Personlig udvikling, effektivitet og stresshåndtering

todo

Personlig planlægning og effektivitet – 2 dage

Kurset Personlig planlægning og effektivitet er et 2-dags kursus, hvor du får redskaber til at blive bedre til at planlægge og udnytte dine ressourcer mere målrettet.

todo

Positiv psykologi – 1 dag

Kurset i Positiv psykologi er for alle, der vil styrke eget selvværd, have en positiv tankegang og indstilling til livets store og små udfordringer og øge arbejdsglæden.

todo

Konstruktiv feedback – 1 dag

Kurset er for de mennesker, der er gode til at give og modtage feedback, udvikler sig mere, får bedre karrieremuligheder og bedre livskvalitet. Kurset er for dig, der vil skabe et godt arbejdsmiljø ved at sætte fokus på din egen kommunikation og mulighed for at give konstruktiv feedback.

todo

Nudging – hjælp andre til gode beslutninger! 2 dage

Kurset er for dig, der vil forstå mennesker bedre og lære en metode til at påvirke adfærd – på en god og etisk måde. Du får I indsigt i den allernyeste viden om den menneskelige hjerne og de bevidste og ubevidste beslutninger, som styrer vores tanker og handlinger.

todo

Skab overskud – 1 dag (Onlinekursus)

Kurset er for dig, der vil have overskud i hverdagen. Du vil tage styringen og skabe mere glæde i dit liv og arbejde. Du får teknikker, der giver dig mulighed for at tage ansvar og skabe overskud.

todo

Effektive arbejdsdage – sådan! – 1 dag (Onlinekursus)

Kurset er målrettet dig, der vil have effektive teknikker til at prioritere og planlægge arbejdet, så du undgår spildtid og uoverkommelige arbejdslister. På en enkelt dag lærer du at få overblik og blive mere effektiv.

todo

Hold gode onlinemøder -1 dag (onlinekursus)

Kurset er for dig, der gerne vil blive bedre til at holde effektive, konstruktive og produktive onlinemøder, hvor alle deltagerne er engagerede og bidrager.

todo

Effektive arbejdsdage – sådan! – 1 dag

Kurset er målrettet dig, der vil have effektive teknikker til at prioritere og planlægge arbejdet, så du undgår spildtid og uoverkommelige arbejdslister. På en enkelt dag lærer du at få overblik og blive mere effektiv.

todo

Mundtlig kommunikation – med styrke og selvtillid – 2 dage

Kurset er for dig, der vil styrke din selvtillid og lyst til at sige noget fornuftigt og forståeligt på møder. Du vil blive bedre til at klare almindelig kommunikation og bedre til at sige til og fra på en ordentlig måde.

todo

Kend dig selv og forstå andre bedre – med DiSC – 1 dag

Kurset er for dig, som ønsker et dybere indblik i dig selv og andre – og vide hvad der motiverer dig selv og andre. Kurset er for dig, som vil have endnu bedre relationer, kommunikation og samarbejde.

todo

Assertiv kommunikation – 2 dage

Kurset er for dig, der vil blive bedre til at skabe gode relationer. Du får redskaber til bedre kommunikation – uanset om du er typen, der nogen gange bliver lidt for tromlende eller typen der lader dig tromle.

todo

Styrk din personlige gennemslagskraft – 2 dage

Dette kursus er for alle, der vil styrke deres gennemslagskraft, integritet og evne til at overbevise og motivere. Kurset er for dig, der vil være bedre til at motivere, overbevise og få andre med på dine ideer og ønsker.

todo

Skab overskud – 1 dag

Kurset er for dig, der vil have overskud i hverdagen. Du vil tage styringen og skabe mere glæde i dit liv og arbejde. Du får teknikker, der giver dig mulighed for at tage ansvar og skabe overskud.

todo

Gennemslagskraft i samarbejdet – 2 dage

Kurset er for dig, der ønsker at sætte fokus på din gennemslagskraft og evne til at indgå konstruktivt i et samarbejde.

todo

Robusthed og overskud – 2 dage

Kurset er for dig, der vil have mere selvindsigt, større mentalt overskud og redskaber til at styrke din egen robusthed. Du får viden og værktøjer til selv at skabe flere handlemuligheder og større overskud.

todo

Stresshåndtering – 2 dage (Nuuk, Grønland – Dansktalende underviser)

Kurset er for ledere og medarbejdere, der ønsker at forebygge stress.

Personlig udvikling, effektivitet og stresshåndtering

Kurser i personlig udvikling, effektivitet og stresshåndtering hos MBK
Vil du på et kursus, der virkelig betyder noget for dig og din egen personlige udvikling? Har du brug for at komme videre i livet og arbejdslivet? Vil du have viden, værktøjer og god personlig sparring, så du kan tage næste skridt i livet og blive bedre til at mestre de udfordringer, som du står overfor?

Kurserne hos MBK giver dig både stor viden og effektiv personlig udvikling, så du kan blive stærkere og mere robust. Du vil få redskaber til at skabe overskud, kunne planlægge og få mere selvtillid. Hvis du får gode arbejdsvaner og bliver stærkere til at kommunikere samtidigt med at du bliver bedre til at tage vare på dig selv, vil du kunne få større succes og et bedre liv.

Kurset Mundtlig kommunikation – med styrke og selvtillid
Mental træning er en væsentlig del af dette kursus i mundtlig kommunikation. Du vil få viden, redskaber og træning til at klare pressede situationer og mere selvtillid. Du vil forstå, hvilke muligheder du har for at påvirke dig selv i positiv retning. Du vil blive bedre til at stå overfor andre mennesker og formidle budskaber klart og præcist med styrke og selvtillid. Og du vil blive bedre til at holde nerverne i ro, når du skal sige noget fornuftigt på møder, og når du skal præsentere.
Måske har en oplevelse af, at andre tromler dig og at du ikke får sagt fra. Måske kan du ikke lide at sætte grænser og sige fra, dels fordi du er bange for konsekvenserne, og dels fordi det føles ubehageligt og uvant.

På kurset får du viden, redskaber og træning til at få mere styr på hvad du vil og ikke vil – og du bliver meget bedre til at sige fra og til og sætte grænser på en venlig måde, der ikke skaber konflikter. Du vil få et indtryk af, hvordan andre opfatter dig, og hvad du kan bruge som dine stærke sider, når du skal kommunikere med andre og bevare de gode relationer.

Kursus i Robusthed og overskud
Er du klar til at tage næste skridt i din udvikling og selv tage ansvar for at blive psykisk mere robust og få et støre overskud i hverdagen?

På dette kursus vil en fantastisk underviser give dig masser af viden, inspiration og redskaber til at få et sundere og mere robust arbejdsliv. Du vil blive mere mentalt robust og stå stærkere i forandringer. Du vil blive bedre til at håndtere problemer, stress og kriser.

På kurset vil du få indsigt i de livsområder, der kan motivere dig til at skabe livsglæde, overskud og at blive mere robust.

Din krop og dine tanker er vigtige værktøjer til din rejse mod større overskud, bedre relationer og mentalt overskud. Gennem kurset får du mulighed for at se muligheder og styrker fremfor forhindringer, vanskeligheder og begrænsninger. Du bliver bedre til at skabe livgivende og tætte relationer, der kan give dig overskud og livsenergi.

Kurset Personlig planlægning og stresshåndtering
Har du også alt for mange opgaver og en uoverskuelig mængde af mails? Føler du også, at du har mistet styringen og bare tager fat i de nemmeste opgaver for at kunne krydse af på listen og få fornemmelsen af, at du har udrettet noget?

Du er ikke alene!

Undersøgelser viser, at de fleste danskere oplever at have en alt for travl hverdag, hvor det er virkelig svært at nå alle opgaver og forventninger fra andre og fra sig selv. Det er vigtigt, at du tager ansvar for dit eget liv, og lærer teknikker til at planlægge og strukturere dit arbejde, så du ikke ender i stress. Det er vigtigt, at du ved, hvad du kan gøre for at styrke dig selv mentalt, så du kan navigere i en travl verden hjemme og på arbejde, uden at skade dig selv eller dine omgivelser.

På dette kursus lærer du at tage kontrollen tilbage over din personlige planlægning, så du skaber gode arbejdsvaner og en effektiv arbejdsdag. Du lærer, hvordan du skaber overblik over dine opgaver og prioriterer, så du når de vigtigste opgaver, og ikke har dårlig samvittighed over alt det, du ikke når.

På dette kursus lærer du at håndtere og forebygge stress, så du bedre kan skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv – og ikke presser dig selv med unødige bekymringer og forventninger.

