Distanceledelse – 2 dage

Vil du også lære, hvad der skal til for at være en god distanceleder?
Har du oplevet, at distanceledelse stiller særlige krav til din kommunikation?
Er det vigtigt for dig som distanceleder, at I er et team med et godt samarbejde?
Vil du være god til at lede og motivere, selvom I ikke ses ofte på kontoret?
Vil du gerne holde produktiviteten oppe og høste fordelene ved distancearbejde?

Kurset er for dig, der har medarbejdere, som du ikke ser dagligt, fordi de arbejder fra hjemmearbejdspladser eller kontorer forskellige steder i Danmark eller i udlandet. Du har muligvis allerede ledelseserfaring og eventuelt erfaring med distanceledelse

Udbytte – Formålet med kurset er at:

 • Øge din forståelse for de sociale og psykologiske faktorer, der influerer på ledelse, kommunikation og samarbejde med distance.
 • Gøre dig til en effektiv leder af teams, hvor ledelse og samarbejde sker online.
 • Gøre dig til en nærværende leder i øjenhøjde med medarbejderne – på trods af den fysiske afstand.
 • Udvikle dine evner til at skabe gode relationer og sammenhængskraft i et team, der ikke kan mødes fysisk på daglig basis.
 • Give dig konkrete værktøjer til på distancen at sikre loyalitet, arbejdsglæde, sammenhold, tillid og motivation i teamet.
 • Gøre dig i stand til at kompensere for ulemperne og drage nytte af fordelene ved spredte teams.

Indhold:

 • Distanceledelse – udfordringer og muligheder.
 • Struktur, koordinering og dynamik i distanceledelse.
 • Fællesskab, arbejdsglæde og robuste relationer i spredte teams.
 • Online mødeledelse, digital ledelse og virtuelle udfordringer.
 • Samtaleredskaber: Forventningsafstemning, trivselssamtaler, opgavekoordinering, resultater, sparring og feedback.
 • Overblik, involvering og at være en vigtig del af helheden.
 • Balancen mellem kontrol og tillid – hvordan skabes ansvarsfølelse?
 • Samarbejde, nærvær og stærke relationer.
 • Uddelegering og selvledelse som værktøjer i distanceledelse.
 • Kommunikationens betydning i distanceledelse.
 • Social kapital og hvad der påvirker den.
 • Værktøjer til at skabe motivation, tillid og minimere konflikter.

Form:

Kurset består af en blanding af korte oplæg, diskussioner og praktiske øvelser. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer til at opnå nye indsigter, øve dig i teknikker og få ny inspiration til din ledelse, der både udvikler din ledelse generelt og din ledelse på afstand. I dialog med underviseren og andre kursister får du lejlighed til at reflektere over, hvordan værktøjskassen bringes i spil i din ledelse.

Kursusindhold

Distanceledelse
Hvad er distanceledelse? Hvad siger teorier om distanceledelse? Er distanceledelse en god ide? Eller er det et nødvendigt onde? Hvordan ser god distanceledelse ud? Hvordan kan du lede samarbejdet, gøre medarbejderne mere effektive og styre mod fælles mål på en måde, så alle føler sig anerkendt, inspireret og motiveret, når I slet ikke mødes?

Online kommunikation og koordination
Hvordan sørger du for at effektiviteten er i top, når du leder medarbejdere på distancen? Hvad sker dermed relationerne, når kommunikerer er online? Hvad er forskellen på online kommunikation og almindelig kommunikation? Hvad skal du kompensere for, når du kommunikerer online og hvordan gør du det? Hvad fungerer godt med onlinemøder, e-mails og telefon?

Social kapital i geografisk spredte teams
Hvordan sikrer du tillid, retfærdighed og et godt samarbejde, når du leder på distancen? Trives medarbejderne overhovedet med at sidde hver hvor sig? Hvordan påvirker tiden den social kapital og oplevelsen af fællesskab? Hvilke konkrete værktøjer kan du bringe i anvendelse for at styrke teamets sociale kapital?

Distancemedarbejderens hverdag – og lederens rolle i den
Hvad sker der egentlig på hjemmearbejdspladsen eller fjernarbejdspladsen? Hvad har medarbejderen brug for fra lederen? Hvor meget skal du som leder påvirke og rammesætte hverdagen på hjemmearbejdspladsen?

Nærvær, kontrol og tillid
Hvis du gerne vil være en nærværende leder, hvordan sørger du for at være det på distance? Hvordan skaber du balance mellem kontrol og tillid i medarbejderens relation til dig som leder, når du ikke ser medarbejderne? Hvordan kontrollerer du teamets arbejde, når du samtidig gerne vil vise tillid?

