Distanceledelse

Vil I have styr på, hvordan I kan gøre jeres ledere til gode ledere på distancen?
Har I ledere, der skal kunne være nærværende ledere på distancen?
Har I allerede oplevet, at distanceledelse stiller særlige krav til kommunikationen?
Er det vigtigt for jer at have velfungerende, effektive og produktive teams?
Vil I gerne holde produktiviteten oppe og høste fordelene ved distancearbejde?

Kurset er for jer, som gerne vil gøre noget for at ruste jeres ledere til at lede teams, hvor de ikke ser medarbejdere dagligt, fordi de arbejder fra hjemmearbejdspladser eller kontorer forskellige steder i Danmark eller i udlandet.

Udbytte – formålet med kurset er at:

 • Give jeres ledere viden og redskaber til at motivere og lede på distancen.
 • Give jeres distanceledere forståelse for sociale og psykologiske emner.
 • Gøre dem bevidste om ledelse, kommunikation og samarbejde med distance.
 • Gøre jeres distanceledere effektiv og nærværende på afstand.
 • Udvikle jeres distancelederes evner til at skabe gode relationer og sammenhængskraft i et team, der ikke arbejder sammen fysisk til dagligt.
 • Give jeres distanceledere konkrete værktøjer til at sikre loyalitet, et godt arbejdsmiljø, glæde ved arbejdet, tillid og selvtillid og teamfølelse.
 • Give lederne mulighed for at kunne kompensere for ulemperne ved afstanden og samtidigt bruge fordelene ved at have medarbejdere, der ikke sidder sammen til dagligt.

Indhold:

 • Distanceledelse – hvilke ulemper og fordele er der egentlig?
 • Hvordan planlægge, koordinere og strukturere distanceledelse?
 • Hvordan skabe robuste teams med gode relationer på afstand?
 • Motivation, godt arbejdsmiljø og fællesskabsfølelse i distanceteams.
 • Virtuel mødeledelse, digital ledelse og online udfordringer.
 • Værktøjer til kommunikation med medarbejderne på distance.
 • At få afstemt forventninger og få lavet gode samtaler om trivsel.
 • Målbeskrivelser, rammesætning opgavekoordinering og resultater.
 • Overblik, involvering, sparring og feedback og teamfølelse.
 • Motivation og ansvarsfølelse – balancen mellem kontrol og tillid.
 • Nærvær, samarbejde, gode relationer og samhørighed.
 • Distanceledelsens udfordringer: uddelegering og selvledelse.
 • Kommunikationens betydning i distanceledelse.
 • Social kapital, tillid og håndtering af konflikter.

Form på kurset Distanceledelse:

Dette kursus går efter at gøre jeres ledere til bedre distanceledere gennem ny viden, der relateres til egne erfaringer og oplevelser. Kurset består af en blanding af korte oplæg, diskussioner og praktiske øvelser. I dialog med underviseren og andre kursister får du lejlighed til at reflektere over, hvordan værktøjskassen bringes i spil i din ledelse.

Kursusindhold

Distanceledelse
Hvad er distanceledelse, hvad er det vanskelige ved distanceledelse og hvilke fordele er der ved distanceledelse?
Hvilke gode teorier om distanceledelse kan bruges?
Hvordan reagerer medarbejdere og ledere normalt på distanceledelse?
Gode og dårlige eksempler på distanceledelse.

Fælles mål, motivation og anerkendelse
Hvordan kan distancelederen inspirere, skabe fælles mål og et effektivt team, hvor alle føler sig set, hørt og anerkendt?
Hvad er en god distanceleder og hvordan motiveres medarbejdere af en god distanceleder?

Distanceledelse og online kommunikation
Hvad er forskellen på online kommunikation og fysisk kommunikation?
Hvad sker der med samarbejdet, når kommunikationen er online?
Kan man overhovedet sørge for at medarbejderne arbejder effektivt, når man ikke kan kontrollere dem?
Hvordan kan man kompensere for den manglende fysiske tilstedeværelse som distanceleder?
Hvordan bruge onlinemøder, e-mails og telefon bedst muligt?

Social kapital i teams, der ikke sider sammen til dagligt
Hvordan kan jeg som distanceleder skabe tillid, godt samarbejde og at alle føler sig retfærdigt behandlet?
Hvordan har medarbejderne det med at sidde hver hvor sig?
Hvilke konkrete redskaber kan jeg som distanceleder bruge for at skabe trivsel og
styrke vores sociale kapital i teamet?

Distancelederens rolle for medarbejderen i hverdagen
Hvordan kan lederen skabe rammer og sætte mål, der er relevante og motiverende for medarbejderen? Hvilke behov har medarbejderen egentlig og hvad kan distancelederen gøre?
Hvornår skal man som leder ikke blande sig og hvornår er det vigtigt at påvirke og sætte rammer for distancemedarbejderne hverdag og arbejdsopgaver?

Kontrol og tillid, ansvar og tryghed
Nærvær og distance er nærmest hinandens modsætninger, så nærværet er distanceledernes store udfordring.
Hvordan være en nærværende distanceleder, der skaber tryghed, tillid og ansvar?
Kontrol er godt men tillid er bedre – især som distanceleder.

