+45 3543 4474 mail@MBK.dk

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Vil du skabe et optimalt udbytte for dig og din modpart?
Vil du kende forskellige forhandlingsstile, strategier og taktik?
Vil du lære at afkode din modparts strategi og taktik?
Vil du have værktøjer til løbende at kunne vurdere din forhandlingsposition?
Vil du lære, hvordan de skjulte værdier kan identificeres, kapitaliseres og deles i forhandlingen?

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Kurset er for dig, der er vant til at forhandle, så forhandlingen fører til det optimale resultat for din virksomhed. Men du vil gerne have flere strenge at spille på, så eksempelvis en konfliktbaseret forhandling kan gennemføres og afsluttes med gensidig respekt, åbenhed og ærlighed. Du vil også introduceres til forhandlingens psykologi og de kommunikative aspekter.

Udbytte – Du styrker din:

 • Evne til at forbedre forhandlingsresultatet med simple værktøjer.
 • Mulighed for at tilpasse din strategi til forskellige forhandlingssituationer.
 • Evne til at bruge konfliktsituationer positivt og konstruktivt.
 • Evne til at definere dit udgangspunkt og målsætning.
 • Viden om muligheder for handling, hvis din smertegrænse nås.
 • Evne til at bruge pauser, rolle- og forhandlings-disciplin.
 • Mulighed for at gå fra argumentation til spørgsmål.
 • Evne til at afkode modpartens forhandlings strategi og håndtere denne.

Indhold for Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere:

 • Situationstilpasset forhandlingsteknik.
 • Forhandlingens faser og roller i forhandlinger.
 • Valg af forhandlingsstrategi og valg af kommunikations strategi.
 • Hvordan kan modparten læses og hvordan kan du bruge det?
 • Definere overordnet forhandlingsstrategi for alle dine samarbejdspartnere.
 • Identifikation af den totale forhandlingsplads.
 • Anvendelse af BATNA+ (Bedste Alternativ Til Forhandlet (Negotiated) Aftale).
 • Den samarbejdende forhandling.
 • Overordnet forhandlingspsykologi og kommunikation.
 • Hvordan du mest effektivt forbereder dig og sammensætter dit hold.

Form:

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og gennemførelse af 2 større forhandlingsopgaver samt udvalgte øvelser i aflæsning af modpart. Optagelser af forhandlingsspil efterfølges af konstruktiv kritik og feedback.

Kursusindhold

Er forhandlingsresultatet rationelt
eller irrationelt betinget?
Det diskuteres baseret på cases og undersøgelser hvorvidt vi er rationelle eller irrationelle i vores beslutningstagen.

Forhandlingsfasernes betydning og formål
Ved vi altid hvornår en forhandling starter, gennemføres og afsluttes? Og hvad kan vi gøre, hvis vi ikke ved det?

Forberedelsen
Hvorfor forberedelse er alfa og omega for et godt forhandlingsresultat, og hvad vi kan gøre for at forbedre vores position.

Forhandlingsstile
herunder den Samarbejdende Forhandling
De fem forskellige forhandlingsstile gennemgås og det diskuteres, om der er situationer, hvor en stil er bedre end en anden. Bluff og løgn eller åbenhed og ærlighed.
Håndtering af tricks og manipulation.
Hvordan håndtere modpartens valg af en uhensigtsmæssig strategi og forhandlingsstil?

BATNA+ og det tilhørende skema
Al forhandlingsforberedelse skal baseres på en definering af ens BATNA (Bedste Alternativ til Forhandlet Aftale). Men herudover skal modpartens BATNA også forsøges identificeret. Hvordan gøres det og hvad er værdien?

Forhandlingsadfærd
Forhandlingsadfærden hos modparten og en selv beskrives med udgangspunkt i adfærdspsykologien

Funktionsbestemt kommunikation og valg kommunikationsstrategi
Skal vi anvende samme sprog til alle eller skal vores budskab formuleres afhængigt af modtagerens funktion og adfærd?

Kursusprogram

De observerede ønsker og behov fra deltagerne er udgangspunkt for kursets program. Hvilke emner vi kommer ind på, samt hvor meget disse fylder og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger udelukkende af deltagernes behov og ønsker.

Det nedenstående er et eksempel på, hvordan et program for kurset kan se ud.

Dag 1:
Kl. 9 – 12.30
Er forhandlingsresultatet rationelt eller irrationelt betinget.
Forhandlingsfasernes betydning og formål. Forberedelsen.
Forhandlingsstile. BATNA+ og det tilhørende skema.

Kl. 13.30 – 19
Forberedelse og gennemførelse af kompleks forhandlingsopgave.
Videooptagelse af forhandlingen danner baggrund for efterfølgende plenum analyse og feedback.
Prioritering af dine samarbejdspartnere.

Dag 2:
Kl. 9 – 12
Forhandlingsadfærd.
Den samarbejdende forhandling.
Forhandlingsstile – de gode og de dårlige samt hvad virker hvornår.
Hvordan imødegås modpartens stil.
Adfærdspsykologi og forhandling.

Kl. 13 – 18
Funktionsbestemt kommunikation og valg af kommunikationsstrategi.
Forberedelse og gennemførelse af kompleks forhandlingsopgave.
Videooptagelsen af forhandlingen danner baggrund for efterfølgende plenum analyse og feedback.
Afsluttende opsummering.

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
2 dags kurser koster 42.000 kr.
1 dags kursus koster 21.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, DVD-optagelser, materialer, mapper osv.

Pris når kurset holdes hos Jer:
2 dags kurser koster 34.000 kr.
1 dags kursus koster 18.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for mapper og kopiere deltagermaterialet for 1.500 kr. pr. kursus. Vi kan sørge for projektor og bærbar pc for 500 kr. pr. kursus, mens leje af videokamera koster 1.000 kr. Udenfor København tillægges transport efter statens alm. takster. Ovenstående priser tillægges moms.

Lokaler:
Vi har lokaler på Pilestræde 61,1, som ligger 5 minutter fra Nørreport. Kurset kan afholdes i vores lokaler eller i jeres egne lokaler. Kurset kan også arrangeres som internat.

Vi anbefaler, at kurset holdes hos os. Vores lokaler er indrettede til disse kurser. Vi har styr på mapper og materialer. Det tekniske udstyr som projektor og DVD-optager fungerer. Vi har en aftale med en god frokostrestaurant, og sørger selv for forplejning i løbet af dagen.

Kurset har en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Varighed:
Dette kursus kan oplagt holdes holdes i dagtimerne over 2 arbejdsdage.

Deltagerantal:
På kurser med 1 underviser kan der være:
Maks. 8 deltagere på 1 dags kurser og max. 12 deltagere 2 dags kurser og max. 14 deltagere på 3 dags kurser.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
MBK
MBK A/S logo
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.