budskab. Med få streger kan de kommunikere komplekse budskaber på en enkel måde, så alle bedre kan forstå det.

Vi fortsætter med 7 trins modellen og begynder at konkretisere og nedbryde deltagernes adfærdsmål, analyserer målgrupper og får til sidst defineret og beskrevet en ønsket adfærd. Deltagerne introduceres til viden om hjernens kreative arbejdsmåde, og vi træner deltagernes egne hjerner samtidigt med, at vi både analytisk og intuitivt kortlægger, hvordan man kan påvirke målgruppen. Gennem kreativt gruppearbejde designes og udvælges de bedste nudges, som kan testes derhjemme.

Pris og praktisk

Pris:
4.800 kr. inklusiv forplejning og kursusmateriale. Ekskl. moms.

Datoer:
Se kursusdatoerne i boksen til højre.

Sted:
MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport).

Varighed:
1 dag

Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen, som fremsendes, når vi har registreret din tilmelding.
Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger, eller du kan selv deltage for halv pris ved et senere kursus.

Afbestillingsforsikring?
Ønsker du at tilkøbe en Afbestillingsforsikring, så du er sikret mod f.eks. sygdom, pandemier, nationale nedlukninger osv.
Afbestillingsforsikringen koster kr. 375 pr. person for 1-dags kurset Adfærdsdesign og nudging – med et visuelt perspektiv.
Læs forsikringsbetingelserne her: www.MBK.dk/priser.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Adfærdsdesign og nudging – med et visuelt perspektiv – 1 dag

Kun 4.800 kr. + moms

Næste kurser


Download kursusinformation PDF
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.