Kursus i Generationsforståelse – Styrk samarbejde og synergi imellem generationer – 1 dag

Oplever du udfordringer i at lede et mangfoldigt team på tværs af generationer?
Har du brug for at skabe et bedre samarbejde og en øget synergi på tværs af generationerne?
Vil I være gode til at rekruttere og fastholde medarbejdere fra alle generationer?
Opstår der misforståelser imellem forskellige aldersgrupper på din arbejdsplads?

Dette kursus i generationsforståelse og generationsledelse er skræddersyet til at adressere disse udfordringer. Du vil blive udfordret på dine fordomme om andre generationer, og du vil opnå en bedre forståelse for, hvordan forskellige generationer kan samarbejde mere harmonisk, innovativt og produktivt.

Kurset er ideelt for ledere, projektledere, koordinatorer og HR-konsulenter, som oplever et behov for at forstå dynamikken imellem forskellige generationer på arbejdspladsen samt et behov for at skabe et positivt samarbejde, der inkluderer, fastholder og udvikler medarbejdere fra alle generationer. Både yngre og ældre ledere kan drage nytte af kurset.

Udbytte for kurset i Generationsforståelse:

Efter deltagelse i kurset vil du:

 • Forstå begreberne baby-boomer, Generation X, Generation Y og Generation Z.
 • Forstå de unikke værdier og arbejdsstile, som forskellige generationer bringer til bordet.
 • Kunne skabe et arbejdsmiljø, som alle generationer trives og udvikles i.
 • Kunne identificere årsager til misforståelser og konflikter imellem generationer.
 • Udvikle færdigheder til at udnytte generationernes styrker og samspil.
 • Kunne forebygge konflikter imellem ældre- og yngre medarbejdergrupper.
 • Være bedre forberedt til at lede et generationelt diversificeret team.

Indhold på kurset i Generationsforståelse:

 • En introduktion til de forskellige generationers tilgang til arbejdslivet.
 • Generationernes forhold til autoriteter, regler, karriere, anerkendelse og tryghed.
 • Øvelser der øger din forståelse for dit eget ståsted i din generation.
 • Casestudier der udfordrer din forståelse af andre generationer.
 • Strategier til at omfavne generationel diversitet gennem kompetent generationsledelse.
 • Værktøjer til at forme et samarbejde på tværs af generationer.
 • Øvelser der relaterer generationsforskelle og generationsledelse til din hverdag.

Form:

Kurset består af en kombination af teoretiske oplæg, interaktive workshops, gruppediskussioner og praktiske øvelser. Deltagerne vil engagere sig i virkelighedsnære scenarier, egne eksempler og case-studier, hvilket gør indholdet direkte anvendeligt i hverdagen.

Kursusindhold

Generationsforståelse
Hvad forstås ved betegnelserne Boomer, Generation X, Millennials og Generation Y?
Hvordan opstår generationer, og hvad adskiller dem?
Hvilke historiske tendenser på arbejdsmarkedet former kommende generationer?

Generationsledelse
Hvad kræver det af mig, som leder, at lede en anden generation?
Hvordan forholder andre generationer sig til autencitet og troværdighed?
Hvor er mine blinde vinkler, der leder qua min egen generation?
Hvordan etablerer jeg et godt tværgenerationelt samarbejde i mit team?
Hvordan leder jeg medarbejdere, som er meget yngre end mig?
Hvordan leder jeg medarbejdere, som er meget ældre end mig?

Kommunikation på tværs af generationer
Hvad betyder mit ståsted i min generation for min relation med andre generationer?
Hvordan kommunikerer og samarbejder jeg bedst med andre generationer?
Hvordan undgår jeg misforståelser og konflikter med andre generationer?

Organisationskultur og rekruttering
Hvad kendetegner de forskellige generationers organisationskultur?
Hvordan udvikler man en organisationskultur, der omfavner alle generationer?
Hvordan skaber man en arbejdsplads, der er attraktiv for nye generationer?
Hvordan rekrutterer og fastholder man nye generationer?
Hvordan fastholder man gamle generationer, når nye kommer til?

Sparring og coaching på tværs af generationer
Hvilke værktøjer kan vi bringe i spil i samarbejdet imellem generationer?
Hvordan får man etableret værdifuld sparring imellem generationerne?
Hvordan sikrer vi i fællesskab, at alle aldre har mulighed for at gøre deres bedste?

Kursusprogram

Udgangspunktet for programmet er deltagernes behov og erfaringer. Hvilke emner vi kommer ind på, og hvor meget hvert emne fylder samt hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagerne og de arbejdspladser, de kommer fra.

Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Kl. 9 – 11
Generationsforståelse
Teorier om generationerne foldes ud. Deltagerne får historierne bag de forskellige generationer og finder, i fællesskab, eksempler på, hvordan de forskellige generationer indgår i samarbejdet på arbejdspladsen. Det handler om generationers værdier og perspektiver på livet og arbejdslivet som helhed men også om, hvordan historiske tendenser, samtidskultur, opdragelse og tilgange til organisation og ledelse påvirker hinanden.

Kl. 11 – 12
Dig selv og generationerne omkring dig
Gennem casestudier bliver deltagerne klogere på deres egne vurderinger af og reaktioner på andre generationer. Hvad er fordomme og misforståelser, og hvordan ser de reelle problematikker ud? Hvad er dit problem, og hvad er de andres problem? Vi løser problemerne ved at vende og dreje de subjektive oplevelser og opfattelser.

Kl. 12.45 – 14.30
Generationsledelse, sparring og coaching
Vi gennemgår konkrete greb og værktøjer, der kan bringes i spil som leder, koordinator eller HR-medarbejder, som håndterer generationsforskelle og generationskløfter i dagligdagen. Vi fokuserer ikke blot på at forme et inkluderende arbejdsmiljø og skabe accept af forskellighederne, men også på at skabe synergi på tværs af generationerne med lyst, vilje og øget produktivitet til følge.

Kl. 14.30 – 16
Et strategisk blik på organisationsudvikling i et generationsperspektiv
Vi løfter problematikken over individniveau og kigger på organisationen som helhed. Vi ser på organisationskultur med forskellige generationers briller og analyserer deltagernes organisationer. Vi ser også på hvilke strategiske sigtelinjer, der kunne gavne rekruttering, fastholdelse og samarbejde på længere sigt.

Pris og praktisk

Pris:
4.800 kr. inklusiv forplejning og kursusmateriale. Ekskl. moms.

Datoer:
Se kursusdatoerne i boksen til højre.

Sted:
MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport).

Varighed:
1 dag

Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen, som fremsendes, når vi har registreret din tilmelding.
Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger, eller du kan selv deltage for halv pris ved et senere kursus.

Afbestillingsforsikring?
Ønsker du at tilkøbe en Afbestillingsforsikring, så du er sikret mod f.eks. sygdom, pandemier, nationale nedlukninger osv.
Afbestillingsforsikringen koster kr. 375 pr. person for 1-dags kurset Generationsforståelse – Styrk samarbejde og synergi imellem generationer.
Læs forsikringsbetingelserne her: www.MBK.dk/priser.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Generationsforståelse - Styrk samarbejde og synergi imellem generationer - 1 dag

Kun 4.800 kr. + moms

Næste kurser


Download kursusinformation PDF
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.