Kursus i Konflikthåndtering og kommunikation – 2 dage
Nuuk, Grønland – Dansktalende underviser
Aaqqiagiinngissutinik suliaqartarneq, attaveqarnerlu – ullut 2

Et kursus om at kommunikere og takle konfliktfyldte situationer med andre mennesker.

Vil du være bedre til at skabe en god kommunikation?
Ønsker du at fastholde en respektfuld og konstruktiv dialog i konfliktfyldte situationer?
Og ønsker du at få dine budskaber igennem på en god og ordentlig måde?
Blive hørt, forstået og respekteret. Vil du vide, hvordan andre opfatter din måde at kommunikere på? Hvad dine stærke og svage sider er?
Vil du være bedre til at sætte grænser og fastholde dine krav?

Attaveqarnermut, aaqqiagiinngissutinillu suliaqarnissamut tunngasumut pikkorissarneq.

Pitsaasumik attaveqarneq pilersikkusuppiuk?
Pisuni unammillernarsinnaasuni ajunngitsumik kinguneqartussamik oqaloqatigiinneq angorusuppiuk?
Nalunaarutiginiakkatit ajunngitsumik apuukkusuppigit?
Tusaaneqarlutit, paasineqarlutit, ataqqineqarlutillu. Paaserusuppiuk pissuserisartakkat allaniit qanoq paasineqartarnersoq?
Pikkorffitit, iliuuseqarfissatillu suunersut? Killilersuinissamik, piumasaqaatinullu aalajangiinissamik pikkorissarusuppit?

Kurset er for dig, som vil styrke din kommunikation med samarbejdspartnere og kollegaer. Og for dig, som ønsker enkle og konkrete redskaber til at takle vanskelige situationer.

Deltagere:

Kurset er for dig, der ønsker enkle og konkrete redskaber til at takle vanskelige situationer.
Kurset er for dig, der vil styrke din kommunikation med kunder, klienter, samarbejdspartnere og kollegaer.

Underviser:

Kurset er på dansk med en dansk underviser fra MBK. MBK er specialiseret i kommunikation og præsentationsteknik og har holdt mange kurser i Grønland tidligere.

Udbytte:

Du styrker din:

 • Måde at kommunikere og formidle på
 • Evne til at takle konflikter
 • Evne til at indgå konstruktivt i en dialog
 • Evne til at takle vanskelige situationer og mennesker
 • Gennemslagskraft og formidlingsevne
 • Evne til at give brugbar feedback
 • Evne til at bruge egne stærke sider
 • Evne til at få det bedste ud af samarbejdet
 • Evne til at sætte klare grænser og fastholde krav.

Indhold:

 • Indsigt i kommunikation, konflikthåndtering og samarbejde
 • Aktiv lytning – skabe åben, tillidsvækkende og fordomsfri kommunikation
 • Konfliktløsning – takle vanskelige situationer eller personer
 • Feedback på en konstruktiv måde
 • Kropssprog og kommunikation
 • Din egen fremtrædens betydning for kommunikation og samarbejde
 • Venlig fastholdelse af krav, grænser og mål.

Form:

Kurset består af en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer.
Der forventes stor deltageraktivitet.

 

Peqataasut:

Pikkorissarneq ilinnut tulluarpoq aaqqiagiinngissutinut iluaqutissannik periusinik ajornanngitsunik sakkussaqalerusukkuit.
Sullitannut, suleqatinnullu attaveqartarnerit pitsanngorsarusukkukku pikkorissarneq ilinnut tullarpoq.

