Kend dig selv og forstå andre bedre – med DiSC – 1 dag

Oplever du, at samarbejdet nogle gange strander i ineffektiv kommunikation?
Fungerer nogle af dine samarbejdsrelationer smertefrit, mens andre kan være en udfordring?
Vil du bruge dine ressourcer bedst muligt – uden at gå på kompromis med dig selv?
Vil du have redskaber til at håndtere samarbejde mere professionelt med fokus på det fælles bedste?
Vil du have redskaber til at bedre at imødekomme forskellige mennesker og deres behov

Kurset er for dig, der vil have et dybere indblik i dine egne og andres præferencer, hvad der motiverer dig og andre, og hvorfor I opfatter og reagerer forskelligt. Kurset er for dig, der vil være bedre til kommunikation og samarbejde, til at forstå og motivere andre.

Udbytte:

 • Mere effektive og behagelige samarbejdsrelationer.
 • At kunne tilpasse din kommunikation til forskellige personligheder og arbejdsfunktioner.
 • At imødekomme andres og egne motivations- og stressfaktorer i jeres arbejde.
 • At forstå, hvad du og dine kolleger har brug for under forandringer og pres.
 • At kunne sætte fokus på målet – også i svære og vanskelige situationer.
 • Redskaber til at udnytte egne og andres ressourcer bedre.
 • At øge arbejdslivskvaliteten.

Indhold:

 • Everyting DiSC-modellen.
 • Præsentation af de forskellige adfærdsstile.
 • Tilpasset adfærd til de forskellige adfærdsstile i samarbejdssituationer.
 • Tilpasset adfærd til at håndtere forskellige udfordringer i afdelingen.
 • Hvordan håndtere forandringer på en god og effektiv måde.
 • Fokus på den enkeltes adfærdsstil, behov, ressourcer og stressmomenter.

Form:

Kursets form bliver en vekselvirkning mellem underviserens oplæg, læsning, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser. Der forventes stor deltageraktivitet.
Alle deltagere får ca. 14 dage før kurset tilsendt en mail med link til udfyldelse af en DiSC profil, som skal være lavet senest 5 dage før kursusstart. Afsæt 30 min. til udfyldelse af spørgsmålene. Profilen bliver udleveret til kursusstart og inddrages i kurset sammen med en gruppekultur rapport (skal ikke udfyldes på forhånd).

DiSC:

Seminaret vil tage udgangspunkt i Everything DiSC-modellen, et evidensbaseret værktøj til at forstå og tale om samarbejde på en ny måde. Ideen bag Everything DiSC er, at vi alle har forskellige adfærdspræferencer og deraf følgende forskellige motivationsfaktorer, behov og prioriteter i vores samarbejde med andre.
Everything DiSC-modellen giver dig mulighed for at undersøge jeres interne forskelligheder, professionelt og kollegialt. Du får også mulighed for at undersøge under hvilke betingelser du vil føle jer mest effektive i forhold til de forskellige elementer af jeres arbejdsliv. Everything DiSC vil eksempelvis belyse, hvordan en medarbejder motiveres af at skabe nye resultater, mens en anden motiveres af at gøre sig umage og være grundig med opgaven. Everything DiSC-modellen kan således sætte ord på, hvorfor vi går til opgaven, som vi gør – og hvad vi skal gøre mere af for at blive mere effektive.

Kursusindhold

Din egen Everything DiSC profil
Hvad viser min Everything DiSC Profil? Hvilke styrker og udfordringer har du i dit arbejde? Hvad skal du være opmærksom på, når du samarbejder med andre? Hvordan virker din stil, fremtoning og kommunikation på andre? Du får en konstruktiv tilbagemelding på din egen DiSC profil.

DiSC-modellen
Vil du have værktøjer til at afklare din og andres indfaldsvinkler til teamarbejde? Kunne du tænke dig at se dine teamopgaver i et nyt perspektiv?

Forskellige adfærdsstile
Har du lyst til at forstå forskellighederne i måden at arbejde på? Ved at forstå værdien i de forskellige adfærdsstile, kan vi hurtigere opnå succes.

