Konflikthåndtering kursus - Lær at løse konflikter effektivt

Kursus i Konflikthåndtering og kommunikation

Vil du vide mere om god kommunikation og konflikthåndtering? Vil du være bedre til at klare konfliktfyldte situationer? Vil du kunne fastholde en respektfuld og konstruktiv dialog? Vide hvordan din måde at kommunikere opfattes af andre? Vil du være bedre til at fastholde dine krav og sætte grænser på en venlig måde?

Konflikthåndtering kursus tilmelding

Målgruppe:

Kurset i konflikthåndtering og kommunikation er for dig, der skal kunne samarbejde og klare pressede situationer på en konstruktiv facon. På kurset i konflikthåndtering lærer du enkle og konkrete redskaber til at takle vanskelige situationer og konflikter.

Kursusudbytte:

Du styrker din:
- Evne til at indgå konstruktivt i en dialog.
- Måde at kommunikere og formidle på.
- Gennemslagskraft og formidlingsevne.
- Evne til at håndtere konflikter.
- Evne til at få det bedste ud af samarbejdet.
- Evne til at sætte klare grænser og fastholde krav.
- Evne til at give brugbar feedback og undgå konflikter i din kommunikation.
- Evne til at bruge egne stærke sider i effektiv kommunikation.

Kursusindhold:

- Hvordan fastholder jeg mine krav, grænser og mål?
- Sprogets betydning for konflikter.
- Hvordan virker jeg på andre?
- Konstruktiv feedback med et brugbart resultat.
- Effektiv gennemslagskraft i kommunikation med andre.
- Viden om konflikthåndtering, god kommunikation og samarbejde.
- Hvordan skabe åben og tillidsvækkende kommunikation?
- Stemme, kropssprog og anerkendende kommunikation.
- Hvordan komme godt gennem vanskelige situationer og konflikter?

Undervisningsform:

Kursus formen er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser i konflikthåndtering. Du får ny viden om god kommunikation og konflikthåndtering, men bliver også trænet i praktiske øvelser i konflikthåndtering. Du kommer til at bruge egne erfaringer, men øver dig også i nye teknikker og metoder.

Pris for kursus:

Prisen for kurset i Konflikthåndtering og kommunikation er 6.800 kr. ekskl. moms, inklusiv forplejning og kursusmateriale.

Konflikthåndtering kursus tilmelding