+45 3543 4474 mail@MBK.dk

Grundlæggende projektledelse

Har du ansvaret for at styre projekter i mål med gode resultater?
Vil du væk fra improvisering og over til planlægning, kommunikation og styring?
Vil du have viden om de klassiske planlægningsmodeller og styringsværktøjer?
Vil du have udvidet din værktøjskasse til planlægning og ressourcestyring?

Grundlæggende projektledelse

Du har hverken tid til eller behov for at tage en lang formel teoretisk projektlederuddannelse, men du vil gerne have god basisviden om projektledelse og konkrete værktøjer, så du bliver endnu bedre til at indtage rollen som projektleder.

Udbytte – formålet med kurset er at styrke din evne til at:

 • Bringe en relevant og solid værktøjskasse i spil som projektleder
 • Lave en projektplan med klart definerede mål og milepæle
 • Identificere projektets risici og forholde dig til dem i projektstyringen
 • Styre projektet med øje for ressourceanvendelse og rettidig inddragelse af nødvendige kompetencer og relevante interessenter
 • Blive en dynamisk projektleder med ansvarliggørende involvering af projektgruppen gennem drøftelse og dialog
 • Udforme skarpe, præcise succeskriterier
 • Lede projektmøder, hvor du sikrer fremdrift ved at facilitere frugtbar dialog, feedback og klare aftaler uden løs snak.

Indhold:

 • Rollen som projektleder, projektdeltager og styregruppe.
 • Projektstyringsmodeller til opgavenedbrydning og planlægning.
 • Guidende strukturer til målanalyse, interessentanalyse og risikostyring.
 • Projektorganisering og teamsamarbejde.
 • At definere meningsfulde, realistiske mål og milepæle.
 • Risiko-sårbarhedsanalyse og at arbejde forebyggende med projektets risici.
 • Mødefacilitering og feedback.
 • Grundlæggende værktøjer til at styre projekter i mål uden at I farer vild undervejs.
 • Styring af projektets ressourcer og sikring af ressourcer til rette tid.
 • Forskellen på klassiske planlægningsorienterede projektledelse kontra den dynamiske udviklingsorienterede projektledelse og hvordan du kan balancere mellem de to tilgange og få dem til at komplementere hinanden.

Form:

På kurset lærer du både en række grundlæggende værktøjer og prøver kræfter med dem i casebaserede gruppeøvelser. I dialog med underviseren og andre kursister får du lejlighed til at reflektere over, hvordan værktøjskassen bringes i spil i dine projekter. Men det er ikke en forudsætning, at du har tidligere erfaring med projektarbejde.

Kursusindhold

Gennemslagskraft
Hvordan får jeg mere gennemslagskraft?
Hvordan bliver jeg mere effektiv?

Kontakt
Hvordan skaber jeg en god kontakt med projektdeltagerne? Hvordan får jeg opbygget en positiv atmosfære?

Overbevise
Hvordan overbeviser jeg styregruppen og ledelsen? Hvilke strukturer kan jeg bruge i forskellige situationer?

Skabe mål, sætte rammen og motivere
Hvordan tager jeg lederrollen ved at skabe mål og sætte rammen?
Hvordan skaber jeg engagement og motivation hos projektdeltagerne?

Fastholde grænser og krav
Hvordan undgår jeg at spilde energi på vanskelige personer? Hvilke enkle redskaber kan jeg bruge til at stille krav og fastholde grænser?

Tidsrøvere
Hvad kan jeg gøre, for at tiden ikke løber af med mig? Hvordan takler jeg tidsrøvere?

Forberedelse
Hvordan kan jeg spare tid, når jeg skal forberede et oplæg? Hvad er det vigtigste i forberedelsen?

Vanskelige mennesker
Hvordan håndterer jeg vanskelige mennesker?
Hvordan undgår jeg, at de ødelægger projektgruppen?

Åben kommunikation
Hvordan og hvornår fremstå åben, positiv, tillidsvækkende og fordomsfri?
Hvordan blive bedre til at lytte?
Kropssprog
Hvordan skal jeg gebærde mig?
Er der nogle ting, jeg skal passe på med kropssproget?

Præsentationsniveauer
Hvilke niveauer kan jeg formidle på?
På hvilket formidlingsniveau får jeg præsenteret mit budskab mest effektivt?

Mental styrke
Hvad kan jeg bevare roen og overblikket i stressede og pressede situationer?
Hvordan sænker jeg presset?

Kommunikation
Hvordan er min egen kommunikation?
Hvordan kan jeg styrke min kommunikation?

Dialog
Hvordan skaber jeg en god dialog?
Hvilken form for dialog skal jeg indgå i hvornår?

Konflikthåndtering
Hvordan håndterer jeg konfliktsituationer?
Hvordan undgår jeg at reagere uhensigtsmæssigt?

