Konflikthåndtering, assertion og samarbejde

todo

Styrk din personlige gennemslagskraft – 2 dage

Dette kursus er for alle, der vil styrke deres gennemslagskraft, integritet og evne til at overbevise og motivere. Kurset er for dig, der vil være bedre til at motivere, overbevise og få andre med på dine ideer og ønsker.

todo

Konflikthåndtering og kommunikation – 2 dage

Kurset er for dig, der gerne vil være god til at takle pressede og konfliktfyldte situationer. Du får viden, redskaber og øvelse, så du kan skabe gode relationer og resultater – og samtidigt holde fast i dig selv.

todo

Gennemslagskraft i samarbejdet – 2 dage

Kurset er for dig, der ønsker at sætte fokus på din gennemslagskraft og evne til at indgå konstruktivt i et samarbejde.

todo

Assertiv kommunikation – 2 dage

Kurset er for dig, der vil blive bedre til at skabe gode relationer. Du får redskaber til bedre kommunikation – uanset om du er typen, der nogen gange bliver lidt for tromlende eller typen der lader dig tromle.

todo

Konflikthåndtering og kommunikation – 2 dage (Nuuk, Grønland – Dansktalende underviser) Aaqqiagiinngissutinik suliaqartarneq, attaveqarnerlu – ullut 2

Konflikthåndtering, assertion og samarbejde

Kursus i konflikthåndtering, assertion og samarbejde hos MBK
Vil du have viden, værktøjer og træning til at blive bedre og stærkere til at være konstruktiv i konfliktfyldte situationer? Skal det kursus, du bruger din tid på, have den bedste kvalitet, der findes Danmark? Vil du undgå at få smidt en masse viden i hovedet, som du ikke kan omsætte til praksis? Skal det være et kursus, der er brugbart, anvendeligt i dagligdagen og nemt at overføre til de situationer, som du vil være god til at takle?

Der er en grund til, at MBK som eneste kursusudbyder får så mange virkeligt gode evalueringer i trustpilot. Et kursus hos MBK gør dig bedre til at takle konflikter.

Konflikthåndtering og kommunikation
Vores kursus i “Konflikthåndtering og kommunikation” giver dig viden og redskaber til at skabe en konstruktiv dialog, som fører til gode resultater og et godt samarbejde fremover.
Du får en stor viden om hvordan konflikter opstår og udvikler sig – og hvordan du kan undgå, at du er med til at eskalere de konflikter, du havner i. Du får redskaber til at håndtere uoverensstemmelser på en hensigtsmæssig måde, så pressede situationer ikke udvikler sig til egentlige konflikter. Du bliver bedre til at beskytte dig selv mentalt, så du ikke bliver så påvirket, hvis andre opfører sig ubehageligt.

Assertiv kommunikation
Skal du kunne fastholde en god og respektfuld tone i konfliktfyldte situationer?

Er det vigtigt, at uoverensstemmelser ikke udvikler sig til konflikter?

Vore kurser i assertiv kommunikation giver dig større forståelse for din egen og andres kommunikation, motiver og handlinger. Du får redskaber og træning til konstruktivt at skabe en god dialog og håndtere vanskelige situationer. Du får mulighed for at se indad for at forstå, hvordan din egen kommunikation påvirker andre. Men også redskaber til at beskytte dig selv mentalt, når andre er ubehagelige.

Gennemslagskraft i samarbejdet
Vores kurser i “Gennemslagskraft i samarbejdet” er for medarbejdere og ledere, der samarbejder og kommunikerer med forskellige mennesker på tværs af afdelinger. Kurset giver dig gennemslagskraft og formidlingsevne i samarbejdssituationer. Du får redskaber til at indgå konstruktivt i et samarbejde. Og du bliver trænet i at sætte klare grænser og indgå konkrete aftaler i samarbejdet med andre.

På kurset Gennemslagskraft i samarbejdet bliver du også bedre til at styre din nervøsitet i sammenhænge, hvor du er presset – f.eks. ved tværfaglige møder og præsentationer.

Dialog med respekt
Et godt, velfungerende og konstruktivt samarbejde er grundlaget for at være effektiv, skabe resultater og nå målene på arbejdet. Uanset om motivet er etisk eller egoistisk giver det bedre resultater at blive bedre til at kommunikere og skabe dialog, så andre føler sig hørt og respekteret. Nogle tror, at konflikter og uenigheder klares bedst ved at manipulere, overhøre, tromle og trumfe tingene igennem. Men hvis du skal samarbejde med den anden fremover, gavner det dig meget mere, hvis du bliver god til at skabe en dialog med respekt. Mange gange er årsagen til konflikter ikke engang uenigheder, men bare misforståelser. Hvis du er god til at føre en dialog med respekt, kan du bedre undgå at misforståelser fører til egentlige konflikter.

Beskyt dig selv
Mange har et job, hvor de møder utilfredse kunder eller borgere i telefonen eller fysisk. Hvis du har et job, hvor andre mennesker retter deres utilfredshed mod dig, er det vigtigt at vide, hvordan du kan undgå at eskalere konflikten. Det er også vigtigt, at du ved, hvordan du kan beskytte dig selv psykisk, så du ikke lader dig påvirke personligt og ikke tager bebrejdelserne med hjem.