Håndtering af forandringer
Kunne du godt tænke dig at være på forkant med konflikter i forhold til samarbejdsrelationer?

Personlig DiSC-profil og mønstre i teamarbejdet
Et team består af en gruppe mennesker, som har samme overordnede mål. Vil du gerne forstå, hvordan vi hver især har forskellige veje til at nå i mål? Lær hvordan andre oplever dig i teamarbejdet

Team og innovation
Ønsker du nemt at kunne se andres styrker tidligt i samarbejdet? For at dine personlige styrker i innovationsprocessen bruges optimalt, er det nødvendigt at din profil bliver synlig for de andre i teamet.

Handlemønstre
Kunne du godt tænke dig, at I hurtigere blev enige om rollefordelinger og løsningsmuligheder i jeres teamarbejde? Vi skal ikke kunne alting i en arbejdsproces, derfor er det vigtigt at sammensætte et varieret team. Kunne du godt tænke dig at rumme idéforslag, der ikke kommer fra dig selv eller følger dine præferencer?

Kursusprogram

Udgangspunkt for kursets program er deltagernes ønsker og behov. Hvilke emner vi kommer ind på, og hvor meget hvert emne fylder og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagerne. Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud. Der tages udgangspunkt i deltagernes Everything DiSC Workplace profil, som udfyldes forud for kurset og en gruppekultur rapport (skal ikke udfyldes på forhånd).

1 dag:
Kl. 9.00-12.00. DISC-modellen og de 4 forskellige adfærdsstile.

Formiddagen koncentrerer sig om redskaber til at forstå egen og andres adfærd ved at kigge den enkeltes behov, motivation i arbejdet og de stressmomenter og udfordringer den enkelte vil møde og påvirkes af. Fokus på forskellene i de forskellige adfærdsstile og hos den enkelte medarbejder kan bruges til at forøge effektiviteten og håndtere arbejdslivets stressmomenter mere professionelt.

Kl. 12:45-16.00. Hverdagen, tilpasset adfærd og den personlige disc-profil.
Eftermiddagen fokuserer på at anvende DISC-modellen og den enkeltes profil i forhold til arbejdssammenhænge, arbejdsfunktioner og samarbejdet. Gennem praktiske øvelser er der fokus på, hvordan den enkelte kan understøtte kolleger gennem tilpasset adfærd, således de bliver mere effektive uden at den enkelte medarbejder oplever at gå på kompromis med egen faglighed. Den enkelte får en oplevelse af gennemslagskraft, hos sig selv, i samarbejdssituationer så vel som i pressede situationer. Deltagerne får redskaber til at være en del af et team, der kan arbejde godt sammen.

Pris og praktisk

Pris:
4.800 kr. inklusiv forplejning og kursusmateriale. Ekskl. moms.

Datoer:
Se kursusdatoerne i boksen til højre.

Sted:
MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport).

Varighed:
1 dag

Praktisk:
Alle deltagere får ca. 14 dage før kurset tilsendt en mail med link til udfyldelse af en Everything DiSC Workplace profil, som skal være lavet senest 5 dage før kursusstart. Afsæt 30 min. til udfyldelse af spørgsmålene. Profilen bliver udleveret til kursusstart og inddrages i kurset sammen med en gruppekultur rapport (skal ikke udfyldes på forhånd).

Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen som fremsendes når vi har registreret din tilmelding.

Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger eller du kan selv deltage for halv pris ved et senere kursus.

Afbestillingsforsikring?
Ønsker du at tilkøbe en Afbestillingsforsikring, så du er sikret mod f.eks. sygdom, pandemier, nationale nedlukninger osv.
Afbestillingsforsikringen koster kr. 364,20 pr. person for 1-dags kurset Kend dig selv og forstå andre bedre med DiSC.
Læs forsikringsbetingelserne her: www.MBK.dk/priser.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kend dig selv og forstå andre bedre – med DiSC – 1 dag

Kun 4.800 kr. + moms

Næste kurser


Download kursusinformation PDF
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.