Kursus i Præsentationsteknik – 2 dage
Nuuk, Grønland – dansktalende underviser
Saqqummiissinermi pikkorissarneq – ullut 2

Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur?
Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker?
Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere budskaber i organisationen, til kunder og kollegaer, undervise eller holde foredrag og taler?

Saqqummiissinermi pikkorissarneq – ullut 2
Oqariartuutigerusutat ersarinnerusinnaava?
Inuit amerlasuut akornanni saqqummiileraangavit pissangavallaartarpit?
Ataatsimiinnermi pitsaanerusumik saqqummeerusuttalerusuppit, suliffeqarfimmi nalunaarutit saqqummiuttarusuppigit, sullitannut suleqatinnullu, ilinniartitsilluit immaqaluunniit oqalugiartarlutit?

Deltagere:

Kurset i Præsentationsteknik er for dig, der vil styrke din formidlingsevne og gennemslagskraft.

Underviser:

Kurset er på dansk med en dansk underviser fra MBK. MBK er specialiseret i kommunikation og præsentationsteknik og har holdt mange kurser i Grønland tidligere.

Udbytte:

Du styrker din:

 • Gennemslagskraft og formidlingsevne
 • Selvtillid og evne til at formindske nervøsiteten
 • Evne til at bruge forskellige teknikker og redskaber
 • Præsentationsteknik og evne til at holde den røde tråd
 • Evne til at skabe god kontakt med tilhørerne
 • Mulighed for at bruge egne stærke sider
 • Motivation til større formidlingsopgaver

Indhold:

 • Forberedelse af præsentationer
 • Metoder til at håndtere nervøsitet
 • Strukturer til forskellige situationer
 • Effektfulde indledninger og afslutninger
 • Forskellige formidlingsniveauers betydning
 • Kropssprogets betydning
 • Skabe engagement hos tilhørerne
 • Dynamisk kontakt med deltagere ved din præsentation
 • Håndtering af vanskelige tilhørere
 • Brug af PowerPoint, OH, flip-over og whiteboard
 • Træning i præsentationsteknik gennem forskellige øvelser

Form:

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte oplæg og træning gennem praktiske øvelser. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, der er mest brugbare i dine arbejdssituationer. Du vil blive optaget, så du senere kan se din egen præsentation og feedbacken på den.

_________________________________

Peqataasut:

Sunniuteqarluartumik, ersarissumillu saqqummeerusuttaleruit saqqummiussinermi pikkorissarneq ilinnut tulluarpoq.

Pikkorissaasoq:

Pikkorissarneq qallunaatut ingerlassaaq, qallunaatut oqaasilimmik pikkorissaasoqassaaq MBK-minngaanneersumik. MBK attaveqarnermut, saqqummiinermilu pikkorissarnermut immikkut ilisimaqarfigilluarpaa, Kalaallit Nunaannilu amerlasooria pikkorissaasarnikuullutik.

Iluaqutissat:

Pikkorissassavatit:

 • Sunniussinnaaneq, ersarissumillu attaveqarsinnaaneq
 • Imminut tatiginnissat, pissangasarnerullu annikillisinnissaa
 • Periusit iluaqutissallu assigiinngitsut atornissai
 • Saqqummiissinermi periusit, tulleriiaarinerlu kusanartoq ilinniarnissaa
 • Tusarnaartunut attaveqarluarnissaq pilersinnissaa
 • Nammineq pikkoriffitit atorluarnerulernissai
 • Suliassat saqqummiinertallit annertunerusunut kajumissuseqalernissat

Imai:

 • Saqqummiisarnissamut piareersaatit
 • Periusit assigiinngitsut pissangasarnermut atorsinnaasut
 • Pisut assigiinngitsunut saqqummiinissamut atortussat
 • Aallartinnerit, naanerillu pitsaasut
 • Attaveqarnermi assigiinngitsut saqqummeeriaasit qanoq isumaqarnersut
 • Timip ilusaatigut takussutissat qanoq isumaqartiginersut
 • Tusarnaartut soqutigilertillugit
 • Allanngorartumik tusarnaartut saqqummiiffiginissai
 • Tusarnaartut unammillernarsinnaasut qanoq saqqummiuffigisinnaanerlugit
 • PowerPoint, OH, flip-over aamma whiteboard atornissai
 • Sungiusarneq atorlugu saqqummiinermi pikkorissarneq

Pikkorissarnerup ingerlanneqarnissaata ilusaa:

Pikkorissarneq ingerlanneqassaaq naatsunik saqqummiineq, sungiusarneq taavalu pikkorissaatit atorlugit pikkorssartut saqqummiisarnerat tulleriiaarluni. Illit suliassat tunngasunut tulluartitatit aallaavigalugit nammineq aaliangissavat pikkorissarnermiik sakkut sorliit atorusunnerlugit. Illit kissaatigigukku mobilinni immiunneqarsinnaavutit, taamaalillutit saqqummiussinerit nammineq kingona takusinnaavat, nalilersorneqarneralu.

