Kursus i Konflikthåndtering for ledere

Vil du være en leder, der kan håndtere vanskelige og konfliktfyldte situationer?
Vil du være god til at takle de medarbejdere og kunder, som andre synes er svære at have med at gøre?
Vil du forebygge, at uenigheder vokser sig store og bliver til konflikter?
Vil du skabe en afdeling, hvor den gode tone er i højsædet og samarbejdet værdsat?
Er det også vigtigt for dig, at have autoritet og kunne stoppe begyndende konflikter, så medarbejderne ikke bruger energien på at bekrige hinanden, men i stedet bruger energien på at passe arbejdsopgaverne i samarbejde?

Kurset “Konfikthåndtering for ledere” lærer ledere at forebygge og løse konflikter – både konflikter, som de selv er en del af og konflikter mellem andre.

Udbytte – du styrker din:

 • Evne til at takle konfliktfyldte situationer konstruktivt.
 • Evne til at skabe dialog, indsigt og forståelse for den anden.
 • Gennemslagskraft og evne til at gøre dig forståelig.
 • Evne til at bruge uoverensstemmelser til at skabe udvikling.
 • Evne til at tænke tingene på en anden måde.
 • Evne til at få øje på nye muligheder midt i konflikten.
 • Evne til at give dine medarbejdere konstruktiv feedback.
 • Evne til at bruge dine egne stærke sider som leder.
 • Evne til at få det bedste ud af dine medarbejdere.
 • Evne til at sætte klare grænser og fastholde krav.

Indhold:

 • Indsigt i lederens betydning for konflikthåndtering og samarbejde.
 • Lederens evne til at takle konflikter med kunder og medarbejdere.
 • Irritation mellem kollegaer og fastlåste opfattelser af hinanden.
 • At lytte til hinanden og se verden fra andre sider.
 • Konflikter og uoverensstemmelser er ikke kun destruktive.
 • Aktiv lytning som redskab til at skabe udvikling ud af konflikter.
 • Forståelse for de forskellige medarbejderes konfliktberedskab.
 • Konfliktløsning – få skabt samarbejde blandt medarbejderne.
 • God anvendelig feedback og de vanskelige samtaler.
 • Dit kropssprogs betydning for din konflikthåndtering.
 • Kommunikation af hvad der er besluttet og ikke til diskussion.

Form:

Kurset skræddersys til jeres ledere. Kursusbeskrivelsen er et udtryk for det, der normalt er behov for, når ledere skal trænes til at takle konflikter, skabe et godt samarbejde og få uenigheder transformere til nytænkning og resultater.
I alle tilfælde vil kurset blive et træningskursus med høj deltageraktivitet.

Kursusindhold

Viden og modeller
Hvad er konflikter egentlig? Hvordan udvikler de sig?
Hvad kan jeg som leder gøre for at konflikter ikke bliver skadelige?
Hvilke gode modeller kan jeg bruge til at håndtere konflikter?
Hvad er konflikttrappen og hvordan kan jeg bruge den?

At forebygge konflikter
Hvad er god ledelse i forhold til konflikthåndtering?
Hvordan kan jeg sørge for, at uenigheder ikke bliver til personlige konflikter?

Nytænkning, udvikling og kreativitet
Hvordan kan jeg som leder skabe et godt arbejdsmiljø, hvor uenighed og uoverensstemmelser bliver grobund for nytænkning, udvikling og kreativitet?
Konflikter og uoverensstemmelser kan give grobund for at komme dybere i sagerne og være befordrende for nytænkning og nyorientering.

Forskellige medarbejdere og konflikthåndtering
Hvordan kan jeg bedst takle forskellige medarbejdere?
Hvordan håndterer jeg situationer, hvor medarbejderne helt misforstår hinanden?

Som leder er det vigtigt at være opmærksom på medarbejderne
Hvad skal jeg passe på med? Hvad skal jeg være opmærksom på?
Hvad er tegnene, som jeg skal holde øje med for at det ikke går galt?

Konfliktmægling og ledelse
Hvornår skal jeg som leder blande mig i konflikter mellem medarbejdere?
Hvordan kan jeg blive en god konfliktmægler, når medarbejderne skændes?

