+45 3543 4474 mail@MBK.dk

Lederens værktøjskasse

Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation?
Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder?
Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Lederens værktøjskasse

Kurset Lederens værktøjskasse er for ledere, der ønsker at få perspektiv på deres ledelsesrolle, arbejde med lederpositionens muligheder, samt at få større handlekompetence i hverdagen som leder.

Udbytte:

 • En forståelse for din rolle som leder, og hvordan du kan udfylde den effektivt.
 • Viden om ledelse, særligt motivation og anerkendelse som redskab.
 • Konsekvenser af dine personlige ledelsesmæssige valg.
 • Forståelse for gruppedannelse og at skabe et team.
 • Kompetence til at gennemføre vanskelige samtaler.
 • Kompetence til at give feedback og faglig kritik.
 • Blive sikker i ledelsesværktøjers praktiske anvendelse.

Indhold:

Modul 1 – Ledelse i praksis:
 • Skab motivation på arbejdspladsen.
 • Hvilke ledelsesroller skal jeg bruge i forskellige situationer.
 • Gruppedannelse.
 • Lederens formelle og uformelle autoritet.
Modul 2 – Individuel personprofil (JTI) og ledelsesbaseret coaching:
 • Erkendelse af mine personlige præferencer.
 • Arbejde med medarbejderes personlige præferencer.
 • Brobygning mellem forskellige præferencer.
 • Brug af samtale som et ledelsesværktøj og træning i ledelsesbaseret coaching.
Modul 3 – Den vanskelige samtale og personlig feedback:
 • Konfliktforståelse og -håndtering samt etablering af en konstruktiv dialog.
 • Forberedelse til og gennemførelse af en vanskelig samtale.
 • Give konstruktiv kritik og styrke kvaliteten af arbejdet.
 • Turde bruge konflikter som redskab til et bedre samarbejde.
Modul 4 – Lederens udfordringer i hverdagen:
 • Stå imod og vend negativitet hos medarbejdere.
 • Lederens position hos medarbejdere i forskellige situationer.
 • Reducere dine stressorer på arbejdspladsen som leder.
 • Skab accept af forandringer.

Form:

Forløbet består af 4 moduler á 2 dages varighed. På kurset benyttes oplæg, erfaringsudveksling, øvelser, refleksioner og personlig feedback. Kurset er praktisk, redskabsorienteret og rettet mod anvendelse i lederens hverdag.

Kursusindhold

Grundlæggende ledelsesteorier:
Hvordan kan ledelse i dag forstås med udgangspunkt i anerkendte ledelsesteorier?
Hvad laver en leder egentligt?
Hvilke teorier kan bruges i en leders hverdag?
I hvilke situationer skal jeg tage styring og i hvilke skal jeg give plads?

Motivation på arbejdspladsen:
Hvordan kan jeg forstå motivationsbegrebet?
Hvilke ledelseshandlinger skaber motivation hos mine medarbejdere?
Hvordan kan jeg fastholde arbejdsglæde og lyst i min afdeling?
Alvor og humor.

Ledelsesroller:
Hvilke roller skal jeg tage for at skabe resonans hos mine medarbejdere?
Hvornår kræver opgaveløsningen at jeg skifter i roller?
Hvad er min foretrukne ledelsesrolle?
Hvornår skal jeg være ”den hårde leder” og blive elsket for det?

Det personlige lederskab:
Hvordan kan jeg både være leder og mig selv overfor mine medarbejdere?
Hvordan kan jeg bruge mine følelser som et rationelt redskab?
Lederens selvdisciplin.
Hvilke grænser skal jeg sætte for mig selv og mine medarbejdere?

Individuel personprofil:
Hvad er min personprofil i forhold til Jungs Type Indeks?
Hvad er mine personlige præferencer i hverdagen?
Hvor er jeg særligt kompetent som leder i forhold til mine opgaver og min profil?
Hvilke områder kræver særlige strategier for, at jeg udfylder min ledelsesrolle?
Hvordan kan viden om min personlige typepræferencer hjælpe mig hverdagen?

Ledelsesbaseret coaching:
Hvilke redskaber kan jeg bruge for at skabe udvikling hos mine medarbejdere?
Hvad betyder det at jeg spørger i stedet for at fortælle?
Hvordan kan jeg styrke mine ledelsesrolle ved at lade mine medarbejdere komme til orde?
Hvad er lederens udfordring som aktiv lytter og dialogpartner?

Lederens autoritet:
Hvad betyder det at have følgeskab?
Hvordan skaber jeg autoritet som leder i hverdagen?
Hvad sker der når mine medarbejdere stiller kritiske spørgsmål?
Skal jeg have ledelsens opbakning altid?

Konfliktforståelse og håndtering:
Hvad er grunden til konflikter på arbejdspladsen?
Hvordan kan lederen blive konfliktens kerne?
Hvordan løser jeg en konflikt?
Hvilke redskaber kan jeg bruge som leder i en konflikt mellem medarbejdere?
Hvorfor er konflikter ikke altid dårligt?