Iluaqutissat:

Pikkorissassavatit:

 • Attaveqarnermi perisuit assigiinngitsut
 • Aaqqiagiinngissutinik iliuuseqarnermi piginnaaneqalerneq
 • Ajunngutsumik kinguneqartussamik oqaloqateqarsinnaaneq
 • Inuit, pisullu erloqinarsinnaasut iliuuseqarfiginissai
 • Sunniussisinnaasumik attaveqarneq
 • Nalilersuinerit pitsaasut atorsinnaalernissai
 • Pikkoriffigisat atorsinnaanissai
 • Suleqatigiinnermi pitsaanerpaamik angusaqarnissaq
 • Ersarittumik killiliisinnaaneq, piumasaqaatinillu aalajangiisinnaaneq

Imai:

 • Attaveqarnermi ilisimasat, aaqqiagiissuteqartillugu iliuuseqarneq, suleqatigiinnerlu
 • Tusarnaarluarnissaq – ammasumik, tatiginartumillu attaveqarne
 • Aaqqiagiinngissuteqartillugu iliuuseqarneq – pisut, inuilluunniit erloqinarsinnaasut iliuuseqarfigineri
 • Ajunngitsumik kinguneqartussamik nalilersuineq
 • Timip ilusaatigut takussutissat, attaveqarnerlu
 • Pissuserisartakkappit attaveqarnermut, suleqatigiinnermullu qanoq isumaqarnera
 • Pitsaasumik piumasaqakkannut, killissannut, angorusutannullu aalajangiineq

Pikkorissarnerup ingerlanneqarnissaata ilusaa:

Pikkorissarnermi saqqummiineq, eqqartuineq, sungiusarnerlu tulleriiaatissapput. Nammineq aqqusaakkatit aallaavigalugit pikkorissassaatit, pikorissarnermi periusit ilikkakkatit atussavatit, nutaanillu isumassarsiarsillutit.
Pikkorissartut peqataalluarnissaat naatsorsuutigineqassaaq.

Kursusindhold

Konflikttrappen
Hvordan bliver jeg opmærksom på, om jeg selv og andre er med til at optrappe eller mindske en konflikt?

Konflikthåndtering
Hvordan håndterer jeg konfliktsituationer?
Hvordan reagerer jeg hensigtsmæssigt?

Fastholdelse af krav og ønsker
Hvordan fastholder jeg mine ønsker og krav på en venlig og respektfuld måde?

Styrker og udviklingsområder
Hvad er mine styrker og svagheder i forhold til kommunikation og konflikthåndtering?
Få individuel feedback, der motiverer til udvikling af bedre kommunikation.

Feedback
Hvordan giver jeg mest hensigtsmæssigt andre feedback? Hvordan undgår jeg, at folk bliver kede af det eller sure, når jeg giver dem feedback?

Åben kommunikation
Hvordan og hvornår skal jeg fremstå åben, positiv, tillidsvækkende og fordomsfri?
Hvordan bliver jeg bedre til at lytte?

Kontakt
Hvordan skaber jeg en god kontakt til dem jeg samarbejder med til dagligt? Hvordan får jeg opbygget en positiv atmosfære?

Personlig fremtræden
Hvordan opleves min måde at kommunikere på af andre? Er der noget ved min fremtræden, jeg skal passe på med? Hvad skal jeg holde fast i?

Kommunikation
Hvilke enkle kommunikationsmodeller kan jeg bruge til at styrke mine kommunikationsfærdigheder?

Anerkendende og konstruktivt samarbejde
Hvad er fundamentet for et positivt, værdifuldt og konstruktivt samarbejde?

Vanskelige samarbejdsrelationer
Hvordan håndterer jeg vanskelige samarbejdspartnere eller kolleger?
Hvad kan jeg selv gøre for ikke at blive hylet ud af den?

Kropssprog
Hvordan påvirker mit kropssprog andre?

Pikkorissarnerup imarisai

 

Aaqqiagiinngissuteqarnerni misigissutsit
Qanoq eqqumaffigilersinnaavara nammineq immaqaluunniit inuit allat aaqqiagiinngissutinik aallartitseqataaleraangata immaqaluunniit aaqqiagiinngissutinik aaqqiisoqaleraangat?

Aaqqiagiinngissutinik suliaqartarneq 
Aaqqiagiinngissuteqarnerit qanoq aaqqiissinnaavakka?
Ajunngitsumik kinguneqartussamik qanoq qisuariarsinnaavunga?