Stil krav og sæt grænser på en venlig måde
Hører du til dem, der har svært ved at sige fra? Føler du nogen gange, at andre fik lov til at tromle dig, og at du ikke fik sagt fra? Synes du, at det er så ubehageligt at modsige andre og sige, hvad du ønsker eller ikke ønsker, at du kommer til at sige ja til opgaver, som du slet ikke har tid til eller føler dig kompetent nok til?

På kurserne får du viden og redskaber til at blive bedre til at holde fast i dit – både når du gerne vil have noget, og når du vil sige nej og sætte grænser. Og du får ikke bare viden og redskaber, men bliver også trænet, så det bliver nemmere for dig at fastholde dine ønsker og grænser i fremtiden i hverdagen.

Stop nu det tromleri!
Eller hører du til dem, der tromler andre? Får du at vide, at du i virkeligheden skader dig selv og samarbejdet med andre, fordi du kommer til at overskride deres grænser og sige tingene på en måde, som de opfatter som ubehageligt? Vil du gerne have større indsigt i kommunikation, og hvad du kan gøre for at undgå at skabe konflikter og uvilje?
Du er sikkert klar over, at det et menneske opfatter som almindelig samtale opfattes af andre som nedladende eller tromlende. På kurset får du indblik i, hvad du kan gøre for, at andre opfatter dig som respektfuld og god at samarbejde med.

Kommunikationsmodeller
På vores kurser i Konflikthåndtering, samarbejde og assertion får du virkelig megen ny viden og flere modeller, som du kan overføre direkte til din egen hverdag. Du vil få AHA-oplevelser og kunne se, hvad der er sket og din rolle i det, når du tænker tilbage på situationer, hvor konflikter er eskaleret. Assertive kommunikationsmodeller, konflikttrappen og andre modeller gør dig klogere og giver dig større forståelse og nye handlemuligheder.

Lær at mestre din personlige kommunikation
Det vigtigste udbytte af et kursus hos MBK er, at du selv kommer til at blive bedre til at kommunikere i dagligdags situationer og i konfliktfyldte situationer. Det er ikke kun kommunikationsmodeller og værktøjer, men du får også masser af personlig feedback, så du bliver bedre til at mestre din personlige kommunikation.

Kropssproget hører sammen med din intention og din selvtillid og taler direkte til andre, så dit kropssprog har også en vigtig betydning for, hvordan andre opfatter dig. Hvis du bliver bedre til at mestre både din verbale og nonverbale kommunikation, kan du skabe et bedre samarbejde og undgå, at konflikter kører op.

Træning
Det er afgørende for os, at du ikke bare bliver underholdt og klogere af at deltage på vores kurser – du skal reelt blive bedre til at kommunikere i din hverdag – og bedre til at håndtere pressede situationer. Derfor lægger vi megen vægt på at træne dig under kurserne, så det bliver nemt for dig at gøre det rigtige efter kurset. Træningen er ikke grænseoverskridende, men interessant og spændende i trygge omgivelser, så du hurtigt kan lære at kommunikere bedre og blive bedre til at skabe et godt samarbejde og undgå konflikter.

Kursus i konflikthåndtering, assertion og samarbejde hos MBK
Vil du have viden, værktøjer og træning til at blive bedre og stærkere til at være konstruktiv i konfliktfyldte situationer? Skal det kursus, du bruger din tid på, have den bedste kvalitet, der findes Danmark? Vil du undgå at få smidt en masse viden i hovedet, som du ikke kan omsætte til praksis? Skal det være et kursus, der er brugbart, anvendeligt i dagligdagen og nemt at overføre til de situationer, som du vil være god til at takle?

Der er en grund til, at MBK som eneste kursusudbyder får så mange virkeligt gode evalueringer i trustpilot. Et kursus hos MBK gør dig bedre til at takle konflikter.

Konflikthåndtering og kommunikation
Vores kursus i “Konflikthåndtering og kommunikation” giver dig viden og redskaber til at skabe en konstruktiv dialog, som fører til gode resultater og et godt samarbejde fremover.
Du får en stor viden om hvordan konflikter opstår og udvikler sig – og hvordan du kan undgå, at du er med til at eskalere de konflikter, du havner i. Du får redskaber til at håndtere uoverensstemmelser på en hensigtsmæssig måde, så pressede situationer ikke udvikler sig til egentlige konflikter. Du bliver bedre til at beskytte dig selv mentalt, så du ikke bliver så påvirket, hvis andre opfører sig ubehageligt.

Assertiv kommunikation
Skal du kunne fastholde en god og respektfuld tone i konfliktfyldte situationer?

Er det vigtigt, at uoverensstemmelser ikke udvikler sig til konflikter?

Vore kurser i assertiv kommunikation giver dig større forståelse for din egen og andres kommunikation, motiver og handlinger. Du får redskaber og træning til konstruktivt at skabe en god dialog og håndtere vanskelige situationer. Du får mulighed for at se indad for at forstå, hvordan din egen kommunikation påvirker andre. Men også redskaber til at beskytte dig selv mentalt, når andre er ubehagelige.