Selvledelse og den enkelte distancemedarbejder
Nogle medarbejdere skal have meget klare mål og meget tydelige rammer for at kunne klare distancearbejde uden at blive stressede af det.
Andre har det godt med meget vide rammer og stor selvbestemmelse.
Hvem kan klare meget selvledelse? Hvem kan ikke?
Hvilke mennesker foretrækker selvledelse og hvilke mennesker bliver utrygge ved selvledelse?
Hvordan kan man som distanceleder lægge rammen rigtigt?
Afhænger det kun af medarbejderens personlighed eller også af erfaring og arbejdsopgaven?

Online kommunikationsværktøjer og møderedskaber
Hvordan håndteres de virtuelle virkemidler og udfordringer?
Kommunikationen er online, men forventningerne skal afstemmes, medarbejderne skal have feedback og møderne skal styres.
Nogle møder får bedre resultater med dialog, kreativitet, nye ideer og input gennem brainstorm – mens andre møder skal styres af mødelederen.
Som distanceleder er det vigtigt at kunne facilitere møder, når det kræves – og være mødeleder, når det kræves.

Arbejdsmiljø, trivsel og konflikter
Hvorfor er det endnu nemmere at stikke hovedet i busken, hvis der er konflikter, stress eller mistrivsel?
Hvordan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, når teamet ikke mødes på daglig basis?
Hvordan kan distancelederen håndtere konflikter i teamet?
Hvordan få fat i det og gøre noget ved det, hvis en medarbejder ikke trives, er ved at blive stressramt eller blive deprimeret?
Hvad kan distancelederen gøre for at være en god personaleleder, der skaber trivsel hos de enkelte medarbejdere og i teamet?

Kursusprogram

Vi kan skræddersy dette kursus til jeres ledere. Der kan være 2 deltagere eller 20 deltagere eller alt derimellem på dette kursus. I kan også sende en enkelt person med på vores åbne kursus i Distanceledelse.
Her er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Dag 1:

Kl. 9.00-12.00. Distanceledelse i hverdagen
Hvad er distanceledelse, hvad er det vanskelige ved distanceledelse og hvilke fordele er der ved distanceledelse? Underviseren kommer med korte oplæg, som gennem diskussioner og øvelser kobles til ledernes erfaringer og oplevelser. Der ses på hvilke udfordringer distancelederne har eller frygter – og hvilke færdigheder indenfor distanceledelse, som deltagerne gerne vil opnå. Erfaringsudvekslingen i sig selv giver ny inspiration, fælles viden, stærkere bevidsthed, et stort løft og alle får skabt et sprog til at tale om distanceledelse.

Kl. 12:45-16.00. Medarbejderen og distance
Hvordan oplever medarbejderne at arbejde hjemmefra eller fra et kontor et andet sted? Hvilke sociale, psykologiske og organisatoriske mekanismer kommer i spil, når medarbejderen ikke møder sin leder dagligt?
Hvad har medarbejderne brug for, at kollegaer, organisationen og distancelederen opfylder, hvis de skal være velfungerende medarbejdere på afstand?
Hvordan kan man som distanceleder styrke (eller ødelægge) medarbejdernes motivation, effektivitet og produktivitet?

Dag 2:

Kl. 9.00-12.00. Sammenhængskraft, sammenhold og distanceledelse
Teamet er geografisk spredt, men skal fungere som en samlet enhed for at teamet kan være produktivt som helhed. Dette er det vanskeligste ved distanceledelse – hvordan skabes en fællesskabsfølelse og et gensidigt ansvar og et ansvar for helheden og teamet? Der ses både på, hvad denne samhørighed og sammenhængskraft egentlig består af – og hvordan distancelederne kan styrke relationer, samarbejde og teamet.

Distancelederne har gode muligheder for at skabe sammenhold og påvirke dynamikken væk fra misforståelser og konflikter – og henimod et velfungerende team med opgavefællesskab. Vi ser også på helt konkrete redskaber som e-mail, onlinemøder og telefonsamtalers betydning. 

Kl. 12.45-16.00. Distancelederens værktøjskasse
Alle diskussioner, øvelser og den nye viden samles til en værktøjskasse, som distancelederne kan bruge til at skabe gode, velfungerende teams i hverdagen.

Mødeledelse og kommunikation trænes og den enkelte får feedback fra underviseren og de andre ledere. Der bliver sat fokus på den enkelte distanceleders behov og de værktøjer, som den enkelte vil kunne bruge i fremtiden, når distanceledelse skal trænes og udøves i praksis .

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
2 dags kurser koster 40.000 kr.
1 dags kurser koster 23.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv.

Pris når kurset holdes hos jer:
2 dags kurser koster 32.000 kr.
1 dags kurser koster 18.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer, mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Pris når kurset holdes online via Zoom: 
2 dags kurser koster 30.000 kr.
1 dags kurser koster 16.000 kr.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt – lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Dette kursus afholdes bedst over 2 kursusdage – men kan skræddersys i en intensiv 1-dags udgave

Optagelse:
Deltagerne bliver under kurset optaget via deres telefon. Det kan give en ekstra dimension, idet man får muligheden for at “give sig selv feedback”.

Deltagerantal:
Max 20 deltagere – kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.