Kursusindhold

Selvtillid
Hvad kan jeg gøre ved min nervøsitet?
Hvordan sænker jeg presset?

Gennemslagskraft
Hvordan får jeg mere gennemslagskraft?
Hvordan bliver jeg mere effektiv?

Forberedelse
Hvordan kan jeg spare tid?
Hvad er det vigtigste i forberedelsen?

Kropssprog
Hvordan skal jeg gebærde mig?
Er der nogle ting, jeg skal passe på med kropssproget?

Struktur
Hvordan laver jeg en logisk og letforståelig opbygning?
Hvilke strukturer passer til hvilke situationer?

Teknikker
Hvilke værktøjer kan jeg benytte og hvornår?
Hvilke teknikker passer til mig?

Præsentationsniveauer
Hvilke niveauer kan jeg formidle på?
På hvilket formidlingsniveau får jeg præsenteret mit budskab mest effektivt?

Tid
Hvad kan jeg gøre for ikke at overskride den afsatte tid?
Hvad gør jeg, hvis jeg ryger ud ad en tangent?
Hvordan kommer jeg tilbage?

Motivation
Hvordan skaber jeg engagement og nysgerrighed hos tilhørerne?
Hvordan får jeg mit budskab ud på en spændende måde?

Kontakt
Hvordan skaber jeg en god kontakt med tilhørerne? Hvordan får jeg opbygget en positiv relation til tilhørerne?

Manuskript-uafhængighed
Hvordan undgår jeg at læse op af mit manuskript? Hvordan kan jeg lære at bruge en effektiv husketeknik?

 

 

Pikkorissarnerup imarisai

Imminut tatigineq 
Annilaangasarnera qanoq iliuuseqarfigisinnaavara?
Qanoq iliuuseqarlunga ilungersortarnera annikillisinnaavara?

Sunniussinnaaneq
Qanoq annerusumik sunniuteqarsinnaavunga?
Qanoq sunniuteqarluarsinnaavunga?

Piareersartarneq
Piffissaq qanoq atorluarsinnaavara?
Piareersarnermi suna pingaarnerpaava?

Timip ilusaatigut takutitassat 
Qanoq iliorlunga timip ilusaatigut takutitassat atorsinnaavakka?
Timip ilusaatigut takutitassat arlaat mianerissavakka?

Tulleriiaassaarineq
Qanoq ersarittumik paasinartumillu tulleriiaassaarisinnaavunga?
Tulleriiaassaarinerit pisunut sorlernut tullarneruppat?

Periaatsit
Periaatsit sorliit atorsinnaavakka aamma qaqugu?
Periaatsit sorliit uannut tulluarpat?

Saqqummiissisarnerit assigiinngitsut 
Saqqummiissisarnermi assigiinngitsuni qanoq atassuteqarsinnaavunga?
Nalunaarutigerusutara qanoq pitsaanerpaamik saqqummiussinnaavara?

Piffissaq
Qanoq ilillunga piffissaq qaangernagu saqqummiissinnaavunga?
Unittooruma qanoq iliuuseqassaanga?
Qanorlu saqqummiininnut uteqqissaanga?

Kajumissisitsineq 
Tusarnaartut akornanni alapernaanneq qanoq pilersitsissinnaavara?
Nalunaarutiginiagara qanoq pissanganartumik saqqummiussinnaavara?

Attaveqarneq
Tusarnaartunut qanoq pitsaasumik attaveqarneq pilersitsissinnaavara? Qanorlu pitsaasumik tusarnaartunut atassuteqarluarsinnaavunga?

Kursusprogram

Udgangspunkt for kursets program er deltagernes ønsker og behov. Hvilke emner vi kommer ind på, og hvor meget hvert emne fylder og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagerne.
Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Dag 1:

Kl. 9 – 12.30
Forberedelse af oplæg, mental forberedelse, selvtillid og håndtering af nervøsitet.
Formiddagen koncentrerer sig om teknikker til bedre og lettere forberedelse af oplæg. Herunder klargørelse af mål og målgrupper. Forskellige manuskriptformer præsenteres. Mental træning kan bruges til at forøge selvtilliden og håndtere nervøsitet. Forskellige teknikker til mental træning introduceres og afprøves.

Kl. 13.15 – 16
Struktur og feedback.
Struktur, feedback og god, forståelig præsentation er i fokus. Der gennemføres mindre øvelser i præsentationsteknik, hvor hver enkelt deltager får feedback på sin præsentation. Deltagerne præsenteres for forskellige struktureringsredskaber.