Gennemslagskraft i samarbejdet
Vores kurser i “Gennemslagskraft i samarbejdet” er for medarbejdere og ledere, der samarbejder og kommunikerer med forskellige mennesker på tværs af afdelinger. Kurset giver dig gennemslagskraft og formidlingsevne i samarbejdssituationer. Du får redskaber til at indgå konstruktivt i et samarbejde. Og du bliver trænet i at sætte klare grænser og indgå konkrete aftaler i samarbejdet med andre.

På kurset Gennemslagskraft i samarbejdet bliver du også bedre til at styre din nervøsitet i sammenhænge, hvor du er presset – f.eks. ved tværfaglige møder og præsentationer.

Dialog med respekt
Et godt, velfungerende og konstruktivt samarbejde er grundlaget for at være effektiv, skabe resultater og nå målene på arbejdet. Uanset om motivet er etisk eller egoistisk giver det bedre resultater at blive bedre til at kommunikere og skabe dialog, så andre føler sig hørt og respekteret. Nogle tror, at konflikter og uenigheder klares bedst ved at manipulere, overhøre, tromle og trumfe tingene igennem. Men hvis du skal samarbejde med den anden fremover, gavner det dig meget mere, hvis du bliver god til at skabe en dialog med respekt. Mange gange er årsagen til konflikter ikke engang uenigheder, men bare misforståelser. Hvis du er god til at føre en dialog med respekt, kan du bedre undgå at misforståelser fører til egentlige konflikter.

Beskyt dig selv
Mange har et job, hvor de møder utilfredse kunder eller borgere i telefonen eller fysisk. Hvis du har et job, hvor andre mennesker retter deres utilfredshed mod dig, er det vigtigt at vide, hvordan du kan undgå at eskalere konflikten. Det er også vigtigt, at du ved, hvordan du kan beskytte dig selv psykisk, så du ikke lader dig påvirke personligt og ikke tager bebrejdelserne med hjem.

Stil krav og sæt grænser på en venlig måde
Hører du til dem, der har svært ved at sige fra? Føler du nogen gange, at andre fik lov til at tromle dig, og at du ikke fik sagt fra? Synes du, at det er så ubehageligt at modsige andre og sige, hvad du ønsker eller ikke ønsker, at du kommer til at sige ja til opgaver, som du slet ikke har tid til eller føler dig kompetent nok til?

På kurserne får du viden og redskaber til at blive bedre til at holde fast i dit – både når du gerne vil have noget, og når du vil sige nej og sætte grænser. Og du får ikke bare viden og redskaber, men bliver også trænet, så det bliver nemmere for dig at fastholde dine ønsker og grænser i fremtiden i hverdagen.

Stop nu det tromleri!
Eller hører du til dem, der tromler andre? Får du at vide, at du i virkeligheden skader dig selv og samarbejdet med andre, fordi du kommer til at overskride deres grænser og sige tingene på en måde, som de opfatter som ubehageligt? Vil du gerne have større indsigt i kommunikation, og hvad du kan gøre for at undgå at skabe konflikter og uvilje?
Du er sikkert klar over, at det et menneske opfatter som almindelig samtale opfattes af andre som nedladende eller tromlende. På kurset får du indblik i, hvad du kan gøre for, at andre opfatter dig som respektfuld og god at samarbejde med.

Kommunikationsmodeller
På vores kurser i Konflikthåndtering, samarbejde og assertion får du virkelig megen ny viden og flere modeller, som du kan overføre direkte til din egen hverdag. Du vil få AHA-oplevelser og kunne se, hvad der er sket og din rolle i det, når du tænker tilbage på situationer, hvor konflikter er eskaleret. Assertive kommunikationsmodeller, konflikttrappen og andre modeller gør dig klogere og giver dig større forståelse og nye handlemuligheder.

Lær at mestre din personlige kommunikation
Det vigtigste udbytte af et kursus hos MBK er, at du selv kommer til at blive bedre til at kommunikere i dagligdags situationer og i konfliktfyldte situationer. Det er ikke kun kommunikationsmodeller og værktøjer, men du får også masser af personlig feedback, så du bliver bedre til at mestre din personlige kommunikation.

Kropssproget hører sammen med din intention og din selvtillid og taler direkte til andre, så dit kropssprog har også en vigtig betydning for, hvordan andre opfatter dig. Hvis du bliver bedre til at mestre både din verbale og nonverbale kommunikation, kan du skabe et bedre samarbejde og undgå, at konflikter kører op.

Træning
Det er afgørende for os, at du ikke bare bliver underholdt og klogere af at deltage på vores kurser – du skal reelt blive bedre til at kommunikere i din hverdag – og bedre til at håndtere pressede situationer. Derfor lægger vi megen vægt på at træne dig under kurserne, så det bliver nemt for dig at gøre det rigtige efter kurset. Træningen er ikkegrænseoverskridende, men interessant og spændende i trygge omgivelser, så du hurtigt kan lære at kommunikere bedre og blive bedre til at skabe et godt samarbejde og undgå konflikter.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.