Grundlæggende projektledelse

Har du ansvaret for at styre projekter i mål med gode resultater?
Vil du væk fra improvisering og over til planlægning, kommunikation og styring?
Vil du have viden om de klassiske planlægningsmodeller og styringsværktøjer?
Vil du have udvidet din værktøjskasse til planlægning og ressourcestyring?

Du har hverken tid til eller behov for at tage en lang formel teoretisk projektlederuddannelse, men du vil gerne have god basisviden om projektledelse og konkrete værktøjer, så du bliver endnu bedre til at indtage rollen som projektleder.

Udbytte – formålet med kurset er at styrke din evne til at:

 • Bringe en relevant og solid værktøjskasse i spil som projektleder
 • Lave en projektplan med klart definerede mål og milepæle
 • Identificere projektets risici og forholde dig til dem i projektstyringen
 • Styre projektet med øje for ressourceanvendelse og rettidig inddragelse af nødvendige kompetencer og relevante interessenter
 • Blive en dynamisk projektleder med ansvarliggørende involvering af projektgruppen gennem drøftelse og dialog
 • Udforme skarpe, præcise succeskriterier
 • Lede projektmøder, hvor du sikrer fremdrift ved at facilitere frugtbar dialog, feedback og klare aftaler uden løs snak.

Indhold:

 • Rollen som projektleder, projektdeltager og styregruppe.
 • Projektstyringsmodeller til opgavenedbrydning og planlægning.
 • Guidende strukturer til målanalyse, interessentanalyse og risikostyring.
 • Projektorganisering og teamsamarbejde.
 • At definere meningsfulde, realistiske mål og milepæle.
 • Risiko-sårbarhedsanalyse og at arbejde forebyggende med projektets risici.
 • Mødefacilitering og feedback.
 • Grundlæggende værktøjer til at styre projekter i mål uden at I farer vild undervejs.
 • Styring af projektets ressourcer og sikring af ressourcer til rette tid.
 • Forskellen på klassiske planlægningsorienterede projektledelse kontra den dynamiske udviklingsorienterede projektledelse og hvordan du kan balancere mellem de to tilgange og få dem til at komplementere hinanden.

Form:

På kurset lærer du både en række grundlæggende værktøjer og prøver kræfter med dem i casebaserede gruppeøvelser. I dialog med underviseren og andre kursister får du lejlighed til at reflektere over, hvordan værktøjskassen bringes i spil i dine projekter. Men det er ikke en forudsætning, at du har tidligere erfaring med projektarbejde.

Kursusindhold

Projektlederens rolle
Hvilken rolle har jeg som projektleder og hvordan kan jeg afgrænse den?
Hvilket mandat bør jeg have og hvordan håndterer jeg snitfladen til for eksempel projektejer eller styregruppe?
Hvad er forskellen på klassiske planlægningsorienterede projektledelse kontra den dynamiske udviklingsorienterede projektledelse, og hvordan kan jeg balancere mellem de to tilgange og få dem til at komplementere hinanden?

Planlægning
Hvordan definerer jeg meningsfulde mål og milepæle?
Hvordan laver jeg en interessentanalyse og sikrer relevant involvering af interessenter?
Hvordan laver jeg risiko-sårbarhedsanalyse og arbejder forebyggende med projektets risici?

Personlig udvikling
Hvilken type leder er jeg som projektleder?
Hvordan er jeg den bedste projektleder, jeg kan være?

Organisering
Hvordan skaber jeg en organisering, der understøtter projektsamarbejdsformen?
Hvem skal være med i projektteam og styregruppe?
Hvordan involverer jeg andre ressourcer og interessenter?
Hvordan sikrer jeg, at alle kan se deres egen rolle i projektet?

Styring
Hvilke grundlæggende værktøjer kan hjælpe mig med at styre projektet i mål uden at jeg selv eller teamet farer vild undervejs?
Hvordan styrer jeg projektets ressourcer og sikrer, at jeg har de ressourcer til rådigheder, som jeg har brug for, og til rette tid?
Hvordan indbygger jeg risikostyring i projektet, så jeg undgår, at projektplanen fejler?

Facilitering af teamsamarbejde
Hvordan tackler jeg uddelegering, prioritering og tværfaglighed i projektledelsen?
Hvordan motiverer jeg projektteamet til fremdrift?
Hvordan sikrer jeg, at teamet tager ejerskab til projektet?

Kursusprogram

Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud. Selvom indholdet ligger relativt fast, formes læringsprocessen undervejs efter deltagernes forudsætninger og behov, og programforløbet kan derfor afvige fra det beskrevne.

Dag 1:
Kl. 9.00 – 9.30
Deltagernes erfaringsbase og forventningsafstemning.

Kl. 9.30 – 12.30
Hvorfor projektledelse? Vi kigger på, hvad et projekt egentlig er, og hvad der er brug for i god projektledelse. Sammen identificerer vi de udfordringer, som projektlederen skal håndtere. Hvad er Prince2, Scrum og Agile? Vi kigger på de mest kendte projektledelsessystemer og deres fordele og ulemper.

Kl. 13.15 – 17.00
Projektlederens værktøjskasse. En række værktøjer gennemgås én for én, hver med efterfølgende øvelser, hvor deltagerne tilegner sig grundlæggende færdigheder til projektledelse. Det drejer sig blandt andet om værktøjer til forløbsplanlægning, værktøjer til at arbejde med målhierarki og udarbejde skarpe succeskriterier, risiko-sårbarhedsanalyse og risikostyring.

Dag 2:
Kl. 9.00 – 10.30
Fælles genfortælling og refleksion over dagen i går.
Projektlederens rolle og mandat – hvordan mon det ser ud for dig i din organisation? Hvordan sikrer du dig, det rette mandat i projektlederrollen? Vi taler også om dine personlige styrker og personlige udfordringer i rollen som projektleder.

Kl. 10.30 – 11.30
Facilitering af projektmøder. Du lærer nogle faciliterings- og procesværktøjer, som du kan anvende til at skabe engagement og klare aftaler.
Hvordan sikrer du, at alle kan se deres egen rolle i projektet?
Hvordan tackler du uddelegering, prioritering og tværfaglighed i projektledelsen?
Hvordan motiverer du projektteamet til fremdrift?
Hvordan sikrer du, at teamet tager ejerskab til projektet?

Kl. 12.15 – 14.15
Projektcase – de indlærte værktøjer til planlægning og styring trænes i en casebaseret gruppeøvelse.

Kl. 14.15 – 16.00
Hvilken type leder er du som projektleder?
Hvordan er du den bedste projektleder, du kan være?
En opsamlingsproces, hvor de forskellige løsninger på projektcasen drøftes for at sikre at læringen fra kurset kan overføres til hverdagen og blive anvendt direkte i det daglige arbejde. Der afsluttes med kursusevaluering.

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
2 dags kurser koster 40.000 kr.
1 dags kurser koster 23.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv.

Pris når kurset holdes online via Zoom:
2 dags kurser koster 32.000 kr.
1 dags kurser koster 18.000 kr.

Pris når kurset holdes hos jer:
2 dags kurser koster 32.000 kr.
1 dags kurser koster 18.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer, mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt – lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Dette kursus afholdes bedst over 2 kursusdage – det kan dog sammensættes med en varighed på 1- eller 3-kursusdage.

Deltagerantal:
Kurset Grundlæggende projektledelse har et maksimum deltagerantal på 12 personer.

Kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.