Kissaatinut aalajangiussuteqarneq
Qanoq ilillunga kissaatikka ataqqinartumik aalajangiussutigisinnaavakka?

Pikkoriffiit, ineriartortinniakkallu
Attaveqarnermut taavali aaqqiagiinngissuteqartillugu suliaqarnermut tunngatillugu suut pikkoriffigivakka, suullu ineriartortittariaqarpakka?
Qanoq pitsaanerusumik attaveqarsinnaanerlutit nalilersorneqarsinnaavutit.

Nalilersorneqarneq 
Qanoq pitsaasumik allanut nalilersuisinnaavunga? Allat nalilersornerani qanoq aliasulernissaat, isumalulernissaallu pinaveersaartissinnaavara?

Ammasumik attaveqarneq 
Qanoq qaqugulu ammasumik, akuersaartumik, tatiginartumillu pissuseqarsinnaavunga?
Qanoq tusarnaarluarlunga ilikkarsinnaavara?

Atassuteqarneq
Ulluinnarni suleqatigisartakkakka qanoq pitsaasumik atassuteqarfigisinnaavakka? Suliffik silaannarittoq qanoq pilersissinnaavara?

Takutitsinermi pissuserisaq
Takutitsinermi pissuserisara qanoq allaniit misigineqartarpa? Pissuserisartaganni ileqqora arlaat mianerissavara? Suna allanngortissanngilara?

Attaveqarneq
Attaveqarnermi periusit atorlugit qanoq pikkorissarsinnaavunga?

Nersuerpaluttumik suleqatigiinneq
Suleqatigiilluarnissaq pilersitsissagaanni suut pisariaqarpat?

Suleqatigiinnerit unammillernarsinnaasut 
Suleqatigiinnerit unammillernarsinnaasut qanoq aqussinnaavakka?
Nammineq qanoq iliorsinnaavunga nalorninaveersaarniaruma?

Timip ilusaatigut takussutissat
Timima ilusaatigut takussutissat allanut qanoq sunniuteqartarpat?

Kursusprogram

Deltagernes ønsker og behov er udgangspunkt for kursets program. Hvilke emner, vi kommer ind på, hvor meget emnerne fylder, og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagernes behov og ønsker.
Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Dag 1:

Kl. 9 – 12.30
Konfliktudvikling og konflikthåndtering
Hvordan udvikler en konflikt sig? Kan vi forstå de grundlæggende elementer i en konflikt, og dermed blive bedre til at se dem komme og takle dem? Og hvordan kan jeg forstå min egen kommunikation og dens betydning for udviklingen af konflikter?

Kl. 13.15 – 16
Mine egne og andres behov og grænser
Hvordan kan jeg blive bedre til at optræde respektfuldt og venligt over for besværlige mennesker, og hvordan kan jeg samtidig blive bedre til at fastholde mine krav og grænser? Eftermiddagen fokuserer på metoder til – på den ene side at blive bedre til at møde, forstå og lytte til din modpart – og på den anden side fastholde egne krav og følelsesmæssige grænser. Vi arbejder mod en konstruktiv dialog.

Dag 2:

Kl. 9 – 12
Min egne og andres indgangsvinkel til konflikter
Hvordan kan jeg takle konflikter i det lange forløb? Hvordan kan jeg blive bedre til at forstå min egen måde at gå til konflikter, og hvordan kan jeg blive bedre til at forstå andres? Vi arbejder med forventninger, forudsigelæser samt fordomme og forsøger at vende tingene på hovedet og se dem fra nye vinkler.

Kl. 12.45 – 16
Forhandlingsteknikker samt håndtering af vanskelige personer og situationer
Vi arbejder med simple forhandlingstekniker, som metode til løsning af konflikter. Derudover arbejder vi med håndtering af kunder/borgere/samarbejdspartnere eller kollegaer, som vi oplever, er vanskelige. Kurset afsluttes med udarbejdelse af individuelle handleplaner og evaluering.

