Ny leder

Vil du være en sikker og dygtig leder?
Vil du være god til den daglige ledelse og kommunikation?
Vil du være dygtig til at skabe retning, engagement og respekt?
Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper?
Vil du kunne tilpasse din ledelsesstil, så den passer til situationen og personen?
Ønsker du værktøjer til at styrke din daglige ledelse, skabe motivation og takle konflikter?

Kurset “Ny leder” er et kursus nye ledere, der ønsker redskaber til at håndtere de ledelsesmæssige og kommunikative udfordringer, de står overfor i deres nye rolle.

Udbytte: På kurset “Ny leder” får du større:

 • Forståelse for forventningerne til din ledelse hos medarbejdere og ledelse.
 • Evne til at skabe et effektivt samarbejde og et stærkt arbejdsfællesskab.
 • Viden om de psykologiske og kommunikative aspekter af lederskab.
 • Viden om motivation, læring og udvikling af medarbejdere.
 • Indsigt i egne stærke sider og udviklingsområder som leder.
 • Evne til at skabe god kontakt, indgå i dialog og motivere dine medarbejdere.
 • Evne til at træde i karakter gennem klar og målrettet kommunikation.
 • Evne til at sætte klare grænser og fastholde krav og forventninger.
 • Redskaber til at variere din ledelsesstil efter situation, mål og mennesker.
 • Træning i konkrete værktøjer til at blive en dygtig leder.

Indhold på kurset “Ny leder”:

 • Situationsbestemt ledelse – indret din ledelse efter personens kompetencer og situation.
 • Dit personlige ledelsesgrundlag – menneskesyn, værdier og forventninger i din ledelse.
 • Ledelse gennem samtale – dialogen som styringsredskab.
 • Vanskelige samtaler, feedback og konflikthåndtering som del af lederrollen.
 • Assertiv kommunikation – at respektere egne og andres holdninger og følelser.
 • Aktiv lytning – at skabe åben og tillidsvækkende kommunikation.
 • Mål og rammesætning – venlig fastholdelse af krav, forventninger, grænser og mål.
 • Forskellige medarbejdere – forskellige motivationsfaktorer, forskellig kommunikation, forskellig fokus, forskellige opgaver, forskellige stressorer og forskellig ledelse.

Form:

Kurset ”Ny leder” giver dig viden og redskaber til at blive bedre til din daglige ledelse. På kurset benyttes oplæg, erfaringsudveksling, øvelser, refleksioner og personlig feedback. Kurset er praktisk, redskabsorienteret og rettet mod anvendelse. Du kommer til at bruge tid og energi på at udvikle dig som leder både før, mellem og efter selve kurset. Kurset indebærer en høj grad af involvering, praksis og træning. Kurset omfatter netværksmøder og hjemmeopgaver før, mellem og efter kursusdagene.

Kursusindhold

Hvad er en god leder?
At være en god leder handler ikke bare om at bestemme.
En god leder er en god kommunikator, der involverer.

Uddelegere
Fra faglig ekspert til personaleleder.
Udfordringer, udvikling og vellykket transformation.

Personlig ledelsesstil
At udforske min naturlige ledelsesstil.
Inspiration til at blive en dygtigere leder.

Vanskelige samtaler og konflikthåndtering
Hvad gør jeg, hvis der er bøvl med medarbejderne?
De vigtigste og sværeste elementer i vanskelige samtaler.

At være leder for tidligere kollegaer
Hvordan håndterer jeg tidligere kollegaer, der nu er medarbejdere?
Hvordan blive en autoritet som ny leder uden at misbruge sin magt.

Formidling og præsentation som leder
Lær at udtrykke dig klart og tydeligt.
Spar en hylens masse tid ved at kommunikere klart fra starten.

Stresshåndtering som ny leder
Stress og det gode psykiske arbejdsmiljø.
Teknikker til at forme et stressrobust samarbejde og undgå sygemeldinger.
Hvordan beskytte mig selv som ny leder og passe på mine medarbejdere.

Målsætning
Hvordan sætte konkrete, målbare og realistiske mål?
Sådan undgås fluffy mål for at skabe en fælles målsætning.

Mødeledelse
Hvordan skaber jeg de møder, jeg gerne vil have?
Hvordan engagerer jeg deltagerne og sikrer forpligtelse på mødets beslutninger?

Motivation og engagement
Bliv en leder som medarbejderne har lyst til at følge.
Kneb og tricks fra motivationskassen til den nye leder.

Situationsbestemt ledelse
Hvor er min medarbejdere i forhold til deres vigtigste opgaver?
Hvordan skal jeg indrette min ledelsesstil til dette?

Gode samtaler og feedback
Samtalen som redskab i din ledelse.
Hvordan giver jeg god og klar feedback?

Kursusprogram

Dag 1: Introduktion til god ledelse

 • Lederrollen – hvilke forventninger er der til dig i lederrollen?
 • Autoritet, magt og indflydelse – hvordan kan du som leder øve indflydelse på andres adfærd og arbejde – på en effektiv, konstruktiv og udviklende måde?
 • Lederholdninger, menneskesyn og forskellige ledelsesformer – hvordan har din opfattelse af andre mennesker betydning for din måde at lede på?
 • Mål og rammesætning som ledelses- og udviklingsredskab – hvordan kan du aktivt bruge mål og rammesætning i din ledelse?
 • Indsigt i egne styrker og udfordringer.
 • Hvordan er din ledelsesstil og kommunikation?
 • Hvordan håndterer du planlægning og problemløsning?
 • Assertiv kommunikation – hvordan kommunikerer du tydeligt, ligeværdigt, anerkendende og respektfuldt?
 • Hvilke redskaber kan du bruge til at stille krav og fastholde grænser?
 • Hvordan håndterer du konfliktsituationer? Hvordan reagerer du hensigtsmæssigt?
 • Hvad skal du være opmærksom på, for at dine medarbejdere er effektive, motiverede og har det godt?

Dag 2: At lede og motivere forskellige mennesker

 • Dialog – hvilke former for dialog indgår du i, og hvordan skaber du en god dialog?
 • At give og modtage feedback – hvordan giver du kort, konstruktiv og konkret feedback?
 • Hvad kan du bedst selv modtage feedback og bruge feedback til at udvikle dig som leder?
 • Forskellige medarbejdertyper – hvordan leder og motiverer du dem bedst?
 • Mennesker er ikke ens. Dine medarbejdere er ikke ligesom dig selv og de er også forskellige fra hinanden. Medarbejdere kommunikerer forskelligt, har fokus på forskellige ting og motiveres af forskellige ting.
 • Situationsbestemt ledelse – at lede medarbejdere efter hvor de er i deres udvikling og kompetencer i forhold til den pågældende opgave: Instruerende, coachende, støttende eller delegerende ledelse.
 • Hvordan kan du målrette din kommunikation til forskellige mennesker og deres behov?
 • Hvad skal du være opmærksom på for at dine medarbejdere er effektive, motiverede og har det godt?
 • Målsætning – hvad vil du have fokus på i din fortsatte udvikling som leder?

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
2 dags kursus koster 40.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv. Prisen er baseret på max 12 deltagere. Hvis deltagerantallet overstiger 12 personer vil der blive pålagt kr. 500 pr. person + moms pr. dag for forplejning

Pris når kurset holdes hos jer:
2 dags kursus koster 32.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer, mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt – lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Kurset “Ny leder” afholdes bedst som et 2-dags kursus.

Deltagerantal:
Kurset “Ny leder” har et maksimum deltagerantal på 12 personer . Kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.