Den vanskelige samtale:
Hvordan planlægger jeg en vanskelig samtale?
Hvad skal jeg være opmærksom på når budskabet er svært?
Hvor oplever jeg som leder vanskeligheder i en mere personlig samtale?

Konstruktiv kritik og feedback:
Hvad er konstruktiv kritik?
Hvordan giver jeg kritik og bliver lyttet til?
Hvornår skal jeg bruge feedback som ledelsesredskab?
Hvordan adskiller feedback sig fra vejledning?

Gruppedannelse:
Hvad sker der når mennesker danner grupper?
Er alle grupper effektive?
Hvad er min rolle som leder i en ny gruppe?
Hvordan flytter jeg en gruppe til at blive team?

Lederens position hos medarbejderne:
Hvad sker der når jeg ikke kan genkende mig selv hos medarbejderne?
Hvordan opfatter medarbejdere ledere i forskellige situationer?
Lederens position under kriser.
”Er det mig, der er ved at blive sindssyg?”

Lederens stressorer:
Hvad er stress og hvilke symptomer har det?
Hvad kan skabe stress hos ledere?
Hvordan erkender jeg stress og reagerer fornuftigt?
Hvad kan jeg gøre når medarbejdere får stress?

Ledelse af vidensmedarbejdere:
Hvordan leder jeg medarbejdere, der er fagligt dygtigere end mig?
Hvad betyder det at lede på rammer frem for opgaver?
Lederen som facilitator og strukturel støtte.

Ledelse under forandringer:
Hvordan opleves forandringer i en medarbejdergruppe?
Hvordan kommunikerer jeg  kommende eller igangværende forandringer.
Lederens rolle som forandringsagent.
Følelser i forbindelse med forandringer og lederens opgave med at styre dem.
Sæt tempoet ned og skab hurtigere forandringer.

Kursusprogram

Deltagernes ønsker og behov er udgangspunkt for kursets program. Hvilke emner vi kommer ind på, hvor meget emnerne fylder og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagernes behov og ønsker.

Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Modul 1 – Ledelse i Praksis.

Dag 1:
Kl. 9 – 16.30
Hvad er forudsætningen for dygtig ledelse i dag. Grundlæggende ledelsesteorier der giver mening. Skab motivation på arbejdspladsen.

Dag 2:
Kl. 9 – 16
Hvilke ledelsesroller skal jeg bruge i forskellige situationer.
Gruppedannelse og teamudvikling. Lederens formelle og uformelle autoritet.

Modul 2 – Individuel personprofil (JTI) og ledelsesbaseret coaching.

Dag 3:
Kl. 9 – 16.30
Erkendelse af mine personlige præferencer. Arbejde med medarbejderes personlige præferencer. Brobygning mellem forskellige præferencer.

Dag 4:
Kl.  9 – 16
Brug af samtale som et ledelsesværktøj. Træning i ledelsesbaseret coaching.

Modul 3 – Den vanskelige samtale og personlig feedback.

Dag 5:
Kl.  9 – 16
Konfliktforståelse og håndtering. Etablering af en konstruktiv dialog.

Dag 6:
Kl.  9 – 16
Forberedelse til og gennemførelse af en vanskelig samtale.
Give konstruktiv kritik og styrke kvaliteten af arbejdet.
Turde bruge konflikter som redskab til bedre samarbejde.

Modul 4 – Lederens udfordringer i hverdagen.

Dag 7:
Kl. 9 – 16.30
Mit personlige lederskab.
Sæt den fælles opgave i centrum. Stå imod og vend negativitet hos medarbejdere.
Lederens position hos medarbejdere i forskellige situationer.

Dag 8:
Kl. 9 – 16
Reducere dine stressorer på arbejdspladsen som leder.
Ledelse af vidensmedarbejdere. Skab accept af forandringer.

Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
8 dages forløb bestående af 4 moduler á 2 dage koster 148.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, frugt, te/kaffe, chokolade, materialer, mapper osv.

Pris når kurset holdes hos Jer:
8 dages forløb bestående af 4 moduler á 2 dage koster 118.000 kr. ekskl. moms.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for mapper og kopiere deltagermaterialet for 1.500 kr. pr. kursus. Vi kan sørge for Udenfor København tillægges transport efter statens alm. takster. Ovenstående priser tillægges moms.

Lokaler:
Vi har lokaler på Pilestræde 61, som ligger 5 minutter fra Nørreport. Kurset kan afholdes i vores lokaler eller i jeres egne lokaler. Kurset kan også arrangeres som internat.

Vi anbefaler at kurset holdes hos os. Vores lokaler er indrettede til disse kurser. Vi har styr på mapper og materialer og det tekniske udstyr. Vi sørger for forplejningen i løbet af dagen med morgenmad, frugt, samt frokost og eftermiddags chokolade.

Kurset har en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Varighed:
Dette kursus holdes over 2 dage.

Deltagerantal:
Maks. 12 deltagere på et 2 dags kursus (optimalt 10 deltagere).

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
MBK
MBK A/S logo
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.