 

Pikkorissarnerup imai

Pikkorissarnermut programmi peqataasut kissataanut, pisariaqartitaanullu aallaaveqarpoq. Sammisat sorliit pineqassanersut, qanoq initutigissanersut, qaqugulu sammisat pisassanerigut peqataasut aaliangissavaat.
Una programmi qanoq iluseqarsinnaaneranut assersuutaavoq:

Ulloq siulleq:
Nal. 9 – 12.30
Aaqqiagiinngissutsit pilersinneqarneri, suliarinerilu
Aaqqiagiinngissutsit qanoq ineriartortarpat? Aaqqiagiinngissutsit toqqammaviusumik ilisarnaatai paasisinnaavagut, ilisaralugillu iliuuseqarfigalugit? Namminerlu attaveqartarnera, attaveqartarnimmalu qanoq kinguneqartarnera paasisinnaavara aaqqiagiinngissuteqartillugulu qanoq ineriartortitseqataasarnersoq?

Nal. 13.15 – 16
Uanga allallu pisariaqartitaat, killissaallu
Qanoq ilillunga inuit erloqinartunut pitsaasumik, ataqqinnillungalu pissuseqarsinnaaunga taavalu qanoq piumasakka, killissakkalu qaangertinnagit iliuuseqarsinnaavunga? Pikkorissarnermi ualeq atorneqassaaq periusit eqqartorneqarlutik – ilaatigut illuatungerisat qanoq pitsaasumik naapissinnaanerit – taavalu nammineq misigissutsitit qaangerneqannginnissai angullugu. Ajunngitsumik kinguneqartussamik oqaloqatigiinneq eqqartussavarput.

Ullup aappaa:

Nal. 9 – 12
Uanga, allallu aaqqiagiinngissuteqarnermi isiginnittaasiat
Aaqqiagiinngissueqarnerit ataavartumik qanoq iliuuseqarfigisarsinnaavakka? Nammineq aaqqiagiinngissuteqarfiit iliuuseqarfigisarneri qanoq paasisinnaavara aamma qanoq paasisinnaavara allat aaqqiagiinngissuteqarfiit qanoq iliuuseqarfigisarneraat? Naatsorsuutit, siulittuutit, isumat pigiliutiinnakkat qanoq allatut isigineqalersinnaaneri eqqartussuagut.

Nal. 12.45 – 16
Isumaqatigiinniarnermi periusit taavalu inuit erloqinarsinnaasut qanoq iliuuseqarfigisinnaaneritit
Isumaqatigiissuteqarniarnermi periusit aaqqiissuteqannginnermmut suliaqarnermut atorsinnaasut sammissavagut. Taavalu sullitat/innuttaasut/suleqatit erloqinarsinnaasut qanoq iliuuseqarfigisinnaanerigut sungiusassavarput. Pikkorissarneq inerneqassaaq peqataasunut immikkut pilersaarutiliortoqarluni, nalilersuisoqarlunilu.

Pris og praktisk

Pris:
8.800 kr. inklusiv forplejning og kursusmaterialer under selve kursusdagene.

Datoer:
Se kursusdatoerne i boksen til højre.

Sted for kursusafholdelse
Kulturhus Katuaq, Imaneq 21, 3900 Nuuk, Grønland

Overnatning?
Overnatning IKKE inkluderet i kursets pris på kr. 8.800. Du har mulighed for at booke overnatning hos HOTEL SØMA Nuuk, Marinevej 3, Nuuk 3900, Grønland og få 10% i rabat.
Du skal blot skrive ”MBK kursist”, når du booker. Vi hjælper også gerne med at arrangere overnatningen på hotel, kontakt os på kursusadministration@MBK.dk.

Varighed:
2 dage

Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen som fremsendes når vi har registreret din tilmelding.

Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger eller du kan selv deltage for halv pris ved et senere kursus.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Konflikthåndtering og kommunikation - 2 dage
Nuuk, Grønland - Dansktalende underviser
Aaqqiagiinngissutinik suliaqartarneq, attaveqarnerlu - ullut 2

Kun 8.800 kr.

Næste kurser


Download kursusinformation PDF
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail.