Ny leder – 3 dage (2+1 dag)

Vil du være en sikker og dygtig leder?
Vil du være god til den daglige ledelse og kommunikation?
Vil du være dygtig til at skabe retning, engagement og respekt?
Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper?
Vil du kunne tilpasse din ledelsesstil, så den passer til situationen og personen?
Ønsker du værktøjer til at styrke din daglige ledelse, skabe motivation og takle konflikter?

Kurset “Ny leder” er et kursus nye ledere, der ønsker redskaber til at håndtere de ledelsesmæssige og kommunikative udfordringer, de står overfor i deres nye rolle.

Udbytte på kurset “Ny leder” får du større:

 • Forståelse for forventningerne til din ledelse hos medarbejdere og ledelse.
 • Evne til at skabe et effektivt samarbejde og et stærkt arbejdsfællesskab.
 • Viden om de psykologiske og kommunikative aspekter af lederskab.
 • Viden om motivation, læring og udvikling af medarbejdere.
 • Indsigt i egne stærke sider og udviklingsområder som leder.
 • Evne til at skabe god kontakt, indgå i dialog og motivere dine medarbejdere.
 • Evne til at træde i karakter gennem klar og målrettet kommunikation.
 • Evne til at sætte klare grænser og fastholde krav og forventninger.
 • Redskaber til at variere din ledelsesstil efter situation, mål og mennesker.
 • Træning i konkrete værktøjer til at blive en dygtig leder.

Indhold på kurset “Ny leder”:

 • Situationsbestemt ledelse – indret din ledelse efter personens kompetencer og situation.
 • Dit personlige ledelsesgrundlag – menneskesyn, værdier og forventninger i din ledelse.
 • Ledelse gennem samtale – dialogen som styringsredskab.
 • Vanskelige samtaler, feedback og konflikthåndtering som del af lederrollen.
 • Assertiv kommunikation – at respektere egne og andres holdninger og følelser.
 • Aktiv lytning – at skabe åben og tillidsvækkende kommunikation.
 • Mål og rammesætning – venlig fastholdelse af krav, forventninger, grænser og mål.
 • Forskellige medarbejdere – forskellige motivationsfaktorer, forskellig kommunikation, forskellig fokus, forskellige opgaver, forskellige stressorer og forskellig ledelse.

Form:

Kurset ”Ny leder” giver dig viden og redskaber til at blive bedre til din daglige ledelse. På kurset benyttes oplæg, erfaringsudveksling, øvelser, refleksioner og personlig feedback. Kurset er praktisk, redskabsorienteret og rettet mod anvendelse. Du kommer til at bruge tid og energi på at udvikle dig som leder både før, mellem og efter selve kurset. Kurset indebærer en høj grad af involvering, praksis og træning. Kurset omfatter netværksmøder og hjemmeopgaver før, mellem og efter kursusdagene.

Kursusindhold

Hvad er en god leder?
At være en god leder handler ikke bare om at bestemme.
En god leder er en god kommunikator, der involverer.

Uddelegering
Fra faglig ekspert til personaleleder.
Udfordringer, udvikling og vellykket transformation.

Personligt ledelsesgrundlag
At udforske min naturlige ledelsesstil og danne mit personlige ledelsesgrundlag.
Inspiration til at blive en dygtigere leder.

Værdier, strategier, visioner og interne ledermodeller
Hvordan omsætte virksomhedens luftige modeller til min hverdag som leder?
Hvad betyder det i praksis for mig som ny leder?

Præsentationsteknik – klare budskaber
Lær at udtrykke dig klart og tydeligt og derved skabe ro og retning i dit team.
Spar en hulens masse tid ved at kommunikere klart fra starten.

Gode samtaler
Samtalen som redskab i din ledelse.
Hvordan giver jeg god og klar feedback?
Hvordan skaber jeg fælles forståelse og engagement gennem samtale?

Vanskelige samtaler og konflikthåndtering
Hvad gør jeg, hvis der er bøvl med medarbejderne?
De vigtigste og sværeste elementer i vanskelige samtaler.

Stresshåndtering som ny leder
Stress og det gode psykiske arbejdsmiljø.
Teknikker til at forme et stressrobust samarbejde og undgå sygemeldinger.
Hvordan beskytte mig selv som ny leder og passe på mine medarbejdere.

Målsætning
Hvordan sætte konkrete, målbare og realistiske mål?
Sådan undgås fluffy mål for at skabe en fælles målsætning.

Motivation og engagement
Bliv en leder som medarbejderne har lyst til at følge.
tips og tricks fra motivationskassen til den nye leder.