Dag 2:

Kl. 9 – 12
Vanskelige situationer, kropssprog og store øvelser.
Håndtering af vanskelige situationer og deltagere, kropssprogets betydning og position som redskab er formiddagens emner. Efter mindre øvelser startes kursets største øvelser med efterfølgende individuel feedback.

Kl. 12.45 – 16
At skabe kontakt til tilhørerne + øvelser.
Fortsættelse af de store øvelser med feedback. Muligheder og begrænsninger for påvirkning af andre er desuden eftermiddagens emne. Fordele, finter og fælder ved de forskellige praktiske hjælpemidler i formidlingssituationer gennemgås. Kurset afsluttes med udarbejdelse af individuelle handleplaner og evaluering.

______________________

Pikkorissarnermut programmi

Pikkorissarnermut programmi peqataasut kissataanut, pisariaqartitaanullu aallaaveqarpoq. Sammisat sorliit pineqassanersut, qanoq initutigissanersut, qaqugulu sammisat pisassanerigut peqataasut aaliangissavaat.
Una programmi qanoq iluseqarsinnaaneranut assersuutaavoq:

Ulloq siulleq:

Nal. 9 – 12.30
Saqqummiussassat piareersarneri, tarnikkut piareersarneq, imminut tatigineq aamma pissangangasarneq qanoq aqunneqarsinnaanersoq.
Ulloqeqqata tungaanut periaasit assigiingitsut piareersarluarnissamut, pitsaanerusumillu saqqummiissinissamut tunngasut pineqassapput. Ilaatigullu anguniakkat, saqqummiiffiginiakkallu ersarissarneqassapput. Manuskripti malillugu saqqummiisarnerit assigiinngitsut takutinneqassapput. Tarnikkut sungiusarneq atorneqarsinnaavoq imminut tatiginiarneq taavalu pissangasarneq aqunniarlugu pikkorissaatit. Tarnikkut sungiusarnermut pikkorissaatit assigiingitsut takutinneqassapput, misilinneqarsinaallutillu.

Nal. 13.15 – 16
Tulleriiaassaarineq, naliliinerlu.
Tulleriiaassaarineq, naliliineq, pitsaasumillu ersarissumik saqqummiineq aallunneqassapput. Saqqummiinermi ilisimasassat assigiinngitsut sungiusarneqassapput, peqataasullu tamarmik ataasiakkaarlutik saqqummeereeraangamik saqqummiineranut nalilersorneqartarumaarlutik. Peqataasut tulleriiaassaarinermut tunngasunut atugassanut ilinniartinneqarumaarlutik.

Ullup aappaa:

Nal. 9 – 12
Saqqummiissinerit unamminartortallit, timip ilusaatigut takutitassat, sungiusagassallu annerit.
Pisut unamminartortaqarsinnaasut, tusarnaartut, timip ilusaatigut takutitassat qanoq isumaqarneri taavalu timip inissisimara ilaatigut ulloqaqqannginnerani sammisassapput. Sungiusagassat annikinnerit pereerpata, pikkorissarnermi sungiusagassat annertuut aallartinneqassapput, peqataasullu saqqummeereeraangata nalilersorneqartassallutik.

Nal. 12.45 – 16
Tusarnaartunut attaveqalernermut pilersitsineq + sunigusaatit.
Sungiusagassat annertuut nanginneqassapput, peqataasullu saqqummiussisarneri nalilersorneqartarlutik. Tusarnaartunut sunniinissamut periarfissat killillu ualimut ilaatigut pineqassapput. Iluaqutissat, allallu saqqummiinermi atorsinnaasut qaqinneqassapput. Pikkorissarneq inerneqassaaq peqataasunut immikkut pilersaarutiliortoqarluni, nalilersuisoqarlunilu.

Pris og praktisk

Pris:
8.800 kr. inklusiv forplejning på selve kurset samt undervisningsmaterialer

Datoer:
Se kursusdatoerne i boksen til højre.

Sted for kursusafholdelse
Kulturhus Katuaq, Imaneq 21, 3900 Nuuk, Grønland

Overnatning?
Overnatning IKKE inkluderet i kursets pris på kr. 8.800. Du har mulighed for at booke overnatning hos HOTEL SØMA Nuuk, Marinevej 3, Nuuk 3900, Grønland og få 10% i rabat.
Du skal blot skrive ”MBK kursist”, når du booker. Vi hjælper også gerne med at arrangere overnatningen på hotel, kontakt os på kursusadministration@MBK.dk.

Varighed:
2 dage

Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen som fremsendes når vi har registreret din tilmelding.

Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger eller du kan selv deltage for halv pris ved et senere kursus.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Præsentationsteknik - 2 dage
Nuuk, Grønland - dansktalende underviser
Saqqummiissinermi pikkorissarneq - ullut 2

Kun 8.800 kr.

Næste kurser


Download kursusinformation PDF
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.