Kultur, medarbejdere og konfliktløsning
Hvilke redskaber kan jeg give til mine medarbejdere, så de kan forebygge og løse konflikter?
Hvordan kan jeg opbygge en kultur, som giver medarbejdernes psykologisk resiliens og modstandsdygtighed, så de kan klare konfliktfyldte situationer med medarbejdere og kunder/borgere?

Vanskelige situationer, medarbejdere og kunder – og lederen som redskab
De bedste redskaber til at imødegå vanskelige situationer og mennesker.
Hvordan kan vi bruge min rolle som leder til at håndtere vanskelige kunder/borgere?

Konflikthåndtering og forandringsledelse
Nye vilkår, rammer, roller og spilleregler – samarbejde eller konflikter?
Modstand mod forandring og lederens håndtering af konflikter.

Fællesskab og samarbejde
Hvordan kan jeg som leder sørge for at skabe fælles mål og et godt miljø?
Hvilke fælles modeller og redskaber har jeg mulighed for at implementere i min organisation, så vi skaber grobund for en fælles forståelse af vores samarbejde?

Kursusprogram

Dag 1:

Kl. 9-12
Uoverensstemmelser og konflikter
Hvad er de typiske elementer i udviklingen af en konflikt? Hvem og hvad skaber en konflikt? Hvad er de typiske trin i konflikttrappen?
Hvordan kan jeg sørge for, at vi går ned af konflikttrappen og skaber synergi? Hvad er generelt og hvad er specifikt for os?
Hvorfor er det så svært for alle mennesker at takle konflikter og hvorfor er det så vigtigt at kunne håndtere konflikter som leder?

Kl. 12.45-16
Mig og min rolle som leder og konflikthåndtering
Hvordan kan jeg blive bedre til at fange uoverensstemmelser på et tidligere tidspunkt, så de ikke udvikler sig til ødelæggende konflikter, der er svær at løse?
Hvordan har jeg det med uoverensstemmelser, konflikter, fornærmede og utilfredse medarbejdere og kunder? Hvad er min typiske konflikthåndteringsstil?
Hvad kan jeg blive bedre til? Hvordan kan jeg sørge for, at jeg ikke bliver en del af konflikten og ikke gør den værre, men omvendt også sørger for at tage hånd om den og få den løst?

Dag 2:

Kl. 9-12
Modeller og redskaber
Hvilke redskaber, værktøjer og modeller kan jeg bruge i min ledelse til at blive endnu stærkere til at stoppe konflikter og får skabt et godt sammenhold i afdelingen?
Hvad kan jeg gøre ved besværlige kunder og medarbejdere? Hvordan kan jeg takle dem på en professionel og venlig måde, så de føler sig godt behandlet, men ikke får lov til at løbe om hjørner med mig?
Hvilke forventninger har ledelsen, medarbejdere og kunder til mig? Hvad kan jeg gøre for at skabe de rigtige forventninger og leve op til det, der forventes af mig?

Kl. 12.45-16:
Lederen som mægler
Hvornår skal jeg lade medarbejderne selv løse deres problemer og uoverensstemmelser og blande mig udenom?
Hvad skal jeg være opmærksom på og reagere på, så uenighed ikke udvikler sig til konflikter og fjendskab?
Hvad kan jeg gøre for at blive set som en dygtig leder, der kan løse konflikter og skabe fællesskab?
Hvilke gode og konstruktive metoder kan jage bruge i min ledelse til at skabe et godt kreativt nytænkende miljø, hvor medarbejderne arbejder mod et fælles mål?

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
2 dags kurser koster 40.000 kr.
1 dags kurser koster 23.000 kr.
½ dags træning koster 16.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv.

Pris når kurset holdes hos online via Zoom:
2 dags kurser koster 32.000 kr.
1 dags kurser koster 18.000 kr.
½ dags træning koster 10.000 kr.

Pris når kurset holdes hos jer:
2 dags kurser koster 32.000 kr.
1 dags kurser koster 18.000 kr.
½ dags træning koster 10.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer, mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt – lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Dette kursus afholdes bedst over 2 kursusdage. Kurset kan dog skræddersys som et intensivt 1-dags kursus.

Deltagerantal:
Kurset Konflikthåndtering og kommunikation for ledere har et maksimum deltagerantal på 20 personer. Kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.