Struktur
Hvordan laver jeg en logisk struktur i mine oplæg?
Hvordan lave et spændende oplæg?

Påvirk adfærd
Hvordan fremstår jeg mere troværdig? Hvordan kommunikere med mennesker, der tænker i følelser? Hvordan kommunikere med mennesker, der tænker logisk?

Mind-map
Hvordan kan jeg forberede mig hurtigere?
Hvordan bruger jeg hjernens naturlige ressourcer bedre?

Kursusprogram

Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud. Selvom indholdet ligger relativt fast, formes læringsprocessen undervejs efter deltagernes forudsætninger og behov, og programforløbet kan derfor afvige fra det beskrevne.

Dag 1:
Kl. 9.00 – 9.30
Deltagernes erfaringsbase og forventningsafstemning.

Kl. 9.30 – 12.30
Hvorfor projektledelse? Vi kigger på, hvad et projekt egentlig er, og hvad der er brug for i god projektledelse. Sammen identificerer vi de udfordringer, som projektlederen skal håndtere. Hvad er Prince2, Scrum og Agile? Vi kigger på de mest kendte projektledelsessystemer og deres fordele og ulemper.

Kl. 13.15 – 17.00
Projektlederens værktøjskasse. En række værktøjer gennemgås én for én, hver med efterfølgende øvelser, hvor deltagerne tilegner sig grundlæggende færdigheder til projektledelse. Det drejer sig blandt andet om værktøjer til forløbsplanlægning, værktøjer til at arbejde med målhierarki og udarbejde skarpe succeskriterier, risiko-sårbarhedsanalyse og risikostyring.

Dag 2:
Kl. 9.00 – 10.30
Fælles genfortælling og refleksion over dagen i går.
Projektlederens rolle og mandat – hvordan mon det ser ud for dig i din organisation? Hvordan sikrer du dig, det rette mandat i projektlederrollen? Vi taler også om dine personlige styrker og personlige udfordringer i rollen som projektleder.

Kl. 10.30 – 11.30
Facilitering af projektmøder. Du lærer nogle faciliterings- og procesværktøjer, som du kan anvende til at skabe engagement og klare aftaler.
Hvordan sikrer du, at alle kan se deres egen rolle i projektet?
Hvordan tackler du uddelegering, prioritering og tværfaglighed i projektledelsen?
Hvordan motiverer du projektteamet til fremdrift?
Hvordan sikrer du, at teamet tager ejerskab til projektet?

Kl. 12.15 – 14.15
Projektcase – de indlærte værktøjer til planlægning og styring trænes i en casebaseret gruppeøvelse.

Kl. 14.15 – 16.00
Hvilken type leder er du som projektleder?
Hvordan er du den bedste projektleder, du kan være?
En opsamlingsproces, hvor de forskellige løsninger på projektcasen drøftes for at sikre at læringen fra kurset kan overføres til hverdagen og blive anvendt direkte i det daglige arbejde. Der afsluttes med kursusevaluering.

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
3 dags kurser koster 52.000 kr.
2 dags kurser koster 38.000 kr.
1 dags kurser koster 21.000 kr.
½ dags træning koster 14.500 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, frugt, chokolade, materialer, mapper osv.

Pris når kurset holdes hos Jer.
3 dags kurser koster 42.000 kr.
2 dags kurser koster 30.000 kr.
1 dags kurser koster 16.000 kr.
½ dags træning koster 10.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for mapper og kopiere deltagermaterialet for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens alm. takster.

Lokaler:
MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport). Kurset kan afholdes i vores lokaler eller i jeres egne lokaler. Kurset kan også arrangeres som internat.

Vi anbefaler at kurset holdes hos os. Vores lokaler er indrettede til disse kurser. Vi har styr på mapper og materialer og det tekniske udstyr. Vi sørger for forplejningen i løbet af dagen med morgenmad, frugt, samt frokost og eftermiddags chokolade.

Kurset har en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Varighed og tid:
Dette kursus fungerer bedst over 3 dage.

Deltagerantal:
Maks. 16 deltagere på et 3 dags kursus
Maks. 12 deltagere på et 2 dags kursus
Maks. 6 deltagere på et 1 dags kursus.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Undervisere

Mikkel Mojo Møller Johansen

Mikkel Mojo Møller Johansen

Se profil

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Grundlæggende projektledelse tilbydes også som åbent kursus.

Se det her

Kun kr. 6800+moms pr. person

Har du brug for hjælp?

Tilmeld nyhedsbrev

Vi accepterer Dankort.

Vi accepterer Dankort.

Pilestræde 61. 1., 1112 København K, Danmark
mail@MBK.dk Tlf. 3543 4474
MBK
MBK A/S logo
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.