Kursus i Datainformeret ledelse

Vil du gerne lære at anvende data på en relevant og udviklende måde i din ledelse?
Er effektmål, vurderingsskemaer, registreringer og/eller statistiske indikatorer en del af det organisatoriske liv på din arbejdsplads?
Oplever du en stigende forventning om, at du skal forholde dig til data og bringe dem til live i organisationens praksis?
Vil du gerne blive bedre til at reflektere over data og kommunikere om data med din ledelse og/eller dine medarbejdere?

Kurset “Datainformeret ledelse” henvender sig til ledere i både den private og den offentlige sektor. Deltagelse kræver ingen matematiske eller statistiske forudsætninger, men henvender sig derimod til dig, der i din daglige ledelse har behov for, at udvikle din forståelse for og anvendelse af data.

Udbytte – du styrker din:

 • forståelse for en sund kultur med datainformeret ledelse.
 • viden om forskellige statistiske metoder, du kan benytte til at opgøre og sammenholde data.
 • kompetence til at udnytte de data, som du har adgang til i din dagligdag.
 • værktøjskasse med metoder til selv eller i fællesskab med kolleger og medarbejdere at reflektere over data.
 • evne til at skabe viden om praksis og muligheder i jeres organisation.

Indhold:

 • Forskellige typer af data – hvordan bliver de til og hvad kan de fortælle?
 • Deskriptiv statistik.
 • Dataanalyse og fortolkning.
 • Datainformeret ledelse i praksis.
 • Dialogværktøjer til datainformeret ledelse – at være nysgerrig på data.
 • En skabelon til et refleksionsmøde om datafortolkning.
 • Hvordan afspejler data virkeligheden og hvordan kan du drage konklusioner om virkeligheden på baggrund af data?

Form:

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte oplæg, refleksionsøvelser og træning gennem praktiske øvelser.

Kursusindhold

En sund kultur for datainformeret ledelse
Hvad kan vi gøre for at data er en konstruktiv del af organisationens hverdag?
Hvordan undgår vi en uhensigtsmæssig praksis for anvendelse af data?

Dataanvendelse
Hvilke konklusioner kan man drage på baggrund af forskellige typer af data?
Hvordan får jeg data til at spille sammen med spidsfaglighed fremfor at fortrænge den?

Datafortolkning
Hvordan fortolker jeg forskellige former for måltal, så det er muligt at handle på baggrund af dem?
Hvordan sammenholder jeg data fra forskellige kilder uden at fejlfortolke?
Hvordan kobler jeg data sammen med øvrige observationer og viden?

Deskriptiv statistik
Hvad er statistisk usikkerhed?
Hvordan forholder jeg mig til for eksempel gennemsnitsberegninger, statistiske fordelinger og benchmark?

Dialogværktøjer
Hvordan får jeg mine medarbejdere eller min ledelse i tale om data?
Hvordan udvikler jeg sammen med mine medarbejdere eller kolleger nuancerede fortællinger om fortolkningen af data?

Ledelse i en datadreven organisation
Hvordan navigerer jeg som leder i en hverdag, hvor data danner grundlag for beslutningsprocesser i organisationen?
Hvordan skaber jeg forståelse for vægten af data i organisationen samtidig med at jeg skaber plads til medarbejdernes faglighed?

At udvikle praksisviden
Hvordan bruger jeg data til at udvikle fælles viden om bedste praksis?
Hvordan kan data være en del af arbejdet med faglighed og ny viden?

Kursusprogram

Udgangspunkt for kursets program er deltagernes ønsker og behov. Hvilke emner vi kommer ind på, hvor meget hvert emne fylder afhænger af deltagerne.

Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Dag 1:

Kl. 9 – 10.30
Forventningsafstemning og tilgange til datainformeret ledelse.
Forventningsafstemning i forhold til deltagernes konkrete udfordringer med data i deres arbejde. Korte oplæg om datainformeret ledelse og datafortolkning med gruppeøvelser, der tager afsæt i eksempler og cases.

Kl. 10.30-12.30
Forskellige typer af data og deskriptiv statistik for praktikere.
Oplæg om typer af data, deres hensigtsmæssigheder/uhensigtsmæssigheder og fortolkningsmuligheder. Deltagernes egne eksempler inddrages. Der arbejdes med baggrundsforståelsen af forskellige statistiske måltal og dataopgørelser og deltagerne får træning i at tage stilling til tal, og forholde sig kritisk og reflekterende til data og måden de bliver opgjort på.

Kl. 13.14-17
En god praksis for datainformeret ledelse.

Vi arbejder med, hvordan data spiller en rolle i beslutningsprocesser og taler om forskellen mellem fakta og fortolkning. Sammen afsøger vi muligheder for at data kan styrke faglighed fremfor at fortrænge den, og hvordan vi sikrer at data giver værdi, fremfor at være noget vi slår hinanden oven i hovedet med. Datainformeret ledelse i konteksten organisationen versus medarbejdernes faglighed.

Til sidst fokuserer vi på data i deltagernes konkrete, arbejdsmæssige kontekst, og deltagerne får lejlighed til at lave en plan for deres fremtidige anvendelse af data med input fra underviseren og fra hinanden.

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
1 dags kurser koster 23.000 kr.
½ dags kurser koster 16.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv.

Pris når kurset holdes hos jer:
1 dags kurser koster 18.000 kr.
½ dags kurser koster 10.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer, mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt – lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Dette kursus har 1 dags varighed – men kan sammensættes som ½-dags kursus.

Deltagerantal:
Kurset Dataoinformeret ledelse har et maksimum deltagerantal på 12 personer. Kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.