Situationsbestemt ledelse
Hvor er mine medarbejdere i forhold til deres vigtigste opgaver?
Hvordan skal jeg indrette min ledelsesstil til dette?

At være leder for tidligere kollegaer
Hvordan håndterer jeg tidligere kollegaer, der nu er medarbejdere?
Hvordan blive en autoritet som ny leder uden at misbruge min magt.

Mødeledelse
Hvordan skaber jeg de møder, jeg gerne vil have?
Hvordan engagerer jeg deltagerne og sikrer forpligtelse på mødets beslutninger?

Inspirerende og effektive onlinemøder
Undgå gabende kedelige og alt for lange onlinemøder.
Skab dynamiske og effektive onlinemøder, der motiverer og skaber engagement.

Kursusprogram

Dag 1: God ledelse

 • Principper for god ledelse – et generisk ledelsesgrundlag.
 • Din kontekst for ledelse – hvad forventer din arbejdsgiver af dig?
 • Lederrollen – hvordan får du succes med din ledelse?
 • Samspillet med den øvrige organisation, det strategiske niveau og samarbejdsorganisationen.
 • Mål og rammesætning som ledelses- og udviklingsredskab – hvordan kan du aktivt bruge mål og rammesætning i din ledelse?
 • Situationsbestemt ledelse – at lede medarbejdere efter hvor de er i deres udvikling og kompetencer i forhold til den pågældende opgave: Instruerende, coachende, støttende eller delegerende ledelse.
 • Hvad skal du være opmærksom på for at dine medarbejdere er effektive, motiverede og har det godt?
 • Dine erfaringer med ledelse, koordination, styring og samspil afdækkes.

Dag 2: Dit lederskab og dit personlige ledelsesgrundlag

 • Gennem dagen former du et udkast til dit personlige ledelsesgrundlag.
 • Autoritet, magt og indflydelse – hvordan kan du som leder øve indflydelse på andres adfærd og arbejde – på en effektiv, konstruktiv og udviklende måde?
 • Lederholdninger, menneskesyn og forskellige ledelsesformer – hvordan har din opfattelse af andre mennesker betydning for din måde at lede på?
 • Hvordan er din ledelsesstil og kommunikation?
 • Hvordan håndterer du planlægning og problemløsning?
 • Hvordan kan du målrette din kommunikation til forskellige mennesker og deres behov?
 • Målsætning – hvad vil du have fokus på i din fortsatte udvikling som leder?

Dag 3: Gode samtaler: Feedback, styring, robusthed og konflikthåndtering

 • Samtalen som styringsredskab.
 • Klarhed i kommunikationen – et stærkt samarbejde og et godt arbejdsmiljø starter med dig.
 • Dialog – hvilke former for dialog indgår du i, og hvordan skaber du en god dialog?
 • At give og modtage feedback – hvordan giver du kort, konstruktiv og konkret feedback?
 • Hvad kan du bedst selv modtage feedback og bruge feedback til at udvikle dig som leder?
 • Forskellige medarbejdertyper – hvordan leder og motiverer du dem bedst?
 • Indsigt i dine egne kommunikative styrker og udfordringer.
 • Konflikter i teamet – hvordan sørger du for at konflikter er produktive og ikke udvikler sig?
 • Konflikthåndtering – hvilke værktøjer kan du bringe i spil, når du selv står i en konflikt?
 • Assertiv kommunikation – hvordan kommunikerer du tydeligt, ligeværdigt, anerkendende og respektfuldt? Hvilke redskaber kan du bruge til at stille krav og fastholde grænser?
 • Gennemførelse af vanskelige samtaler – hvordan formidler du svære budskaber på en respektfuld måde?
 • Mennesker er ikke ens. Dine medarbejdere er ikke ligesom dig selv og de er også forskellige fra hinanden. Medarbejdere kommunikerer forskelligt, har fokus på forskellige ting og motiveres af forskellige ting.

Pris og praktisk

Pris:
7.800 kr. inklusiv forplejning og kursusmateriale. Ekskl. moms.

Kursusdatoer:
Næste kursus afholdes den 4., 5. og 15. november 2021. Tilmelding foretages i boksen til højre.

Sted:
MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport).

Varighed:
Total 3 kursusdage – 2 dage + 1 dag

Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen, som fremsendes, når vi har registreret din tilmelding.
Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger, eller du kan selv deltage for halv pris ved et senere kursus.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ny leder – 3 dage (2+1 dag)

Kun 7.800 kr. + moms

Næste kurser


Download kursusinformation PDF
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.