Kurset Effektive arbejdsdage
På dette kursus i at skabe effektive arbejdsdag lærer du intet om stress og alligevel kan du virkelig forebygge at blive stressramt ved at bruge 1 dag på at blive bedre til personlig planlægning!

Du får masser af viden om, hvordan dine arbejdsdage kan blive mere effektive, hvordan du kan organisere din dag og dine opgaver, så du kan gå hjem med en følelse af at have udrettet noget og nået de vigtigste opgaver.

Du lærer at få gode arbejdsvaner, skabe overblik over dine opgaver, lave en realistisk estimering og planlægning af opgaver og prioritere dine opgaver, så du bliver meget mere effektiv i din hverdag. Det kommer til at give dig ro og overblik og skabe et bolværk mod stress og udmattelse.

Kurset er meget målrettet, konkret og effektivt, så du lærer at erstatte lystprincippet og tilfredsstillelsen ved at krydse af på listen – med hensigtsmæssige arbejdsvaner, struktur, planlægning og effektivitet. Hvis du er den kreative type, vil du måske i første omgang føle modstand mod at organisere dit arbejde og gå helt ned i detaljer, men når du oplever friheden og overskuddet, vil det virkelig give dig en stor livskvalitet og meget mere tid til det sjove. Hvis du ligger på grænser til stress, vil du opleve at redskaberne fra dette kursus i at skabe effektive arbejdsdage, vil give dig et større overskud både privat og på arbejde.

Vil du være Certificeret Motivator & Motivationsanalytiker?
Dette er ikke et almindeligt kursus.
Over 4 intensive dage bliver du uddannet og certificeret til at kunne tage dig af andre mennesker og skabe udvikling hos andre.
Du kommer hele vejen rundt i motivationsuniverset, lærer alle vigtige motivationsmodeller, bliver en skarp motivationsanalytiker og får både stor viden, personlig træning og masser af feedback, så du kommer meget stærkere tilbage til din rolle som coach, træner, HR eller leder.

Du får en dybere indsigt i andre mennesker og forstår, hvad der motiverer dem – og hvordan de bliver motiveret forskelligt. Du lærer, hvad der skal til for at skabe fremdrift og udvikling hos det enkelte menneske og i arbejdsgrupper. Du bliver certificeret som motivationsanalytiker i det bedste motivationsværktøj.

Du vil blive rustet til at skabe gladere, mere tilfredse og motiverede mennesker, der performer bedre og skaber bedre resultater til glæde for sig selv og den arbejdsplads, de er en vigtig del af.

Styrk din personlige gennemslagskraft
På kurset Styrk din personlige gennemslagskraft får du virkelig et boost til at blive bedre til at motivere og overbevise andre. Hvis du gerne vil have andre med på dine ideer, hvis du vil motivere dine nærmeste, og hvis du vil være en god holdspiller, der gavner fællesskabet, er dette kursus oplagt for dig. På bare 2 dage får du en masse redskaber, du virkelig kan bruge til noget i dit arbejdsliv og din hverdag. Du vil opdage, at gennemslagskraft ikke er at tromle ting igennem, men at være lydhør, leve sig ind i andres behov og ønsker – og tage udgangspunkt i dem, når du argumenterer for det, du gerne vil have dem til at bruge deres tid eller penge på.

Kurset indeholder en mængde øvelser, hvor du vil blive trænet i de forskellige modeller og værktøjer, så du nemt kan gå direkte tilbage til din hverdag og skabe de forandringer, du ønsker.

Kend dig selv og forstå andre med DiSC
Før dette kursus udfylder du en profilanalyse, som du får udleveret på kurset. Du vil blive overrasket over, hvor præcist et billede du får af dig selv, hvad der motiverer dig og hvad der frustrerer dig. Kurset giver dig en meget større selvindsigt og en indsigt i, hvordan dine nærmeste derhjemme og på arbejde er anderledes end dig. Du kan slet ikke undgå at få en AHA-oplevelse både i forhold til din egen selvindsigt og i forhold til dine nærmeste relationer.

Kurset giver dig et nyt sprog, en ny måde at tænke mennesker, motivation og relationer, som er meget anvendeligt i din hverdag og dine relationer til andre mennesker. Du vil kunne få bedre relationer, et meget bedre samarbejde, gladere omgivelser, mere selvværd og større selvtillid

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.