Selvledelse
Hvad er selvledelse og hvad kan det? Hvilke rammer skal du som leder sætte for den selvledende medarbejder for at opnå størst mulig motivation og effektivitet? Medarbejderne er forskellige og kan klare forskellige grader af selvledelse. Hvad skal du være opmærksom på?

Distancelederens samtale- og møderedskaber
Hvordan håndterer du de virtuelle udfordringer, når kommunikationen foregår på distancen? Hvordan håndterer du forventningsafstemning, feedback og koordinering på møder og samtaler? Hvordan faciliterer du et møde, hvor du gerne vil have dialog og kreativitet?

Trivsel
Hvad betyder det for det psykiske arbejdsmiljø, at I ikke mødes fysisk? Hvad gør du ved konflikter og betyder de overhovedet noget eller er det bedre at stikke hovedet i busken? Hvordan adresserer du det, hvis du fornemmer at en medarbejder ikke trives? Og hvad kan du gøre for at dine medarbejderes trives bedre, som individer og som fællesskab?

Kursusprogram

Vi skræddersyr kurset til deltagerne undervejs på kurset, så kurset i distanceledelse er aldrig ens, men herunder er et program, som viser hvordan kurset plejer at forløbe.

Dag 1:

Kl. 9.00-12.00. Distanceledelse – teori og praksis
Vi starter med at få sat nogle ord på, hvad distanceledelse er, og hvilke udfordringer det indebærer. I en vekselvirkning mellem korte oplæg og øvelser, får vi afdækket hvad jeres erfaringer med distanceledelse er, og hvilke behov I hver især sidder med for at udvikle jeres færdigheder. Alene erfaringsudvekslingen og at høre de andres erfaringer med distanceledelse giver dig ny viden, større bevidsthed, et stort løft og du får udvidet sproget til at tale om distanceledelse.

Kl. 12:45-16.00. Medarbejderen på distancen
Hvad sker der ”ude i den anden ende”? Vi ser på distancen set fra medarbejderens perspektiv. Du bliver introduceret til de organisatoriske og psykologiske mekanismer, der er på spil, når medarbejderens fysiske arbejdsplads er fjernt fra lederen. Hvad sænker og hvad øger motivationen og produktiviteten? Hvilke behov har medarbejderen, som skal dækkes af organisation, kollegerne og dig som distanceleder?

Dag 2:

Kl. 9.00 – 12.00. Ledelse, samarbejde og koordination i geografisk spredte teams
Fokus ligger på teamet som helhed. Sammenhængskraften i teamet er et af de områder, der er mest udfordret, når teamet er spredt. Vi kigger nærmere på, hvad denne sammenhængskraft består af, og hvordan du som leder holder øje med samarbejdet og relationerne på tværs. Hvordan kan du påvirke dynamikken i et team, som du ikke kan samle fysisk til daglig? Hvordan skaber du fællesskab om opgaven? Hvordan bruger du e-mail, onlinemøder og telefoner bedst muligt?

Kl. 12.45 – 16.00. Din værktøjskasse som leder på distance
Vi samler op på de værktøjer, vi løbende har arbejdet med på kurset og lægger nye til. I løbet af eftermiddagen får du opbygget en værktøjskasse med samtaleværktøjer, opmærksomhedspunkter, værktøjer til konflikthåndtering, mødeledelse og til at forme dit team og dets samarbejde. Du får desuden lejlighed til at koncentrere dig om netop de værktøjer, du kan bringe i anvendelse i din ledelse i jeres organisation, med sparring fra andre kursister og underviseren.

Pris og praktisk

Pris:
6.800 kr. inklusiv forplejning og kursusmateriale. Ekskl. moms.

Datoer:
Se kursusdatoerne i boksen til højre.

Sted:
MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport).

Varighed:
2 dage

Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen, som fremsendes, når vi har registreret din tilmelding.

Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger, eller du kan selv deltage for halv pris ved et senere kursus.

Afbestillingsforsikring?
Ønsker du at tilkøbe en Afbestillingsforsikring, så du er sikret mod f.eks. sygdom, pandemier, nationale nedlukninger osv.
Afbestillingsforsikringen koster kr. 515,95 pr. person for 2-dags kurset “Distanceledelse”.
Læs forsikringsbetingelserne her: www.MBK.dk/priser.

Har du spørgsmål til dette kursus, så udfyld venligst formularen nedenfor og vi vender tilbage snarest muligt.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Distanceledelse – 2 dage

Kun 6.800 kr. + moms

Næste kurser

 • 25. september 2023 - 2 dageTilmeld

Download kursusinformation PDF
15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.